Vfd

مقصود از صحه گذاری جهت استفاده و راه اندازی درایو (VSD)

هدف اصلی صحه گذاری راه اندازی و استفاده (commissioning) از VSD ها اطمینان از موارد زیر است؛

 1. الکتروموتور و کانورتر AC به درستی نصب شده اند و شرایط ایمنی و سیم کشی استانداردهایی نظیر 60364 را تامین می کنند.
 2. کابلهای تامین برق و اتصال به موتور به درستی سایز ، نصب و به ترمینالها متصل شده اند.
 3. زره همه کابلهای قدرت در هر دو سمت بدرستی به ترمینال PE در کانورتر زمین شده اند، در موتور و در DB یا MCC
 4. کابلهای کنترلی، مطابق با طراحی سیستم کنترل نصب شده اند.
 5. زره تمامی کابلهای کنترل فقط در یک انتها بدرستی زمین شود، ترجیحا در سمت انتهایی سیستم کنترل فرآیند. (زمین “تمیزتر”)
 6. قبل از برقدار کردن برای اولین بار، بررسی گردد که هیچ گونه خرابی یا زخمی بر روی کابلها وجود نداشته باشد.

انتخاب صحیح تنظیمات کاربردی

هنگامی که همه بررسی های مقدماتی و برگه تست صحه گذاری جهت استفاده و راه اندازی درایو تکمیل گردید، VSD آماده برقدار شدن است. توصیه می گردد که، هنگام برقدار کردن کانورتر برای اولین دفعه، کابلهای موتور حتما منفصل گردد تا تمامی تنظیمات پارامترهای اساسی در کانورتر نصب گردند. این کار از ایجاد مشکلاتی مرتبط با راه اندازی موتور در جهت اشتباه، راه اندازی با زمان شتاب گیری خیلی تند (زمان کوتاه) و دیگر مشکلات ممکن جلوگیری می کند. هیچ خطری در کارکردن یک کانورتر PWM در حالتی که خروجی آن کاملا مدار باز است وجود ندارد.

پانل کنترل درایو سرعت متغیر دانفوس

صفحه تنظیم راه اندازی درایو سرعت متغیر

پس از اینکه تمامی تنظیمات اولیه و تنظیمات بدون بار وارسی و تکمیل گردید، می توان کابل موتور را تست کرد و برای تست های صحه گذاری برای راه اندازی به بار متصل کرد.

انتخاب صحیح تنظیمات پارامترها

یک درایو سرعت متغیر تنها هنگامی به درستی عمل خواهد کرد که پارامترهای اصلی آن جهت انطباق با کاربرد خاص آن بدرستی تنظیم شده باشد.

پارامترهای اساسی زیر مواردی هستند که بایستی قبل از اینکه VSD به بار مکانیکی متصل گردد وارسی گردد.

 • ولتاژ پایه صحیح: باید برای ولتاژ تغذیه انتخاب شده باشد و ولتاژ خروجی نیز متناسب با موتور الکتریکی استاندارد متصل شده به خروجی باشد. در ایران معمولا ولتاژ استاندارد 380 ولت سه فاز است. این باعث خواهد شد اطمینان یابیم نسبت Volts/Hz صحیح بر روی موتور اعمال خواهد شد.
 • فرکانس پایه درست: باید برای ولتاژ تغذیه انتخاب شده باشد تا منطبق با موتور الکتریکی متصل به خروجی درایو باشد. در ایران فرکانس برق شهر معمولا 50 هرتز است. این باعث خواهد شد اطمینان یابیم نسبت Volts/Hz صحیح بر روی موتور اعمال خواهد شد.

تعمیر انواع اینورتر

بعد از آن، تنظیم باقی پارامترها را می توان با استفاده از راهنمایی که در ادامه ارائه شده است انجام داد.

 1. سرعت حداکثر: سرعت حداکثر، معمولا بر روی 50Hz تنظیم می شود، اما در برخی موارد برای انطباق با کاربرد مورد نظر بر روی سرعتهای بالاتری تنظیم می شود. مطمئن شوید که سرعت حداکثر درایو، از محدوده ظرفیت باردهی آن افزایش پیدا نمی کند.
 2. سرعت حداقل:  سرعت حداقل، معمولا برای یک پمپ یا فن گردان بر روی 0Hz تنظیم می شود. اما در برخی موارد برای تطبیق دادن در کاربردهای گشتاور ثابت، در سرعتی بالاتر از صفر تنظیم می شود. باید اطمینان حاصل کنید که سرعت حداقل، درایو را به زیر محدوده ظرفیت باردهی آن نمی برد.
 3. جریان نامی موتور: جریان نامی موتورالقایی، به سایز موتور بستگی دارد و همچنین جریان نامی کانورتر نیز باید متناسب با این جریان باشد. جریان نامی کانورتر بایستی همواره مساوی و یا بیشتر از جریان نامی موتور باشد. جهت حفاظت کافی موتور، باید جریان نامی صحیح انتخاب شود.
 4. محدوده جریان: محدوده جریان، گشتاور راه اندازی موتور را تعیین می کند. اگر یک گشتاور راه اندازی زیاد مورد انتظار باشد، تنظیم آن تا 150 درصد بیشترین گشتاور راه اندازی را تامین خواهد کرد.
 5. زمان شتابگیری: زمان شتابگیری، بیانگر مدت زمان افزایش سرعت از صفر به مقدار حداکثر سرعت است. این پارامتر باید با توجه اینرسی بار مکانیکی و نوع کاربری آن انتخاب شود. برای مثال در کاربردهای پمپاژ زمان شتابگیری باید به میزان کافی کند باشد تا از ضربه آب در لوله ها جلوگیری شود.
 6. زمان شتابدهی: زمان شتابدهی، بیانگر مدت زمان کاهش سرعت از سرعت حداکثر به صفر است. این مورد تنها هنگامی قابل اجرااست که گزینه “سرازیری تا توقف (ramp to stop)” انتخاب شده است. دیگر جایگزینهای این گزینه “coast to stop” و ” ترمز DC (DC bracking) ” هستند. در بارهای با اینرسی بالا، این پارامتر نباید خیلی کوتاه تنظیم شده باشد. اگر زمان شتاب دهی زیر زمان rundown طبیعی بار باشد، ولتاژ DC به سطح بالایی افزایش خواهد یافت که می تواند باعث از مدار خارج شدنهای ناخواسته بدلیل “اضافه ولتاژ” شود.
 7. قویت گشتاور راه اندازی: تقویت گشتاور راه اندازی، در صورتی که بار از خود گشتاور لختی (breakaway torque) نشان دهد میتواند انتخاب شود. به منظور جلوگیری از زیاد شدن بیش از حد شار در سرعتهای پایین این ویژگی باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. یک تنظیم خیلی زیاد این پارامتر می تواند به داغ شدن بیش ار حد موتور منجر گردد. تقویت گشتاور بایستی به میزان کافی و به گونه ای انتخاب شود که از بیشتر بودن گشتاور ایجاد شده توسط VSD نسبت به گشتاور لختی بار در حین راه اندازی، اطمینان حاصل شود.

نکات پایانی

البته تنظیمات و پارامترهای مورد نیاز زیاد دیگری در VSDs دیجیتال مدرن وجود دارند. موارد مطرح شده در بالا مهمترین آنها و مواردی است که حتما باید قبل از راه اندازی چک شوند. باقی پارامترها معمولا بر روی پیش فرض “default” تنظیم می شوند که احتمالا برای عمده کاربردها کافی هستند. با وجود این، برای کارکرد بهینه درایو، این پارامترها نیز باید چک شده و تنظیم شوند.

مرجع؛  electrical-engineering-portal.com

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *