پمپ

تامین برق پمپ

چگونگی ارزیابی انرژی مورد نیازبرای نصب پمپ جدید و همچنین پمپ های در حال کار موجود که در معرض تغییرشرایط قرار دارند.

یک گام مهم در هنگام انتخاب یک پمپ گریز از مرکز و یک الکتروموتور برای استفاده و یا در زمان عیب یابی و تعمیر آن، تعیین توان مورد نیاز پمپ است. رویکرد و روش علمی محاسبه با استفاده از کتابچه منحنی های پمپ است که توان مورد نیاز برای محدوده عملیاتی پمپ (هدو نرخ جریان) را نشان می دهد. در حالی که این بهترین روش است، یک فرمول ساده و جهانی وجود دارد که بر اساس رابطه قدرت، هد، نرخ جریان و بهره وری یا بازده که می تواند برآوردهای واقع بینانه برای برنامه ریزی عمومی و یا عیب یابی اولیه را تامین کند. (تصویر 1)

موتور

از آنجا که هد و نرخ جریان توسط کاربری پمپ تعیین می شود، این الزامات در مرحله مهندسی سیستم برای تاسیسات جدید یا پیشنهادی محاسبه می شود. در حالت ایده آل، این داده ها با سیستم مدیریت دارایی ذخیره می شوند. داده های هد و نرخ جریان طیف وسیعی از شرایط عملیاتی را پوشش می دهد، به طوری که برای ارزیابی دقیق توان مورد نیاز در هنگام رفع ایراد تاسیسات موجود، این مقادیر باید در محل نصب پمپ اندازه گیری شود.

تقریب خوبی از هد را بطور ساده می توان هد تخلیه منهای هد مکش در نظر گرفت. همانطور که در پمپ با فشار سنج اساسی به همین روش اندازه گیری می شود. . برای آب، اندازه فشار در 2.31 برابر دامنه هد بر حسب فوت ضرب می شود. اگر سیستم چنین تجهیزاتی نداشته باشد، اندازه گیری نرخ جریان می تواند مشکل تر باشد. در این موارد، مستقیم ترین روش، استفاده از دستگاه های قابل حمل با سنسورهای نصب شده روی سطح لوله است.

رابطه توان یا قدرت برای پمپ های گریز از مرکز

تصویر 1: رابطه توان یا قدرت برای پمپ های گریز از مرکز

برای سیستم های چاهی آب همراه با لجن مانند ایستگاه های بالابر فاضلاب، تخمین قابل قبول نرخ جریان می تواند با پایش سطح چاه فاضلاب بدست بیاید. همه ورودی ها به چاه فاضلاب را مسدود کنید، کاهش در سطح مخزن برای یک دوره زمانی ( مثلا دقیقه) نرخ جریان را نشان می دهد. با یک محاسبه ساده، می توان سطح چاه را به فوت مکعب یا لیتر تبدیل کرد، در نتیجه نرخ جریان بر حسب فوت مکعب در دقیقه یا لیتر در دقیقه به دست می آید. هنگامی که هد، نرخ جریان و چگالی نسبی مشخص باشد، قدرت مورد نیاز را می توان با فرمول موجود در شکل 1 محاسبه کرد.

فروش انواع پروانه پمپ

شکل 2 یک مثال در دنیای واقعی ازایستگاه پمپ بالابر را نشان می دهد. در این مورد، یک دستگاه اندازه گیری توان، توان حقیقی 3 فاز به میزان 12.6 kW یا 16.8 hp (ولتاژ: 458V ، جریان: 21A ، ضریب توان: 0.82 ، راندمان نامی موتور: 92%) را اندازه گیری می کند. بنابراین، پمپ  نسبت به هد و نرخ جریان که کمتر از نقطه طراحی (80 فوت و 700 پا در هر کیلومتر) باشد، توان بیشتری استفاده می کند.

مثال واقعی از محاسبات ایستگاه پمپ بالابر شناور

تصویر 2: مثال واقعی از محاسبات ایستگاه پمپ بالابر شناور.

برخی ممکن است دقت اندازه گیری پایین پمپ چاه فاضلاب را مورد سوال قرار دهند. اما اجازه دادن به حتی یک اینچ خطا و محاسبه مجدد در 16 اینچ از پمپ، موجب نرخ جریان 686.5 گالن در دقیقه (هنوز هم به طور قابل توجهی کمتر از نقطه طراحی) و جذب توان 16.5 اسب بخار است:

توان جذب شده = 686.5 گالن در دقیقه × [(76 فوت 3.960) .8 ساعت] = 16.5 اسب بخار

بر اساس این محاسبات، این سیستم به وضوح عملکردی ضعیفتر از حد انتظار داشت. زمان بازرسی پمپ خسارت کمی ناشی از کاویتاسیون در محل مکش  پره در مرکز آن دیده شد، در عیب یابی به چاه فاضلاب رسیدند، جایی که مقداری لجن در محل مکش پمپ پیدا شد. این محدودیت باعث کاویتاسیون، کاهش نرخ جریان و کارایی پمپ شده بود.

همانطور که این مثال نشان می دهد، فرمول قدرت پمپ های گریز از مرکز امکان شناسایی مشکلات عملیاتی بدون ارجاع به منحنی پمپ را امکان پذیر می سازد. همچنین می تواند برای ارزیابی مقدار برق مورد نیاز برای نصب پمپ های جدید و یا تغییر شرایط در پمپ های در حال استفاده موجود مورد استفاده قرار گیرد.

منبع؛   easainfo@easa.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *