تعمیر موتور DC

در قسمت اول این مقاله در مورد نحوه باز کردن و اندازه گیری های اولیه موتور تحت تعمیر پرداختیم. این دو پست از لحاظ موضوعی تعمیر موتورهای DC هستند. به منظور جلوگیری از مشکل طولانی شدن بارگزاری سایت به دو بخش تقسیم شده است. در این پست ادامه مقاله تعمیر موتور DC را ملاحظه می فرمایید.

پس از خشک کردن قطعات مراحل زیر را دنبال کنید؛

آرمیچر را بر روی دستگاه تراش ببندید.

 • برای سر محور بلبرینگ خطای بسیار جزیی تا 0.001” و نزدیک به صفر را مجاز می دانند.
 • قبل از بازسازی سطح و تراش روی کموتاتور آرمیچر با استفاده از مگر چک شود.
 • به منظور جلوگیری از آسیب به ترمینالها و سیم پیچ آرمیچر، آرمیچر در پلاستیک پیچیده می شود.

بستن آرمیچر روی دستگاه تراش

بازسازی رویه کموتاتور با دستگاه تراش

 • کموتاتور به گونه ای گردانده و تنظیم شود که با هر دو سر محور خود در مرکز قرار گیرد.
 • کموتاتوری که سطح آن تراش خورده در کل سطح خود نوسانی کمتر از 0.001”داشته باشد.
 • انحراف هر تیغه نسبت به تیغه مجاور کموتاتور نباید بیشتر از 0.0002” باشد.
 • کموتاتوری که سطح آن بازسازی شده است باید صافی سطحی در حدود 40-70 میکرون داشته باشد.

لایه برداری از سطح کموتاتور

سطح کموتاتور پس از تراشکاری پولیش شود.

با استفاده از یک سنباده پارچه ای غیر فلزی سطح کموتاتور پولیش شود.

پولیش کردن سطح کموتاتور

کموتاتوری که سطح آن تراشکاری شده است.

کموتاتور تراش کاری شده

پرسش سوال از متخصص موتور درایو

تنظیم کردن و آماده سازی میکای زیر سطح کموتاتور

تنظیم و آماده سازی میکای زیر سطح کموتاتور

تراشیدن و برداشتن میکای بین تیغه های کموتاتور

 •  در ادامه فرآیند سطح میکای کموتاتور را بردارید.
 • عمق پایین رفتن میکای بین تیغه ها باید بین 1 تا 1.5 برابر پهنای تیغه میکا (فاصله بین تیغه ها) باشد.

تراشیدن و برداشتن میکای بین تیغه ها

لبه گیری بین تیغه های کموتاتور

 • پس از برداشتن میکای شیارها، لبه تیغه های کموتاتور به منظور ایجاد لبه هایی صاف و مناسب در هر دو طرف لبه گیری می شود.
 • شیارهای میکا به منظور اطمینان از عدم وجود مس در بالای میکای بین تیغه ها بازدید می شود.
 • پس از این مرحله آرمیچر با استفاده از یک مگر تست می شود.

لبه گیری بین تیغه های کموتاتور

با استفاده از ساعت اندیکاتور کموتاتور چک نهایی می شود.

قبل از باز کردن آرمیچر از روی دستگاه تراش محیط خارجی کموتاتور با ساعت اندیکاتور چک می شود.

چک کردن نهایی کموتاتور با ساعت اندیکاتور

تست تیغه به تیغه

قبل از باز کردن آرمیچر از دستگاه تراش یک تست فرکانس بالا بین تیغه ها به منظور اطمینان از وجود اتصال کوتاه یا مدار باز انجام می شود.

تست تیغه به تیغه

بالانس دینامیکی

 • تمامی قطعات دوار با استفاده از دستگاه بالانس مناسب و مطابق استانداردهای اجزای دوار بالانس می شوند.
 • قطعات مطابق استاندارد بالانس می شوند تا اطمینان حاصل شود که موتور مونتاژ شده در ادامه، سطح ارتعاش آن از سطح استاندارد بیشتر نخواهد بود.

بالانس دینامیکی

فرآیند مونتاژ را شروع کنید.

 • قبل از مونتاژ نهایی همه اجزا با مگا اهم متر چک شوند تا مطمئن شوید مقاومت عایقی آنها قابل قبول است.
 • مقادیر قرائت شده در حین مونتاژ در کارت گزارش کار ثبت شوند.
 • ترموستاتها، گرم کننده ها و بقیه اجزای حرارتی قبل از نصب مجددا چک شود و نتیجه در کارت گزارش کار ثبت شود.
 • همه اجزا و تمامی سطوح داخلی با استفاده از اسپری رنگی عایق قرمز رنگ شوند.

شروع فرآیند مونتاژ

بلبرینگ ها و گریس

 • از بلبرینگ های مرغوب SKF یا FAG یا مارکهای دیگر استفاده کنید.
 • با استفاده از گریس Polyrex EM در کلاهک بلبرینگ و نشیمنگاه (هوزینگ) بلبرینگ استفاده کنید.
 • بلبرینگ ها تا 100 درجه سانتیگراد با استفاده از یک گرم کن القایی گرم می شود.
 • غلاف بلبرینگ که با محفظه گریس در تماس است قبل از نصب بلبرینگ در هوزینگ باید جدا شود.
 • یک کموتاتور عایق شده بلبرینگ انتهایی در صورت نیاز در این مرحله نصب می شود.
 • کموتاتور جهت آماده سازی برای نصب هوزینگ بلبرینگ و جلوگیری از آسیب به آن پوشیده می گردد.

بلبرینگها و گریس

آماده سازی هوزینگ برای نصب

 • محفظه گریس هوزینگ بلبرینگ تا ½ ظرفیت آن پر می شود.
 • جعبه زغالها تا بالاترین تنظیم خود بالا آورده می شود تا فضای خالی کافی برای جمع کردن موتور فراهم شود.
 • نگهدارنده زغال سپس مطابق با علامتهای قرار داده شده نصب می شود به گونه ای که در جای خود منطبق گردد.

هوزینگ

نصب کردن هوزینگ بلبرینگ ها

 • هوزینگ بلبرینگ به دقت هم تراز شده و بلبرینگ به داخل آن لغزانده می شود.
 • در برخی از مواقع دیده می شود که برای این کار نیاز به کمک گرفتن از جرثقیل جهت اتصال فاق و زبانه است

نصب کردن هوزینگ بلبرینگ ها

پیچ کردن هوزینگ بلبرینگ

 • به محض اینکه فاق و زبانه ماشین تنظیم شده اینها باید به هم پیچ شوند.
 • برخی اوقات شاید نیاز باشد برای نگهداشتن هوزینگ بلبرینگ مجددا از جرثقیل استفاده کرد

 پیچ کردن هوزینگ بلبرینگ

 بلبرینگ سمت شفت خروجی

 • بلبرینگ و پوشش محفظه یاتاقان را نصب کنید.
 • اگر از رینگ زمین کننده شفت AEGIS® استفاده می کنید بهترین مکان برای نصب آن پشت پوشش محفظه یاتاقان سمت شفت خروجی است. در این محل تمیز مانده و از آسیبهای احتمالی حفظ می شود.

 بلبرینگ سمت شفت خروجی

هوزینگ آماده سازی شده سمت شفت خروجی

هوزینگ

هوزینگ یاتاقان سمت شفت خروجی را نصب کنید.

 • هوزینگ یاتاقان سمت شفت خروجی نصب شود.
 • مراقب باشید که همه مقاطه علامت گذاری شده منطبق بوده و همه جا پیچها و محلهای چفت شدن در موقعیت درست باشند.

نصب کردن هوزینگ یاتاقان سمت شفت خروجی

پیچ های پوشش محفظه یاتاقان ها را ببندید.

بستن پیچ های پوشش محفظه یاتاقان ها

قبل از تست راه اندازی مجددا کموتاتور را تست کنید.

کموتاتور با استفاده از یک ساعت اندایکاتور چک می شود تا اطمینان حاصل شود که نوسان کل محیط کموتاتور الکتروموتور پس از مونتاژ کمتر از 0.001” است.

ساعت اندایکاتور

تنظیم ارتفاع محفظه زغال ها

 • هر کدام از محفظه زغالها در ارتفاع مناسب از سطح کموتاتور تنظیم می شود.
 • به طور معمول این ارتفاع 0.081” از سطح کموتاتور است.
 • به محض اینکه محفظه زغال در ارتفاع درست تنظیم شد پیچ های اتصال آن با گشتاور مناسب سفت می شوند

تنظیم ارتفاع محفظه زغال ها

زغال ها را برای نشستن صحیح آماده کنید.

 • یک نوار از کاغذ سنباده را بریده و بر روی کموتاتور گذشته و آن را بچسپانید.
 • زغالها نصب شده اما در این مرحله مسیر موازی برق به آن متصل نمی شود.

آماده کردن زغال ها برای نشستن صحیح

 محل استقرار زغال ها

 • شفت را چندین بار چرخانده تا سطح صاف آن بر روی سنباده ریخته و به فرم و هم راستای کموتاتور گردد.
 • هر کدام از زغالها را بصورت مستقل چک کنید تا مطمئن شوید حداقل 90% سطح زغال بر روی کموتاتور نشسته است و سپس کاغذ سنباده را بردارید.
 • پس از برداشتن کاغذ سنباده، موتور را باد گرفته و سیم های زغالها را وصل کرده و سفت کنید

 محل استقرار زغال ها

تنظیم نقطه خنثی و چک کردن قطب کمکی به پلاریته نگهدارنده زغال

 • نقطه خنثی را تنظیم کرده و نگهدارنده جاروبک را در موقعیت خود با استفاده از پیچهای قفل کن سفت کنید.
 • پلاریته قطب کمکی را نسبت به نگهدارنده جاروبک چک کنید.
 • ولتاژ 20-40 ولت AC به را به میله اتصال جاروبک (زغال) کناری اعمال می کنیم.
 • ولتاژ اندازه گیری شده در پایانه های A1 و A2 برای تایید درست بودن پلاریته باید از ولتاژ اعمال شده کمتر باشد.
 • اگر ولتاژ اندازه گیری شده در A1 و A2 بیشتر از ولتاژ اعمالی بود همه سر های خروجی که به نگهدارنده جاروبکها می روند باید به پایه کناری منتقل شوند.

تنظیم نقطه خنثی و چک کردن قطب کمکی

تست کارکرد موتور در حالت بی بار

هر موتور در ولتاژ کامل و در هر دو جهت دوران، تست بی باری می شود.

تعمیر الکتروموتور

کار کاردن در هر دو جهت:

 • با دوران موتور در سرعت یکسان مطمئن شوید که نقطه خنثی به درستی تنظیم شده است.
 • تکنسین آزمونگر اجازه دهد که جاروبکها به طور کامل در جای خود بنشینند.
 • آنالیز لرزش و اندازه گیری حرارت بلبرینگها نیز در این مرحله انجام می شود.

تست بدون بار موتور

گزارش پنل آزمون

 • تجزیه و تحلیل نویز انجام می شود تا اطمینان یابیم سطح آن در محدوده پذیرش استاندارد تعمیرات ایالات متحده (EASA) و یا پارامترهای پذیرش مورد نظر مشتری باشد.
 • آنالیز ویبره هم بدین منظور انجام می شود تا اطمینان یابیم که هیچ خرابی بلبرینگی در موتور تعمیر شده وجود ندارد.
 • طیف لرزش اندازه گیری شده برای هر موتور پرینت گرفته شده و در فایل انجام کار آن نگهداری می شود.
 • گزارش انجام آزمونها از پنل آزمون ایجاد شده و ذخیره می گردد و یک کپی از آن تهیه شده و در فایل انجام کار آن موتور نگهداری می شود.

گزارش پنل آزمون

تست عملکرد موتور در بار کامل

 • پس از اینکه موتور مدتی در حالت بی بار در دستگاه آزمون کار کرد و جاروبکها به طور کامل و در هر دو جهت در جای خود نشستند موتور را با بار کامل راه اندازی کنید.
 • این تست بدین منظور انجام می شود که مطمئن شویم موتور به خوبی و مطابق آن چیزی که طراحی شده است تحت بار کار می کند.
 • گزارش آزمون تحت بار پرینت گرفته شده و در فایل انجام کار نگهداری می شود.

تست عملکرد موتور در بار کامل

موتور رنگ شده و آماده تحویل به مشتری می شود.

 • تمامی پلاکهای نامی، انکودر و شفت و تمامی سوراخهای موتور که نباید رنگ شود قبل از رنگ پوشانده می شود.
 • تمامی دریچه های بازدید و تمامی واشرهای موتور در کاورهای آن و درپوش تخته ترمینال با یک عدد نو تعویض می شوند.
 • همه مجاری گریس ها (اگر قابل انجام است) قبل از نصب به صورت کامل با Mobil Polyrex EM پر می شوند.
 • یک مایع ضد زنگ بی رنگ بر روی شفت خروجی اعمال می گردد.
 • قسمتهای خارجی و بیرونی موتور با استفاده از رنگ مناسب رنگ آمیزی می شود.
 • درپوش های گریس و لوله های گریس خور نصب می گردد.

موتور آماده

6 دیدگاه

 • سلام وقت بخیر در خصوص ارائه خدمات مشاوره در خصوص نگهداری موتورها چگونه میشه از نظرات شما استفاده کرد.

  • سلام جناب خسروی

   ما خدمات مشاوره خود را بصورت ساعتی و پروژه ای به شرکتهای مختلف و اشخاص حقیقی ارائه می کنیم در صورتیکه به این خدمات نیاز دارید با تلفنهای موجود در فوتر سایت تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم انجام شود.

 • سلام وقت بخیر درمورد نگهداری موتور های AC , DC مبتنی بر وضعیت(CBM) چه پارامترهایی باید بطور منظم و با چه ابزاری در کارخانه چک و اندازه گیری شوند تا قبل از بروز عیب جدی نسبت به تعمیر در زمان دلخواه انجام شود. سپاسگزارم

  • سلام جناب آقای خسروی

   پارامترهایی که باید پایش شوند به عوامل مختلف از قبیل نوع موتور، اندازه و ضریب کارکرد آن، عوامل محیظی و غیره بستگی دارند که برای هر کارگاه به باید بصورت اختصاصی نوشته شوند.

 • سلام خسته نباشیدمیخاستم اگه امکانش هست یسری کتاب سیم پیچی ماشین dcزبان اصلی بهم معرفی کنیدمن یکارگاه سیم پیچی کوچیک دارم واطلاعات وکلیپ های زیادی دراین خصوص بدست اوردم ولی میخاستم ازشما هم کمک بگیرم ممنون میشم اگه سایت تخصصی اموزش اینکارم دارید ممنون میشم برام بفرستید

  • سلام آقای موسوی

   در مورد سیم پیچی من بیشتر مطالب را خودم در هنرستان و سچس در کارگاههای تولیدی یاد گرفتم. بعد هم که دانشگاه رفتم. کتاب سیم پیچی سیم لاکی فارس در این زمینه بد نیست. راهنمای استفاده نرم افزارهایی مثل SPEED و MAXWELL هم اطلاعات خوبی دارند. در مورد سیم پیچی و تعمیرات موتور سایت مرجع خیلی خوب نمی شناسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *