خرابی موتور

چه اقداماتی انجام دهیم و چگونه زمان بهره برداری از تجهیزات را بهبود بدهیم؟

الکتروموتورها در محیط های صنعتی در همه جا استفاده می شوند و به طور فزاینده ای در حال پیچیده و تخصصی تر شدن هستند. نگهداشتن موتورهای در حال کار، در پیک عملکرد کاری خود، یک چالش جدی است. خیلی مهم است که به یاد داشته باشیم مشکلات مرتبط با موتور و درایو به یک دلیل خاص محدود نمی شود – مشکلات الکتریکی و مکانیکی هر دو می توانند باعث خرابی موتور گردند. مجهز شدن به دانش درست در این زمینه به معنای تفاوت بین از کار افتادگی های پر هزینه و بهبود زمان بهره برداری از سرمایه ها است. شکست عایق سیم پیچها و فرسودگی یاتاقان ها دو عامل اصلی و عمده خرابی موتورها هستند، اما این وضعیتها دلایل مختلفی دارند. این مقاله تشریح می کند که چگونه 13 مورد از رایج ترین دلایل خرابی عایق سیم پیچی و خرابی یاتاقانها را پیدا کنیم.

دلایل خرابی موتور را در چهار دسته کیفیت توان، درایوهای فرکانس متغیر، درایوهای فرکانس متغیر، عوامل مکانیکی و عوامل نصب نادرست، بیان می کنیم؛

کیفیت توان

1-ولتاژ گذرا 2-عدم تعادل ولتاژ 3-اعوجاج هارمونیکی

درایوهای فرکانس متغیر

4-بازتابها در سیگنالهای PWM خروجی درایو 5-جریان سیگما 6-اضافه بارهای عملیاتی

عوامل مکانیکی

7-ناهم محوری 8-عدم تعادل شفت 9-شل و آزاد بودن شفت 10-فرسودگی یاتاقان

عوامل نصب نادرست

11-پایه ضعیف 12-کشیدگی و کرنش لوله 13-ولتاژ شفت

کیفیت توان

1- ولتاژ گذرا

ولتاژ گذرا

ولتاژهای گذرا می توانند از منابع متعددی در داخل یا خارج کارگاه بیایند. خاموش یا روشن شدن بارهای مجاور، بانکهای خازنی اصلاح ضریب توان یا حتی شرایط هوایی محیط میتوانند بر روی سیستم توزیع ولتاژهای گذرا تولید کنند. این ولتاژهای گذرا، که در دامنه و فرکانس متغیر هستند، می توانند باعث ایجاد فرسودگی یا شکست عایقی در سیم پیچهای موتور شوند به دلیل ندرت وقوع و اینکه نشانه های آن ممکن است به روشهای مختلف ظاهر شوند. یافتن منشائ این ولتاژهای گذرا می تواند مشکل باشد. برای مثال، یک ولتاژ گذرا ممکن است بر روی کابلهای کنترل ظاهر شود که الزاما باعث خسارت مستقیم به تجهیزات نشود اما باعث در هم گسیختن عملکرد آنها گردد.

خرابی مرتبط : شکست عایقی سیم پیچی موتور باعث خرابی زودهنگام موتور و از کار افتادن خارج از برنامه می شود.

تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: Fluke 435-II آنالایزر کیفیت توان سه فاز وضعیت بحرانی: بالا

2- عدم تعادل ولتاژ

عدم تعادل ولتاژ

سیستمهای توزیع سه فاز اغلب بارهای تک فاز را تغذیه می کنند. یک عدم تعادل در امپدانس یا توزیع بار میتواند باعث عدم تقارن در میان هر سه فاز گردد. عامل بالقوه خرابی می تواند در کابلکشی موتور، ترمینال موتور یا خود سیم پیچ ها باشد. این عدم تعادل می تواند منجر به تنش هایی در مدارهای هر فاز در یک سیستم توان سه فاز گردد. در حالت معمول، ولتاژ هر سه فاز باید همواره در یک اندازه باشند.

پرسش سوال از متخصص موتور درایو

خرابی مرتبط : عدم تعادل ولتاژ باعث عبور جریان اضافه در یک یا بیشتر از فازها شده و در ادامه دمای عملیاتی را افزایش داده و منجر به شکست عایقی می گردد.

وضعیت بحرانی: متوسط

3- اعوجاج هارمونیکی

اعوجاج هارمونیکی

شرح ساده این است که هارمونیکها منابع اضافی ناخواسته ولتاژها یا جریانهای AC فرکانس بالا هستند که انرژی را به سیم پیچهای موتور اعمال می کنند. این انرژی اضافی جهت گردش شفت موتور استفاده نمی شود بلکه در سیم پیچها سیرکوله می شود و سرانجام در تلفات انرژی داخلی موتور مشارکت می کند. این تلفات به صورت حرارت پراکنده می شوند. که در طی زمان، توانایی عایقی سیم پیچها را تخریب خواهد کرد. مقداری اعوجاج هارمونیکی جریان در هر بخشی از سیستم که تجهیزات الکترونیکی را تغذیه می کنند طبیعی است. برای شروع بررسی اعوجاج هارمونیکی، از یک آنالایزر کیفیت توان برای پایش میزان جریان و حرارت در ترانسفورماتورها برای اطمینان از اینکه آنها تحت تنش اضافه قرار ندارند استفاده کنید. هر هارمونیک دارای سطح اعوجاج قابل قبول و متفاوت است که در استانداردهایی مانند IEEE 519-1992 تعریف شده است.

خرابی مرتبط : کاهش راندمان موتور باعث افزایش هزینه ها و افزایش دمای عملیاتی می شود. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: Fluke 435-II آنالایزر کیفیت توان سه فاز میزان بحرانی بودن: متوسط

درایوهای فرکانس متغیر

4- بازتابها بر روی سیگنالهای PWM خروجی درایو

بازتابها بر روی سیگنالهای PWM خروجی درایو

درایوهای فرکانس متغیر تکنیک مدولاسیون پهنای پالس (PWM) را برای کنترل ولتاژ و فرکانس خروجی که به موتور اعمال می گردد به کار گرفته اند.

بازتابها هنگامی تولید می شوند که یک عدم انطباق بین امپدانس بار و منبع وجود داشته باشد. عدم تطابق امپدانس می تواند به دلیل نصب نادرست، انتخاب نادرست اجزا و افت و پیری تجهیزات طی گذشت زمان رخ دهد. در یک مدار درایو موتور، مقدار پیک بازتاب می تواند به بزرگی اندازه ولتاژ باس DC باشد.

خرابی مرتبط : شکست عایقی سیم پیچهای موتور باعث از کار افتادن های خارج از برنامه می شود.

تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: Fluke 190-204 ScopeMeter اسیلوسکوپ 4 کانال قابل حمل با نمونه برداری سریع، تستر مقاومت عایقی Fluke 1587

میزان بحرانی بودن : زیاد

5- جریان سیگما

جریان سیگما

جریانهای سیگما ذاتا جریانهای پارازیتی (stray) هستند که در درون یک سیستم سیرکوله می شوند. جریانهای سیگما به عنوان یک نتیجه از فرکانس سیگنال، سطح ولتاژ، ظرفیت خازنی و اندوکتانس در هادی ها تولید می شوند. این جریانهای گردان می توانند مسیر عبور خود را از طریق سیستمهای حفاظت زمین ببندند که باعث تریپ شدن سیستم بر اثر نویز یا در برخی مواقع باعث افزایش دما در سیم پیچها گردند. جریان سیگما را می توان در کابل کشی موتور یافت و عبارت است از مجموع جریانهای سه فاز در هر نقطه در زمان است. در یک وضعیت درست، مجموع جریانهای سه فاز مساوی با صفر خواهد بود. به عبارت دیگر، جریان برگشتی از درایو مساوی جریان وارد شده به آن است. جریان سیگما را همچنین می توان سیگنال نامتقارنی فهمید که چندین هادی که به صورت خازنی جریانشان به هادی زمین کوپل شده است.

خرابی مرتبط : قطع مدار به صورت مرموز و مبهم بعلت عبور جریان حفاظتی زمین. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: Fluke 190-204 ScopeMeter اسیلوسکوپ 4 کانال قابل حمل با پهنای باند عریض (10kHz) کلمپ جریان (Fluke i400S یا مشابه آن( میزان بحرانی بودن : کم

6 – اضافه بارهای عملیاتی

 اضافه بارهای عملیاتی

اضافه بار موتور هنگامی رخ می دهد که موتور تحت باری بیش از مقدار بار نامی خود باشد. اولین نشانه ای که با اضافه بار بروز می کند کشیدن جریان بیش از حد موتور ، گشتاور ناکافی و داغ شدن زیاد آن است. حرارت بیش از حد موتور علت اصلی خرابی موتور است. در حالتی که موتور اضافه بار گذاری شده است تک تک اجزای موتور شامل یاتاقانها، سیم پیچ های موتور و بقیه اجزا ممکن است به خوبی کار کنند اما موتور به داغ شدن خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل، فکر خوبی است که عیب یابی خود را از تحقیق در مورد اضافه بار موتور شروع کنیم. چونکه 30 درصد از خرابی های موتور به دلیل اضافه بار آن است.از اینرو چگونگی تشخیص و اندازه گیری اضافه بار موتور مهم است.

خرابی مرتبط : فرسودگی زود هنگام اجزای الکتریکی و مکانیکی که منجر به خرابی دائمی می شود. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: دوربین مادون قرمز Fluke Ti400 ، مولتی متر دیجیتال Fluke 289 میزان بحرانی بودن : زیاد

عوامل مکانیکی

7- ناهم محوری

ناهم محوری

ناهم محوری هنگامی رخ می دهد که شفت دوار موتور در راستای بار قرار نداشته باشد. یا عضوی که موتور را به بار کوپل می کند همراستا نباشند. بسیاری از حرفه ای ها معتقد هستند که کوپلینگهای انعطاف پذیر ناهم محوری را جبران و حذف می کنند. اما یک کوپلینگ انعطاف پذیر تنها کوپلینگ را از ناهم محوری محافظت می کند. حتی با یک کوپلینگ انعطاف پذیر نیز نیروهای گردشی خسارت آور همراه را در امتداد شفت انتقال داده و به موتور می رساند. که منجر به فرسایش موتور و افزایش یافتن بار ظاهری می گردد. علاوه بر این، نا هم محوری ممکن است باعث لرزش شفت موتور و بار دوار گردد. چند نوع نا هم محوری داریم که شامل:

 • نا هم محوری زاویه ای: مراکز دو شفت روبروی هم هستند اما در موازات یکدیگر قرار ندارند.
 • ناهم محور موازی: مراکز دو شفت در موازات هم هستند اما با یکدیگر هم مرکز نیستند.
 • نا هم محوری ترکیبی: ترکیبی از ناهم محوری زاویه ای و موازی است. (توجه: تقریبا همه ناهم محوری ها از نوع مرکب هستند. اما متخصصان ابراز می کنند که جداسازی و صحبت کردن از دو ناهم محوری باعث می شود آدرس دادن در مورد آنها و اصلاح ناهم محوری آسان تر گردد)

خرابی مرتبط : فرسودگی زودرس اجزای دوار مکانیکی که منجر به خرابی دائمی می گردد. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: Fluke 810 تستر لرزش برای شناسایی موضوع ناهم محوری، Fluke 830 ابزار هم محور کردن لیزری شفت برای تشخیص و تصحیح ناهم محوری. میزان بحرانی بودن: زیاد

8 – عدم تعادل شفت

عدم تعادل شفت

عدم تعادل شرایطی است که که در آنجا مرکز جرم جزئ گردان بر روی محور دوران قرار ندارد. به عبارت دیگر، یک نقطه سنگین “heavy spot” در جایی بر روی روتور است. اگر چه شما هرگز بصورت کامل نمی توانید عدم تعادل موتور را حذف کنید، می توانید شناسایی و تشخیص دهید که در چه زمانی در خارج از محدوده عادی خود قرار دارد و برای اصلاح آن چه اقدامی را می توانید انجام دهید. عدم تعادل می تواند توسط عوامل مختلفی ایجاد شود از قبیل:

 • انباشتگی آلودگی
 • از دست رفتن وزنه های تعادل
 • تغییرات صنعتی
 • جسم ناخواسته در سیم پیچهای موتور و بقیه عوامل فرساینده مرتبط

یک تستر لرزش یا آنالایزر می توانند به شما در تشخیص بالانس بودن و یا عدم تعادل ماشین گردان کمک کنند. خرابی مرتبط : فرسودگی زودرس در اجزای مکانیکی دوار که منجر به خرابی دایمی می گردد. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: تستر لرزش Fluke 810 میزان بحرانی بودن: زیاد

9 – شل و آزاد بودن شفت (Shaft looseness)

شل و آزاد بودن شفت

شل و آزاد بودن وقتی رخ می دهد که فضای آزاد در بین قطعات وجود داشته باشد. شلی می تواند در محلهای مختلفی رخ دهد از قبیل:

 • شلی و آزادی گردان: به دلیل وجود فضای باز بین اجزای دوار و اجزای ثابت ماشین رخ می دهد، مانند یاتاقان
 • شلی و آزادی غیر گردان: بین دو بخش که در حالت معمولی ساکن هستند رخ می دهد، مانند پایه و یک فونداسیون، یک محفظه بلبرینگ و یک ماشین.

همانند باقی منابع ایجاد لرزش، این مهم است که بدانیم چگونه شل شدگی را تشخیص داده و مشکل را حل کنیم تا از دست رفتن سرمایه و منابع جلوگیری کنیم. یک دستگاه آزمونگر لرزش یا آنالایزر می توانند معین کنند که یک ماشین گردان مبتلا به مشکل شل شدگی است یا خیر.

خرابی مرتبط: تسریع در فرسودگی اجزای گردان که در ادامه باعث خرابی ماشین می گردد. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: تستر لرزش Fluke 810 میزان بحرانی بودن: زیاد

10- فرسودگی یاتاقان

 فرسودگی یاتاقان

یک یاتاقان خراب شده اصطکاک را افزایش داده، حرارت بیشتری تولید می کند و به علت مشکلات مکانیکی، روانکاری یا فرسودگی راندمان پایین تری دارد. خرابی یاتاقانها می تواند توسط دلایل مختلفی ایجاد گردد مانند:

 • باری بیش از بار مجاز بر روی آن قرار گیرد
 • روانکاری نامناسب یا ناکافی
 • آب بندی ناکارآمد یاتاقان
 • نا هم محوری شفت
 • انطباق نادرست (Incorrect fit)
 • فرسایش معمول
 • ولتاژهای القایی شفت

به محض شروع خراب شدن یاتاقان، همچنین یک تاثیر آبشاری ایجاد می کند که خراب شدن موتور را شتاب می دهد. 13% از خرابی های موتور بدلیل خرابی یاتاقانها ایجاد می گردد. و بیش از 60% خرابی های مکانیکی در تاسیسات بدلیل فرسودگی یاتاقانها است. و از اینرو یادگیری اینکه چگونه این پتانسیل ایجاد مشکل را رفع عیب کنیم مهم است.

خرابی مرتبط: تسریع فرسودگی در اجزای گردان که منتج به خرابی یاتاقان می شود. تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: تستر لرزش Fluke 810 میزان بحرانی بودن: زیاد

عوامل نصب نادرست

11 – پایه (سطح اتکای) ضعیف

پایه (سطح اتکای) ضعیف

پایه ضعیف اشاره به شرایطی دارد که در آن پایه نصب یک موتور یا جز گردان صاف و هموار نیستند و یا سطحی که پایه بر روی آن نصب می شود و می نشیند هموار نیست. این شرایط می تواند باعث ایجاد فشردگی بر روی بلتهای نصب کننده پایه گردیده و ایجاد کشیدگی بیشتر و یا ناهم محوری گردد. پایه ضعیف اغلب بین دو پیچی که به صورت مورب نصب شده اند ایجاد می گردد. مشابه با مسیری که یک صندلی ناهموار تمایل دارد به صورت قطری بلغزد. دو نوع پایه (سطح اتکا) ضعیف وجود دارد.

 • پایه ضعیف موازی – پایه ضعیف موازی هنگامی رخ می دهد که یکی از پایه ها در محل نصب بالاتر از سه پایه دیگر باشد.
 • پایه ضعیف زاویه ای – پایه ضعیف زاویه ای وقتی رخ می دهد که یکی از پایه های نصب شده با سطح استقرار موازی یا “نرمال” نیست.

در هر دو حالت، پایه ضعیف می تواند بوسیله یک بی قاعدگی در پایه نصب ماشین ، یا در فونداسیون در جایی که نشیمنگاه پایه در آنجا قرار می گیرد. رخ دهد. در هر دو حالت، قبل از اینکه همراستا یی شفت را تنظیم و برقرار کنیم هر یک از وضعیتهای پایه ضعیف باید کشف گردیده و اصلاح گردد. یک ابزار تنظیم لیزری خوب می تواند وجود مشکل پایه ضعیف را در یک ماشین گردان و وجود یا عدم وجود این مشکل را تشخیص دهد.

خرابی مرتبط: نا هم محوری اجزای دوار مکانیکی تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: ابزار تنظیم لیزری شفت Fluke 830 میزان بحرانی بودن: متوسط

فروش تجهیزات حفاظت الکتروموتور

12- کشیدگی و کرنش لوله

کشیدگی و کرنش لوله

کشیدگی و کرنش (لوله) به شرایطی گفته می شود که تنشهای جدید، کشیدگی ها و نیروهایی بر روی بقیه تجهیزات عمل کرده و بازگشت آن از تاسیسات به موتور و درایو برگشته و شرایط ناهم محوری ایجاد می کند. رایج ترین مثال برای این مورد ترکیب های موتور/پمپ می باشد در جاییکه عوامل مختلفی باعث اعمال نیرو به لوله کشی می گردد عواملی مانند:

 • یک جابجایی در فونداسیون
 • یک شیر که جدیدا نصب شده یا بقیه اجزا
 • برخورد یک شی، خمیدگی یا خیلی ساده فشار وارد شدن بر روی یک لوله

آن نیروها می توانند نیروی متقابل یا زاویه ای بر روی پمپ وارد کنند، که به نوبه خود باعث می شود شفت موتور/پمپ نا هم محور گردد. به همین دلیل مهم است که هم ترازی ماشین علاوه بر زمان نصب شدن به صورت دوره ای مجددا بررسی گردد. – هم ترازی دقیق شرایط موقت بوده و می تواند به مرور زمان به هم بخورد.

خرابی مرتبط : نا هم محوری و تنش های متعاقب آن بر روی اجزای دوار، منجر به خرابی پیش از موعد می گردد.

تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: ابزار تنظیم لیزری شفت Fluke 830

میزان بحرانی بودن: کم

13 – ولتاژ شفت

ولتاژ شفت

هنگامی که ولتاژهای شفت موتور از توانایی عایقی گریس یاتاقان افزایش پیدا کنند، جریانهای تخلیه الکتریکی به بلبرینگ برقرار می گردد. که در نتیجه آن باعث ایجاد چاله و ناصافی در قاب یاتاقان می گردد اولین نشانه بروز این مشکل سروصدا و داغ شدن بیش از حد یاتاقان خواهد بود به گونه ای که یاتاقان شروع به از دست دادن شکل ابتدایی خود کرده و خرده های فلز با گریس مخلوط شده و اصطکاک یاتاقان را افزایش می دهد. این مساله می تواند منجر به تخریب یاتاقان طی چند ماه و از کار افتادن موتور گردد.

خرابی یاتاقان یک مشکل پرهزینه است که هم در تعمیر موتور و هم مدت از کار افتادگی موتور را باید مد نظر قرار داد، ار اینرو برای کمک به جلوگیری از آن، اندازه گیری ولتاژ شفت و جریان یاتاقان یک اقدام و مرحله تشخیصی مهم است. ولتاژ شفت فقط در هنگامی ایجاد می شود که موتور برقدار بوده و در حال چرخش باشد.

خرابی مرتبط : جرقه زدن در میان یاتاقان ایجاد حفره و شیار کرده که منجر به افزایش لرزش و در نهایت خرابی یاتاقان می گردد.

تجهیزات برای اندازه گیری و تشخیص: اسیلوسکوپ 4 کاناله ایزوله قابل حمل Fluke-190-204 Scopemeter همراه با پروب زغال کربنی ولتاژ شفت AEIGS

چهار استراتژی برای موفقیت

سیستمهای کنترل موتور در سراسر کارخانه های تولیدی در فرآیندهای بحرانی و حیاتی مورد استفاده قرار می گیرند. خرابی تجهیزات می تواند باعث از دست رفتن زیاد پول و سرمایه به دلیل خراب شدن موتور، یا بخشهای دیگر، جایگزینی و مدت از کار افتادگی تجهیزات برای سیستمهای توان دارای موتور الکتریکی گردد.

با تجهیز مهندسین تعمیر و نگهداری و تکنسین ها با اطلاعات درست، اولویت بندی حجم کار و مدیریت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای پایش تجهیزات و رفع عیب متناوب، می توان از بروز مشکلات غافلگیر کننده و برخی خرابی ها اجتناب کرد تا سیستم در شرایط تنشهای نرمال خود کار کرده و بدین طریق هزینه های مدت از کار افتادگی کل را کاهش داد. چهار استراتژی کلیدی وجود دارد که شما می توانید با انجام آنها سیستم را بازیابی کرده یا از خرابی زودرس در موتورهای محرک و اجزائ گردان جلوگیری کنید.

1- دامنه تلرانس عملکرد، مشخصات ماشین و شرایط کارکردی آن را مستند کنید.

2- وقایع و اندازه گیری های شرایط بحرانی را برای قبل و بعد از انجام تعمیرات و نگهداری و در شرایط عادی دریافت کرده و مستند کنید.

3- یک آرشیو مرجع از اندازه گیری ها برای آسان کردن تحلیل روند و تعیین و تشخیص تغییر وضعیت شرایط ایجاد کنید

4- تک تک اندازه گیری ها را ترسم کرده منحنی تغییرات را ایجاد کنید. هر تغییری در خط روند بیشتر از 10% تا 20% (یا هر درصدی که شما بر اساس شرایط کاری یا بحرانی بودن سیستم در نظر بگیرید) بایستی برای ریشه یابی و شناخت دلایل ایجاد آن بررسی گردد.

مرجع؛ Application Note.from Fluke digital library

161 دیدگاه

 • آیا قطع الکتروموتورهای کشاورزی از راه دور در زمانی که روشن هستند و تحت بار ، در پیک بار برای الکتروموتور مضر می باشد و چه آسیبی به الکتروموتور وارد می شود

  • سلام محسن عزیز

   اگر برق الکتروموتور قطع شود آسیبی به موتور وارد نمی شود محدودیت شما را خیلی متوجه نشدم. در صورت نیاز با بنده تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری بگیرم

  • سلام امیر عزیز

   اینورتر یا درایوهای فرکانس متغیر از نوعی مدولاسیون پهنای پالس برای تغییر ولتاژ و فرکانس استفاده می کنند. پس برای کنترل سرعت و گشتاور الکتروموتور ضروری است. آیا مضر هم هست جواب این سوال هم بله است. کلا منابع تغذیه سوئیچینگ عایق های الکتروموتور را زودتر فرسوده می کنند و لذا موتورهای جدید سامانه عایقی قوی تری باید داشته باشند.

  • سلام اسماعیل جان
   شاید پمپ آسیب دیده است یا مینیاتوری یا فیوزی که بر سر راه آن قرار گرفته است مناسب آن نیست و …..

  • سلام دوست عزیز
   مدار کجا قطع می شود؟ لطفا با دفتر ما تماس بگیرید تا در صورت امکان بتوانم اطلاعات بیشتری دریافت کنم.

 • سلام جناب کریمی یه سوال داشتم از خدمتتون. یه الکتروموتور ۶ کیلو ولت ۵۰۰ کیلو واتی داریم که جدیدا سیم پیچی شده. بعد از تعمیر موتور رو به صورت دیس کوپل استارت میکنیم. حدود ۲۰ دقیقه هیچ مشکلی نداره اما بعد از اون به شدت دچار لرزش و صدا میشه. به نظر شما علت چی میتونه باشه؟

  • سلام محمدجواد عزیز

   یک مقدار اطلاعاتی که برای بنده فرستادید کم است. صدا و لرزش معمولا بدلیل وجود ایرادات مکانیکی است. البته مشکلات مغناطیسی نیز می تواند باعث ایجاد مشکل شوند. سیم پیچ را از نظر یکسان بودن مقادیر مقاومت اهمی و اندکتانس فازها بررسی کنید. و در ادامه اگر تعادل وجود داشت نیاز به بررسی از نزدیک می باشد با این اطلاعات نمی توانم نظری بدهم.

 • سلام.خسته نباشید‌ .یک موتور تکفاز سه اسب سیم پیچ کردم.موتور بالابر.بدون بار خوب کار می‌کند.زیر بار کلاچ خوب باز نمی‌شود و موتور جریان می‌کشد…میشه راهنماییم کنید.ضمن اینکه مشتری دیگری از همین تیپ موتر چینی آورد که سیم پیچ سالمه.بدون بار خوب کار میکنه ولی زیر بار میمونه…دلیلش چی میتونه باشه؟

  • سلام حسین جان

   احتمالات مختلفی وجود دارد. اول اینکه خازن استارت آسیب دیده و یا ظرفیت آن کم شده است. کلاچ و گاورنر آسیب دیده اند و به درستی در جایی که باید باز شوند باز نمی شوند و مور دیگر اینکه موتور برای آن بار کوچک است و نمی تواند خود را به سرعت نامی برساند هر کدام باید جداگانه بررسی شود.

 • سلام مهندس گرامی.آیا خازن راه انداز (مشخصا در الکتروموتور های لباسشویی) ضعیف هم میشوند یا نه کلا میسوزند.؟ تسمه لباسشویی پاره شد و آنر اعوض کردم و بااینکه تسمه شل نیست موتور گشتاور قبلی را ندارد و به محض اینکه کمی لباسشویی را سنگین کنیم(لباس زیادتر بریزیم) موتور بازور راه میافتد.علت چه میتواند باشد؟ ممنون

  • سلام حسام عزیز

   یکی از دلایل خرابی خازن از دست رفتن ظرفیت آن است. خازن را ابتدا دشارژ کرده و سپس با یک مولتی متر خازن را تست کنید. در صورت کاهش یافتن مقدار ظرفیت بیش از 10 درصد ظرفیت نامی خازن را تعویض کنید.

 • سلام مهندس عزیز خسته نباشید.یک موتور ۳ اسب برای بالا بربصورت تکفاز وچپ گرد راست گرد با ترمز برای یک واحد مغاذه نصب کردم با کنترل بار وکلید مینیاتوری ۱۰ امپر ولی در زمان استارد قطع میکرد . لذا بصورت مستقیم که برق دادم البته زیر بار حدود ۲۱ امپر بار می کشید.لطفا بفرمایید علت چه میتواند باشد.ممنون

  • سلام فرید جان

   برای انتخاب کلید مینیاتوری باید حتما بر اساس پلاک موتور این کار را انجام دهید. موتور 3 اسب که می شود 2.2 کیلووات قطعا جریانی بیشتر از 10 آمپر از شبکه دریافت می کند. مثلا در موتور تکفاز دو خازنه الکتروژن جریان الکتروموتور در بار کامل 16.2 آمپر است. پلاک موتور را بررسی کنید اگر جریان موتور شما از مقدار درج شده در پلاک آن بیشتر است یا اضافه بار دارید و یا الکتروموتور آسیب دیده است.

 • سلام مهندس آیا موتور اسانسور با درایو پس از تنظیمات 3vf هرسه فاز به صورت مساوی بار میکشه؟و محدوده آمپری که باید نرم استارت کنه چقدره؟متشکرم

  • سلام مجید جان

   برای جریان هر موتور با دیگری فرق دارد. و مقدار جریان هم تا حدودی در تنظیمات درایو قابل تنظیم است. معمولا بین جریان نامی تا دو برابر جریان نامی تنظیم می کنند.

 • سلام دستگاه نانوایی دارم .دوبار اینورتر سوزاند و دینام هم کار می‌کنه .دینامی که کار می‌کنه می شه خراب باشه که اینورتر بسوزونه

  • سلام محسن جان

   امکان دارد دینام هم آسیب دیده باشد. دینام را به یک تعمیرکار نشان دهید. بعد از اطمینان از سالم بودن موتور به اینورتر بپردازید.

 • سلام فرکانس اینورتر برای موتور۴۵ کیلووات ۷۰۰ دور اگر مدت زیاد روی ۷۰ هرتز باشه به اینورتر یا موتور آسیب می‌رساند

  • سلام مسعود جان
   یک سری از تلفات با فرکانس رابطه مستقیم و نمایی دارند این موارد به اینکه موتور در چه باری استفاده می شود و در چه چگالی شاری طراحی شده است بستگی دارد. اما روش درست این است که بررسی کنیم مقدار جریان و حرارت ایجاد شده در سیم پیچی از مقدار مجاز کلاس عایقی بیشتر نشود.

 • باسلام خدمت مهندس عزیز لباسشویی ارای موتور اینورتر دایرکت درایو سه فاز که دارای سه دسته سیم پیچ هست هنگام سرو بودن اهم هر سه دسته ۴،۵ هست منتها زیر بار که میره زور میزنه اما نمیچرخه کار نمیکنه وتا دوروز بعد اهم سیم پیچها متغیر میشه دوتا ۲،۵ یکی ۷،۵ علت و ایراد از برد هست به نظر شما یا سیم پیچایراد داره واگر سیم پیچ ایراد داره چرا دوسر سیم پیچ صدای بوق وشارط میده موقع تست با اهم متر یعنی قطعی نداره نظر شما چیست

  • سلام حسین عزیز

   سیم پیچ را از نظر اتصال یدنه هم بررسی کنید و اگر اندوکتانس متر دارید مقدار اندکتانس سیم پیچی را هم اندازه بگیرید اگر مقاومت سه فاز و اندوکتانس آنها به هم نزدیک بود و اتصال بدنه هم نداشت ایراد را در درایو جستجو کنید. (البته یاز هم قطعی نیست)

 • سلام مهندس جان سوالی داشتم دستگاه سنگ محور دارم که موتور سه نظام 7/5اسب داره که با درایو دورش تنظیم میشه مشکلم اینه که چند روزیه که دور سه نظام نوسان داره و یک سره کم و زیاد میشه سرعتش

  • سلام مصطفای عزیز

   اگر نوسان دارد دو احتمال مفروض است مرجعی که از آن دستور تغییرات سرعت صادر می شود اتصال شل دارد و یا دچار مشکل شده است و مورد دیگر اینکه احتمال دارد درایو آسیب دیده باشد.

 • سلام مهندس. پمپ آب با فرض سالم بودن سیم پیچی دلیل آمپر کشیدنش چیست ؟ روتور هم به راحتی گردش داره و بلبرینگ هاش هم سالم است .

  • سلام جناب بهرامی

   اتصالات و ظرفیت خازن را هم چک کنید اگر اینها هم درست باشند احتمال خیلی زیاد سیم پیچ آسیب دیده است.

 • یک موتور سه فاز در حالت ستاره بدرستی کار می کند .ولی به محض مثلث شدن بلافاصله کلید مینیاتوری بلافاصله قطع می کند در حالت بدون بار

  • سلام منصور عزیز
   کلید مینیاتوری باید از نوع راه اندازی موتور یعنی تیپ C باشد و مقدار نامی آن باید بزرگتر از جریان نامی موتور در حالت مثلث باشد.

 • سلام مهندس خسته نباشی علت سوختن مداوم موتورهای سنگ شکن چیست سنگ شکن با ژنراتور استفاده میکنه

  • سلام امیر عزیز

   سوالتون خیلی کلی است. تنظیم نبودن ژنراتور، از رده خارج شدن هسته موتور و گرم کردن بیش از حد آن. ایرادات مدار کنترل و عوامل مختلف دیگر می توانند دلیل این موضوع باشند باید از نزدیک بررسی شود.

 • یک آسیاب پلاستیک 30کیلووات (40 اسب) در حین انجام کار تیغه میشکنه و موتور در حالت مثلث حدود 20 ثانیه قفل میکنه و کلید مینیاتور 63 آمپرمیسوزه . پس از تعویض کلید مینیاتور و کنترل کلیه قطعات تابلو و سیم و کابلها دوباره موتور را روشن کردم و پس از 10 ثانیه کارکرد در حالت ستاره روی حالت مثلث میره و در این حالت بیش از 70 امپر برق میکشه ( بدون زیر باربردن موتور) و سپس کنترل بار قطع میکنه . ولی در حالت ستاره ( تایمر قطع کردم ) بیش از یکساعت روشن نگه داشتم و حتی زیر بار قرار دادم ولی هیچ مشکلی براش پیش نیومد و با حداقل کشش آمپر کار کرد خواهشن میشه لطف کنین بگین که دلیل آمپر کشیدن زیاد در حالت مثلث چیه ؟ آیا امکان داره فقط در حالت مثلث موتور مشکل پیدا کرده باشه ؟

  • سلام سعید جان

   احتمال دارد که کنتاکتور و یا کابلهای حالت مثلث آسیب دیده باشند. اگر موتور آسیب دیده باشد حالت ستاره و مثلث ندارد سیم پیچی آسیب دیده است.

 • با سلام و احترام. به نظر شما کارکردن موتور با جریان نامی باعث آسیب دیدن موتور میشه ؟ ممنون

  • سلام بهنام جان

   کارکردن موتور با جریان نامی باعث آسیب به موتور نمی شود موتور برای شرایط کار دائم تحت این شرایط طراحی شده است.

 • سلام اگر موتور گشتاوری بصورت ساعتگرد تولید کن اما (گشتاور خارجی)بار ما آنقدر زیاد شود که شفت موتور خلاف جهت اعمال گشتاور موتور شروع به چرخش کند…جریان برگشتی موتور به چه صورت خواهد بود؟ و آیا این برای موتور مشکلی ایجاد خواهد کرد؟؟ آیا اگر این کار بصورت متناوب انجام شود مشکلی برای موتور پیش میاد؟

  • سلام سید جان

   در این حالت موتور در ناحیه ترمزی کار می کند اگر این اعمال گشتاور سریع باشد ممکن است تنش های ایجاد شده باعث خم شدن و یا بریدن شفت الکتروموتور شود. و همچنین یک تنش الکتریکی هم ایجاد می کند که اگر این خیلی پشت سر هم باشد ممکن است پدیده سیکل کوتاه (short cycling

 • با عرض سلام و خسته نباشید اگر کابل های تغذیه، درون ترمینال باکس الکتروموتور دالاندر دو سرعته (1500 و 3000) برعکس بسته شود با فرض ثابت بودن طراحی کلید تغذیه و ترمینال کابل ها در خروجی فیدر، در زمان استارت در حالت بی باری چه اتفاقی برای موتور رخ می دهد ؟ در حالت کند سه رشته کابل به سه سر ترمینال (از شش سر) وصل شده و در حالت دور تند، سه سر دور کند شارت شده و س رشته کابل به سه سر دیگر ترمنال باکس متصل می شود. با تشکر

 • سلام جناب مهندس یک الکتروموتور در حال کار با اینورتر در هواساز به یکباره مسیر خروجی در میانه را بسته میشود و بعد فشار هوا بالا میرود که باعث قطع توسط اینورتر میشود ولی بعد آن جریان موتور جریان بیش از حد میکشد علت چیست

  • سلام جناب علیزاده

   امکان دارد موتور آسیب دیده باشد مقاومت و اندوکتانس سیم پیچ ها را اندازه گیری کنید باید با اختلاف 5 درصد با هم برابر باشند بعد اتصال بدنه را چک کنید. و در صورت امکان موتور را مستقیم به برق وصل کنید و موتور را تست کنید برای تست اینورتر هم آن را با یک موتور کوچک دیگر تست کنید. هر کدام که معیوب بود برای تعمیر پیش تعمیرکار بفرستید.

 • سلام آقای مهندس یه سوال داشتم من متورم ویبره صنعتی سنگ مصنوعی اما همش داغ میکنه و تسمه ها رو میشکنه و پنل ها چه مشکلیه

  • سلام جناب ابوطالب

   اطلاعاتی که ارسال کردید خیلی کلی است. نمی توانم نظری بدهم. موتور ویبره را به یک تعمیرکار ماهر نشان بدهید.

 • سلام آقای مهندس ارادت دوتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ رو بفرمایید سوال اول: در یک الکترو موتور القایی قفسه سنجابی اگر روتور گیر کند و یا در اثر اضافه بار دور روتور از دور میدان استاتور کمتر شود و یا اصطلاحا لغزش بیشتر شود دلیل علمی بالا رفتن جریان در استاتور و به تبع ان سوختن سیم پیچ های استاتور چیست؟ سوال دوم: بازم در یک الکتروموتور القایی قفسه سنجابی که به درایو متصل میباشد اگر فرمان قطع درایو از موتور صادر شود ولی برق ورودی درایو همچنان وصل میباشد در این زمان روتور موتور بنا به نوع اپلیکیشن مصرفی در حال چرخش میباشد آیا از سمت الکترو موتور ولتاژی به درایو اعمال میشود و یا اصطلاحا موتور حالت ژنراتوری پیدا میکند. ممنونم

  • سوال اول: پاسخ تحلیلی آن نیاز به نوشتن روابط ریاضی دارد که ویرایشگر متنی اجازه این کار را نمی دهد. اما یک قاعده کلی وجود دارد شما هر چقدر توان را فاصله هوایی داشتید به اندازه لغزش تلفات در روتور خواهید داشت افزایش لغزش به میزان بسیار زیادی تلفات روتور را افزایش می دهد و هسته آن را به سمت داغ شدن و خاربی بلبرینگ سوق می دهد. استاتور برای جبران این موضوع جریان بیشتری می کشد.
   سوال دوم: اگر ولتاژ الکتروموتور از ترمینال آن بیشتر شود حالت ژنراتوری رخ می دهد مورد شما هم این چنین است با نصب یک مقاومت ترمز می توانید این اضافه ولتاژ را در یک مقاومت ترمز تخلیه کنید.

 • با سلام. به نظر شما نصب اینورتر یا درایو برای یک الکترو پمپ شناور ۳۰ کبلووات چقدر می تواند مفید باشد؟ آیا می توان برای پمپ شناوری که چند ماهی هست با تابلو ستاره مثلث کار می کند درایو را جایگزین تابلو کرد؟

  • سلام امین جان

   می توان اینورتر را جایگزین تابلوی ستاره مثلث کرد. به کاهش ضربه به تاسیسات پمپاژ کمک می کند و جریان راه اندازی را تحت کنترل در می آورد. دبی و هد پمپ هم می تواند کنترل شود.

 • سلام . اگر موتوری که راه اندازی ستاره مثلث میشود به هر علتی دائما در وضعیت ستاره باقی بماند ایا موتور اسیب میبیند؟

  • سلام حمید جان

   اگر موتور بدرستی سایز شده باشد بله آسیب می بیند. بیایید موتور مورد بحث را 3 کیلووات در نظر بگیریم در حالت ستاره با ولتاژ 380 ولت توان یک سوم یعنی 1 کیلووات است. اگر موتور به گشتاور زیاد نیاز داشته باشد اصلا نمی توان از روش ستاره-مثلث استفاده کرد. فرض می کنیم یک فن یا پمپ را که گشتاور زیادی نیاز ندارد در این حالت راه اندازی کنید فن یا پمپ راه می افتند اما نمی توانند به سرعت نامی خود برسند (توان کم دارند) حالا اتفاقی که می افتد این است موتور با لغزش زیاد در حال کار کردن است و روتور داغ کرده و تلفات موتور افزایش پیدا می کند و احتمالا آسیب می بیند.

 • سلام جناب مهندس وقتتون بخیر در یک جایی خوندم که الکتروموتورهای با فریم بزرگتر از 200 حتما یک طرف بیریگ های آن باز بوده (2z)و اصطلاحاً گریس خور بوده ولی چندین الکتروموتور داریم که فریم آن ها 200 و بزرگتر هستند و در بیرینگ 2Z هم دارند ولی در روی محفظه جای گریس زدن وجود ندارد؟ در کل جناب مهندس از کجا میشه گریس خور بودن یا نبودن بیرینگ های الکتروموتور رو فهمید؟ ممنونم

  • سلام احمد جان

   بلبرینگها معمولا دارای زه پلاستیکی هستند که با 2RS شناخته می شوند و یا زه فلزی به نام 2Z شناخته می شوند. برای گریس کار معمولا زه سمت درپوش را بر می دارند و گریس از طریق گریس خور به آن ناحیه تزریق می شود.

 • سلام .یوالز داشتم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .یک امپلی فایر اسپیندل مار فانوک جهت تعمیر به بنده سپرده شده پس از برسی متوجه شدم که فیوز دی سی لینک ان سوخته و همچنین ماژول ای جی بی تی ان هم از یک کانال معیوب گشته دیگر المانهای حفاظتی و ایزولاسیون و غیره اسیبی ندیده اند .پس از تعویض قطعات و بستن بروی سیستم متوجه شدیم که اسپیندل با صدای بدی راه اندازی میشود که پس از نمونه گیری ولتاژ و جریان پی در نا متقارن و نامتعادل بودن این دو پارامتر گشتم .الان سوال اینجاست که دلیل نامتعادلی ایا میتواند از امپلی باشد که بنده تعمیر کردم ؟یا عامل دیگری دارد لطفا راهنمایی کنید سیم پیچ های اسپیندل رو هم از لحاظ الکتریکالی چک کردم سالم هست .سپاس

  • سلام محسن عزیز

   با هم تلفنی صحبت کردیم. و مقداری تبادل اطلاعات انجام شد. خوشحالم که با شما آشنا شدم.

 • سلام یک الکتروموتور ۳ اسب داشتیم که با موتور برق دیزل ۲ کیلو وات و بنزینی ۵ کیلو وات بدون مشکل کار می‌کرده ولی بعد از مدتی بنا به دلایلی سیم پیچ موتور سوخته و بعد از سیم پیچی مجدد با برق بدون مشکل راه اندازی میشه ولی با موتور برق راه اندازی میشه ولی روی موتور برق خیلی فشار میاد موتور برق خاموش میشه

  • سلام جناب جلالی

   توان سه اسب می شود 2.2 کیلووات و موتور برق 2 کیلووات احتمالا برای آن کم است. و احتمال دارد چون موتور برق نمی تواند این توان را تامین کند فرکانس آن افت می کند و مدارهای حفاظت موتور برق را خاموش می کنند.

 • سلام جناب مهندس کریمی خسته نباشین مهندس توان الکتروموتور در ارتفاع 0 و ارتفاع 1000 متر متفاوت است ؟ چون در استانداردها ضریب تصحیح از 1000 متر به بالا در نظر گرفته شده است و برای پایین تر از آن چیزی ندیدم

  • سلام جناب احمدی
   تا ارتفاع 1000 متر به ضریب تصحیح توان نیازی نیست و توان نامی موتور در محاسبات قابل استفاده می باشد.

 • سلام جناب مهندس ببخشید یه موتور ۲۰۰ کیلووات هست که به وسیله یک درایو ۲۵۰ کیلووات راه اندازی و کار میکنه مدتی است که موتور با شرایط نرمال بدون اینکه آمپر موتور مشکلی داشته باشه بشدت داغ میشه طوریکه دمای پوسته موتور تا ۸۰ درجه سانتیگراد بالا میبره لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

  • سلام محسن جان
   دمای موتور را چگونه اندازه گیری کردید؟ به فرض اینکه روش اندازه گیری دمای شما درست باشد. دمای پوسته موتور با دمای نقطه داغ سیم پیچی معمولا نزدیک 20 درجه اختلاف دارد. 80 درجه به علاوه 20 درجه می شود 100 درجه و اما موتورهای صنعتی تا دمای 150 درجه مشکلی برایشان پیش نمی آید لذا این موتور هم مشکلی ندارد فقط دقت شما در این زمینه بیشتر شده است.

 • سلام یک موتور 90 کیلوات 122 اسب در عرض 4 ماه دوبار سوخته همه نوع وسایل حفاظتی هم داره کنترل بار و کنتاکتور و کلید پیچاز و کلید اتوماتیک قابل تنظیم و همه چی درست کار میکنه ولی ای دو بار که سوخته هیچکدوم از وسایل حفاظتی عمل نکرده هیچکدوم از کلیدها قطع نمیکنن برق موتور و فقط ترانس اصلی کارگاه در هر دو مورد کاتد زده بعد از سوختن موتور یعنی وقتی موتور میسوزه ترانس اصلی کاتد میزنه و برق کارگاه دو فاز میشه مدار برق موتور قطع میشه وکلید هامون عمل نمیکنه دلیل سوختن موتور و اینکه وسایل حفاظتی هیچکدوم عمل نمیکنه و فقط ترانس اصلی کاتد میزنه چیه ؟ممنون میشم اگه راهنمایی کنید بنده رو و اگر روشی برای محافظت موتور از سوختن به غیر از کنترل بار و کنترل فاز و بیمتال هست معرفی کنید به من

  • سلام جناب حسینی

   بهتر است برای این الکتروموتور در هنگام سیم پیچی حفاظت ترمیستور PTC یا PT100 قرار دهید و بعد از آن الکتروموتور را در حین کار مدتی پایش کنید و وضعیت آن را در جایی ثبت کنید. حفاظت هایی را هم که در حال حاضر موجود دارید تست کنید. تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.

 • با سلام و درود، یک نمونه الکتروموتور که با درایو کار میکنه با 90% دور نامیش بدون مشکل هست. اما به محض اینکه دور نامی اش رو 100% می کنیم صدای شبیه به زوزه از درایو اش می یاد. می خواستم بدونم همچین اتفاقی می تونه بیفته یا نه و این که مشکل کجاست؟ با تشکر فراوان.

  • سلام جناب جلالی

   این مورد نیاز به بررسی از نزدیک دارد. ابتدا الکتروموتور را بررسی کنید و سپس سراغ اینورتر بروید گهگاه تغییر فرکانس سوئیچ زنی یا همان کریر مشکلاتی از این دست را برطرف می کند.

 • سلام آقای کریمی میخواستم بدونم آیا اگر یک الکتروموتور را بدون بار و یا با باری کمتر از توان موتور استارت کنیم برای موتور ضرر دارد یا خیر؟ و چرا؟

  • سلام همایون عزیز

   استارت کردن موتور بدون بار و یا بار کم مشکلی برای الکتروموتور القایی ایجاد نمی کند.

  • سلام بهرام جان

   اگر یکی از فازها را شما قطع کنید و موتور تحت باز باشد خیلی زود موتور می سوزد.

  • سلام حسین جان
   احتمال دارد در بلند مدت بسوزد. اما برای تست احتمالا بتوان این کار را انجام داد.

 • باسلام خسته نباشید سوال این بود که فن های دور بالا مثل بگ فیلتر و بگ هاوس بعد یه مدت لحظه ای شروع به آمپرکشی کردند و آمپر زیاد باعث توقف شده علت چیست ممنونم

  • سلام قاسم جان

   من خیلی متوجه نشدم که مشکل کجاست اطلاعاتی که برای بنده فرستادید مقداری کم است. لطفا در صورت امکان با بنده تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری بگیرم.

 • با سلام یک موتور 75 کیلو وات داریم که با درایو راه اندازی میشه ورودی و خروجی درایو چوک داره اما موقع راه اندازی کنترل فازها خطای عدم تقارن فاز میدن دلیل چیه

  • سلام مهدی جان
   چند دلیل مختلف امکان دارد. 1- در ورودی درایو اتصال شل داشته باشید. 2- کنترل فاز پآسیب دیده باشد و 3- اینکه رکتیفایر ورودی درایو آسیب دیده است.

 • با سلام و احترام یک دستگاهی طراحی کردم که یک اینوزتر ls 1 اسب جریان را به یک الکترو موتور 0.37 اسب میدهد و یک بازو ضربه میزند و با یک میکرئسئیچ دوباره به حالت قبلی بر میگررد البته الکترو موتور سه فاز میباشد بعد از 20 ضربه 3 ضربه ضعیف میزند انگار جون دستگاه گرفته میشود و دوباره 20 ضربه درست و 3 ضربه ضعیف دینام قئی کردم اینورتر قوی کردم باز همین حالت چکار کنم چه قطعه ای اضافه کنم مشکلم حل بشه با تشکر

  • سلام آرش جان

   برخی از ابعاد پروژه خیلی مشخص نیست اینکه مکانیزم به چه صورت است توالی و کاردهی موتور به چه صورت است و … با این اطلاعات نمی توانم کمکی بکنم.

 • سلام مهندس جان خسته نباشید یک الکتور موتو 1400دور 132kwسیم پیچی کردیم.یک فازش در ستاره 26 آمپر وفاز دیگر 35آمپر و فاز دیگر 45آمپر میکشه همه اهمهاش هم یکیه و مگر هم زدیم اتصال بدنه هم نداشت ممنون به علت کشیدن آمپر متناوب موتور داغ میکنه ممنون میشم راهنمای کنید بدنه را

  • سلام جناب رشیدی

   در الکتروموتورهای نسبتا بزرگ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ها و مقایسه فاز به فاز روش خوبی نیست. اندازه گیری اندوکتانس سیم پیچ روش بهتری است. احتمالا موتور اتصال حلقه دارد در صورتیکه داغ می کند (دمای پوسته تا 120 درجه مشکلی ندارد) باید مجددا سیم پیچی شود.

 • درود بر شما سنگ فرزی دارم که بالشتک انرا خودم سیم پیچ کردم الان بعداز راه اندازی کموتاتور و زغالکها بیش از حد داغ میکند

  • سلام آریای عزیز
   چند احتمال به نظر من می رسد. 1- تعداد دور سیم پیچ را اشتباه ریخته باشید. 2- آرمیچر هم آسیب دیده باشد. 3- بالانس زغالها و کلکتور به هم ریخته باشد.

 • درود بر شما لتفن دلیل گرم کردن بیش از حد دو طرف روتور به نحوی که رنگ آن برگشته را میشود توضیح دهید .اشگال از کدام قسمت میتونه باشه البته مربوط به پمپ شناور با سیم پیچ سیم لاکی و داخل روغن و توان ۳ اسب تک فاز میباشد

 • سلام تشکر از پاسخ ، آخه با خازن هم که با برق تکفاز راه انداختم همینطور بود ، روغن کاری نمیخواد یا تعمیری چیزی؟

  • سلام محمد جان
   احتمال اینکه بلبرینگ آسیب دیده باشد یا بد مونتاژ شده باشد نیز وجود دارد. در صورتیکه صدا مکانیکی باشد این موارد را هم بررسی کنید.

 • سلام بتازگی یک موتور 0.55 کیلووات خریدم با اینورتر راه میندازم ، یه وقتهایی سوت خفیفی از سمت موتور شنیده میشه دلیلش چیه مهندس؟ البته وقتی فرکانس رو کم و زیاد میکنم با اینورتر صدای سوت گاهی رفع میشه با تشکر از سایت خوبتون

  • سلام محمد جان
   دلایل مختلفی نظیر هارمونبک ها می تواند دلیل آن باشد. فرکانس کریر (سوئیچ زنی) درایو را تغییر دهید احتمالا مشکل برطرف می شود

 • با عرض سلام من یک پمپ کارواش تک فاز دارم که خیلی داغ می کنه فاصله برقی که از کنتور تا پمپ کشیدم حدود ۳۰ متر هست واز کابل ۲در ۲ استفاده شده دلیل داغ شدن همین سطح مقطع کم کابل نیست که امپر کم می کشه ممنون میشم جواب بدین

  • سلام مجید جان

   کم بودن سطح مقطع کابل باعث داغ شدن کابل و افت ولتاژ زیاد بر روی آن می شود. شما ولتاژ دو سر موتور را اندازه گیری کنید و ولتاژ سر کابل را هم اندازه گیری کنید میزان افت ولتاژ از تفاوت این دو بدست خواهد آمد. اینکه شما می گویید موتور داغ می کند حرف خیلی درستی نیست. از کجا به این نتیجه رسیدید یعنی روش اندازه گیری شما چه بوده است؟ با روش اندازه گیری تغییرات مقاومت یا روش سنسور دما فقط می توان به قطعیت رسید. دمای پوسته موتور تا 100 درجه سانتیگراد باشد موتور همچنان در محدوده دمایی درست خود (برای کلاس F) کار می کند اما آن دما دست شما را خواهد سوزاند لذا روش لمس دستی روش درستی نیست.

 • سلام مهندس من یک کمپرسور باد ۴سیلندر دارم الکتورموتور ۱۰اسب هست موتور سالم هست ولی داغ میکنه علت شون چه هست زیاد داغ میکنه

  • سلام جناب سلیمانی

   اینکه موتور داغ می کند حرف خیلی دقیقی نیست یعنی باید ابتدا روش درستی برای ارزیابی دمای موتور انتخاب شود و سپس به این نتیجه که موتور داغ می شود برسیم. در استاندارد ملی ایران INSO 3772-1 روش اندازه گیری دمای موتور را تشریح کرده است. ابتدا دمای موتور را بدرستی اندازه گیری کنید تا به مرحله بعد برسیم.

 • سلام موتور ۳۲۰۰ هوندا هنگامی که کولر ۹۰۰۰ روشن میکنیم بعد از چند دقیقه( تقریبا ۱۰ دقیقه) موتور خاموش میشه(قبلا روزی ۸ ساعت کولر روشن میکردیم و کولر جای غیر امتحان کردیم سالم بود) ولی اگه لامپ روشن میکنیم موتور خوب کار میکنه علت چه میتونه باشه

  • سلام آقای عبدالمجید

   چند عامل مختلف می تواند در این زمینه دخیل باشد. م1-وتور کولر آسیب دیده باشد. 2- تنظیمات یا رگلاتور موتور برق آسیب دیده باشد 3-یا خود موتور برق آسیب دیده باشد و 4-اینکه موتور برق از لحاظ توان جواب این موتور کولر را نمی دهد. قبلا شاید دما کمتر بوده و مقداری اضافه بار ممکن بوده است و الان با افزایش دما عملکرد موتور برق کاهش یافته و دیگر پاسخگوی توان مورد نیاز موتور کولر نیست.

 • با عرض سلام و احترام موتور 55kw مربوط به یک غبارگیر را، در توقفات کوتاه مدت خط تولید از پنج دقیقه تا نیم ساعت، به جهت جلوگیری از اتلاف انرژی خاموش میکنیم. آیا استارت مجدد موتور در مقایسه با روشن ماندن آن، از لحاظ مصرف انرژی و عمر مفید موتور، تفاوتی دارد و خاموش کردن موتور کار درستی است؟

 • عرض سلام و ادب وقت بخیر جناب مهندس عزیز و بزرگوار،الکتروموتور پمپیران و موتو ژن ۴ کیلو وات با فول بار ۸/۷ سه فاز داریم جدیدا داغ میکنه و با دستور کنترل بار خاموش میکنه ۹/۳ آمپر میکشه،ولتاژ سه فاز ۳۷۷ و تک فاز ۲۱۷ آمپر هستش و در زمان های پیک بعد چند ثانیه خاموش میکنه، دویست متر پایین تر همین مدل حد و پنج شش و هفت آمپر می کشه، نمیدونم مشکل چیه ، ممنون از راهنمایی.

 • سلام با تشکر از شما یه سوال داشتم من یه پمپ ۵.۵کیلو وات داشتم که به علت اب بند نکردن سیل مکانیکی روغن وارد سیم پیچ شده بود و هر سه فاز راه میداد میشه توضیح بیشتری در این مورد بدید

 • سلام وقتتون بخیر یه الکترو موتور ۳۷ کیلووات داریم با مولتی متر اهم سه سیم پیچ گرفتیم هرسه ۰.۲ اهم هستش به بدنه هم راه نمیده ولی جریانی که میکشه سه فازش یکی ۳۰ امپر دومی ۲۳ و سومی حدود ۱۷ امپر هستش موتور گرم میشه در این حالت علت چی میتونه باشه

  • سلام مهدی جان

   در موتورهای متوسط و بزرگ بدلیل مقاومت بسیار پایین سیم پیچ روش اهمی خیلی روش دقیقی برای تشخیص خرابی الکتروموتور نیست با استفاده از سلف سنج مقدار اندوکتانس هر فاز را اندازه گیری و مقایسه کنید. روش صحیح اندازه گیری اتصال به بدنه هم استفاده از مگر هست که البته هر دوی اینها در هر کارگاهی پیدا نمی شود.

 • سلام آقای مهندس ما یک کفکش سه فاز 90متری برای انتقال آب از چاه برا ی آبیاری تحت فشار خریداری کردیم.روی پمپ نوشته بود حداکثر جریان 20 آمپر.اما این پمپ الان داره 23 آمپر جریان میکشه.میزان آبدهیش رضایت بخشه.اما نگران این 3آمپر اضافه جریان هستیم.تقریبا 1ماهه داره کار میکنه.آیا باید نگران این 3 امپر اضافه مصرفش باشیم؟یا بزاریم همین منوال کار کنه؟ یه نصاب بردیم ایشون میگفت نگران نباشید کاملا طبیعیه.لطفا راهنمایی بفرمایید

  • سلام عارف جان

   در حال حاضر الکتروموتور نزدیک به 15% اضافه جریان دارد. در موتورها اضافه جریان دائمی مجاز نیست چون به داغ شدن بیش از حد و سوختن موتور منجر می شود اما در اینجا چون کفکش درون آب قرار دارد انتقال حرارت به خوبی انجام شده است. اگر یک ماه کار کرده و مشکلی ایجاد نشده است به نظر من هم بگذارید کارش را ادامه دهد.

 • باسلام خدمت مهندس عزیز ،ما یک عدد الکتروموتور110کیلووات با راه اندازی ستاره مثلث جهت هوای سوخت کوره مذاب داریم ک هوای تولید شده پس از گرم شدن در مسیر توسط رکوپراتور به داخل کوره میرود ،حال مدتی است ک رکوپراتور سوراخ شده والکتروموتور هنگام کار کردن داغ میکند در حد 85درجه سانتیگراد ،دلیل این داغ شدن پوسته و بدنه الکتروموتور از چیست ،ایا با بیش از حد بر روی الکتروموتور میباشد محور و یاتاقان و پروانه فن حلزونی بالانس گردیده ولی همچنان موتور داغ میکند ،در این مسیر باد دهی دوعدد الکتروموتور با شرایط یکسان وجود دارد ک هر دو داغ میکند ،دریچه هوای خروجی را نیز تا حد خیلی زیاد بستیم ولی همچنان الکتروموتور داغ میکند،دلیل داغی الکتروموتور چی میتونه باشه

  • سلام جناب مرادی

   در بخشی از متن سوال نوشته اید که رکوپراتور سوراخ شده است. این جمله را خیلی متوجه نشدم یعنی بار موتور افزایش پیدا کرده است؟ یا الکتروموتور در معرض هوای گرم قرار می گیرد؟ و سوال دیگر اینکه شما از کجا فهمیدید که الکتروموتور داغ شده است. روش اندازه گیری شما چگونه است؟ در صورتیکه اینها مشخص شود می توان فرضیات مختلف را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد. لطفا در صورت نیاز با شماره تلفن های موجود در بخش تماس با ما ارتباط بگیرید پاسخگو هستم.

 • با عرض سلام واحترام .یه موتور 55kwبا دور 3000 هست که آمپر می کشه وپمپش هم باپولی تسمه با دور 3000 هست قبلا مشکلی نداشته الان یه چند ماهی هست این مشکل ایجاد شده موتور و پمپ هم یک بار تعویض شده ولی مشکل برطرف نشده لطف می کنید راهنمایی کنید؟

  • سلام رضا جان

   مشکل را خیلی کلی توضیح دادید. آمپر می کشید یعنی چند برابر جریان نامی موتور آمپر می کشد و یا اندکی بیش از جریان نامی؟ اولی بدلیل مشکل در سیم پیچی رخ می دهد و دومی بدلیل اضافه بار. پمپ را جدا کنید و موتور را تست بی باری کنید. و در صورتیکه همچنان جریان زیادی می کشید. از روش ارائه شده در مقاله “تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر” موتور را تست کنید. و اگر کار پیش نرفت از یک تعمیرکار ماهر کمک بگیرید.

 • متشکرم بابت پلاسخگویی مشکل دیگری که اخیرا با آن برخورد کرده ام اینست که:پمپ شناور22 کیلو واتی را نصب کرده ایم اتصال آن ستاره مثلث میباشد.هنگام استارت و در حالت ستاره جریانی حدود 50 آمپر میکشد و هنگام تغییر اتصال به حالت مثلث کنتاکتها قطع میکند و موتور خاموش میشود. باتوجه به اینکه ولتاژتابلو قبل از استارت 376میباشد و الکتروموتور هم نو میباشد دلایل این اتفاق را چه چیزی میدانید و راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟

  • سلام سعید جان

   سایز فیوز را می بایست بر اساس جریان حالت مثلث سایز کنید و فیوز را از نوع کند کار انتخاب کنید. اگر اینها را انجام داده اید و مجددا جریان زیادی می کشد و مدار قطع می شود احتمال دارد شما بار اضافی روی محور داشته باشید.

 • با سلام و خسته نباشید خدمت شما سوال اول اینکه الکتروموتور110کیلو واتی داریم که با اینورتر راه اندازی میشود زمان توقف را 40ثانیه تنظیم نموده ایم آیاپس از استپ موتور و قبل از توقف کامل(قبل از 40 ثانیه) میتوان دوباره موتور را استارت نمود؟دلیل را بیان کنید سوال دوم اینکه الکتروموتور سه فاز4.5کیلوواتی داریم ک جریان نامی آن 8.5 آمپر است اما جریان 7 آمپر میکشد؛وموتور داغ میکند(دمای بدنه70درجه)علت را در چه چیزی میبینید؟ با توجه ب اینکه انحرافی در محور دیده نمیشود

  • سلام سعید جان

   بله می توان مجددا موتور را راه اندازی کرد فقط باید مراقب short cycling بود. چون راه اندازی های مکرر ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد موتور گردد.

   در مورد سوال دوم باید عرض کنم که موتور صنعتی ولتاژ پایین (380 یا 400 ولت) دارای کلاس عایقی F هستند یعنی دمای سیم پیچی تا 145 درجه می تواند افزایش یابد دمای پوسته نیز بین 20 تا 25 درجه کمتر از دمای سیم پیچی است. لذا دمای الکتروموتور در حال حاضر در نقطه مناسبی قرار دارد و طبیعی است.

 • موتور برق و دادم سرویس کردن کاربراتور وروغن همه اینکارها رو برام انجام دادن وقتی موتر وگرفتی سه ساعت کار کرد و به مرتبه گیر پلاژ کرد بار اضافی هم ازش نگرفتم دلیل چیه ممنونم

  • سلام سعید جان

   مساله و توضیحات شما خیلی کلی است. باید از نزدیک بررسی شود الان من متوجه نشدم که چه چیزی گیرپاژ شده است. موتور بنزینی یا ژنراتور در هر صورت نیاز به بازدید میدانی دارد همین طور نمی توان نظری داد.

 • درود و احترام. خواستم بپرسم… موتور 1500 دور 3000 ولت داریم که موقع استارت یک ثانیه تقریبا … صدای قاااار بلند همراه با هوووم و یک زوزه خفیف داده و سپس قطع میشود. بیشتر به صدای مغناطیسی نزدیک است نه بیرینگ… شک کردیم که مجموعه هسته و شمش های استاتور روی پوسته لق باشند که باز کردیم فعلا تا بازدید بشه و آچارکشی کنیم. چقدر احتمال داره از لقی های بیرینگ باشه ؟ چون بوی سوختگی گریس و آثار رسوب دوسر درقابها بود که نشان میداد محور روتور بسمت بار (که با 8 تسمه کوپل میشود)، انحراف پیدا کرده است و تسمه های بار که کمپرسور است، سفت تر از حد معمول بوده

  • سلام آقای محمدی

   مساله شما قدری پیچیده است. اینکه بار موتور احتمالا از بار نامی آن بیشتر است از مقدار جریان ورودی موتور و سرعت آن قابل شناسایی است. دمای یاتاقانها را هم می توان با استفاده از سنسور اندازه گیری کرد مرحله به مرحله این کارها را انجام دهید و البته احتمال آسیب به سیم پیچی و ایجاد نشتی نیز وجود دارد سیم پیچی موتور را هم تست کنید اما در حالت کلی نظر قطعی نمی توان داد نیاز به بررسی میدانی و آزمون و بررسی می باشد.

 • سلام وخسته نباشید خدمت شما سرو موتورdc سه فاز درحالت بدون بار باهرسرعت به صورت نرمال کارمیکند ولی به محض باردار شدن متوقف میشود جریان ورودی ازدرایو چک شده انکودر به صورت صحیح بسته شده باحداقل درگیر شدن موتور متوقف میشود ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  • سلام آقای کدخدایی

   در معرفی نوع موتور خیلی خوب متوجه نشدم منظور شما چه نوع موتوری است. سروو موتور DC سه فاز نمی تواند وجود داشته باشد. اگر منظور شما سروو موتور سه فاز است که روتور مغناطیس دائم دارند. موتور را با درایو مشابه تست کنید و یا می توانید این نوع موتورها را بصورت حلقه باز و با استفاده از یک اینورتر معمولی راه اندازی کنید و توان موتور و گشتاور آن را بیازمایید. اگر موتور ایرادی نداشت می توانید سراغ اجزای دیگر سیستم کنترلی نظیر درایو و … بروید.

 • سلام مهندس هفته پیش مزاحم شدم بابت سروموتوری ک بعد چند لحظه جریان میکشید و خاموش میشود ک شما گفتین محافظش خراب شده سوالم این که سویچ اورلود یا محافظ سروموتور کجای موتور نصب از اینترنت جستوجو کردم نوشته بود روی خود بدنه یا جعبه تقسیم موتور اما چیزی نبود نگاه کردم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام مجید جان

   احتمال دارد اصلا بر روی سروو موتور محافظ وجود نداشته باشد منظور من محافظت خارجی و ویا محافظ داخل درایو بود. به نظر من موتور را به یک آدم خبره نشان دهید.

 • باسلام یک سروموتور موجود هست ک ب درایو متصل و با سیستم انالوگ و در حالت مد سرعت راه اندازی میش و plcدستگاه قطع و همچنین سروموتور از دستگاه جداکردیم و آزاد سوالم این وقتی دستگاهو روشن میکنیم خیلی یواش حرکت میکنو وقتی پتانسیومترو زیاد میکنیم سروموتور یک دفعه حرکت سریع میکن و متوقف میش انگار یک دفعه جریان میکش راه حل چیه ممنون

  • سلام مجید جان

   برای یک چنین مساله ای یک مقداری اطلاعات شما کم است. عوامل مختلف می توانند دخیل باشند اینکه می فرمایید با زیاد کردن پتانسیومتر سرووموتور یکدفعه به سرعت چرخیده و بعد می ایستد احتمالا نشان دهنده این است که حفاظت آن عمل می کند یا خود قطعه محافظ خراب شده است و یا اینکه موتور آسیب دیده و جریان زیادی می کشد. احتمال خرابی درایو هم وجود دارد و نیاز به بررسی مرحله به مرحله دارد.

 • باعرض سلام وخسته نباشید یک الکتروموتور سه فاز 1.5kw داریم که به یک پمپ سانتیفیوژ وصل می باشد جریانی رو پلا ک نوشته 3.7 آمپر هستش ولی بعد راه اندازی جریان تا 4.5 آمپر میرسه وبدنه موتور داغ میشه دلایلی که باعث افزایش جریان میشود را ذکر بفرمایید ممنون p=1.5kw 220-240مثلث/380-415ستاره 6.4A/3.7A موتور به صورت ستاره می باشد

  • سلام علی جان

   ولتاژ شبکه در با ولت متر کنترل کنید که افت ولتاژ نداشته باشید. مقاومت اهمی هر سه فاز را اندازه گیری کنید و مطمئن شوید که در هر سه فاز در یک محدوده قرار دارند اگر همه اینها درست بود احتمالا موتور شما دچار اضافه بار است. یا از ابتدا موتور درست انتخاب نشده است و یا اینکه بعدا دچار گیرهای مکانیکی شده است. دور موتور را با تاکومتر اندازه گیری کنید باید در محدوده سرعت درج شده در پلاک آن باشد.

 • سلام.ممنون از مطالب خودتون یک سوال داشتم. یک الکترو موتور۳۷کیلووات داریم که پس از نیم ساعت کار کردن خود به خود خاموش میشود الکتروموتور راهم چک کردم مشکلی نداره کنترل فاز مشکل داشت عوض کردم ولی متاسفانه هنوز مشکل داره ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام احمد جان

   سوال شما خیلی کلی است نیاز به جزئیات بیشتری داریم. موتور که خود به خود نمی تواند خاموش شود اینقدر کار می کند تا بسوزد و دودش بلند شود یک سیستم کنترلی که متشکل از اجزای مختلف مثل ترمیستور PTC و رله کنترل دمای آن و یا یک بی متال و کنتاکتور و یا یک رله جریان احتمالا در مدار وجود دارند. ابتدا موتور را چک کنید در مقاله “تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر” تشریح کرده ایم و سپس به سراغ احتمالات دیگر بروید.

 • سلام آقای مهندس من یک موتور۷/۵کیلووات با یک درایو ls iG5aدارم متاسفانه بعداز پنج دقیقه کار موتور گرم در واقع داغ میشه که می سوزه بار مکانیکی کنترل شده مشکلی نیست فرکانس کاری هم حدود ۳۵درصد لطفاراهنمایی فرمایید با تشکر گلستانی شمار ه تلگرامی ۰۹۹۰۴۸۷۵۷۸۵

  • سلام جناب گلستانی

   جزئیات مساله را خوب مطرح نکردید. اینکه بعد از 5 دقیقه موتور می سوزد خیلی شفاف نیست. لطفا در صورت نیاز با شماره تلفن موجود در صفحه اصلی تماس بگیرید پاسخگو هستم.

 • سلام، یک دستگاه الکترو موتور ۶۶ کیلووات دارم که ۱۵ دقیقه پس از روشن شدن خودبخود خاموش می شود، تمام قسمت های مدار برق ورودی و تابلو چک شده و مشکلی ندارند، علت خاموشی چیه!؟ ممنون

  • سلام آقای حکمت

   الکتروموتور که خود به خود خاموش می شود احتمالا یکی از عناصر حفاظتی آن عمل می کند (رله جریان، بی متال، PTC، PT100) انواع مختلف وسایل حفاظتی هستند که ممکن است در داخل سیم پیچ یا در مسیر آن قرار داشته باشند. باید آنالیز کنید که سیم پیچی موتور سالم باشد. مقاومت اهمی و اندوکتانس سیم پیچ سه فاز را اندازه گیری کنید باید به هم خیلی نزدیک باشند بعد اتصال بدنه را چک کنید در صورتیکه از صحت موتور مطمئن شدید به سراغ حفاظت آن بروید و آنها را چک کنید که البته آن قدری پیچیده تر است.

 • سلام خسته نباشید یک الکتروموتور160 کیلو وات راه اندازی با اینورتر و پس از راه اندازی با کنتاکتور کار میکند 180 آمپر جریان میکشد اخیرا سه مرتبه قسمتی از سیم پیچ سر جلوی موتور ذوب میشود پس از مرتبه اول سیستم ارت اصلاح شده ولی تغییری اتفاق نیفتاد . اگر علت را راهنمایی کنید ممنون میشوم.

  • سلام عباس جان

   توضیحات شما را خیلی متوجه نشدم. عوامل مختلفی می توانند باعث ایجاد مشکل در سیم پیچی الکتروموتور شوند. در صورت نیاز با شماره تلفن موجود در وبسایت تماس بگیرید تا در صورت امکان شما را راهنمایی کنم.

 • سلام مهندس:رشته تحصیلی اینجانب صنایع هست.ولی بدلیل علاقه فراوانی که به برق دارم سؤالی دارم که در صورت پاسخ گویی بی نهایت سپاسگزارم.سوال:موتور Dc 24V – 2.5 A دستگاه ماساژور بصورت ناگهانی از کار افتاده.آیا سوخته؟یا دلایل دیگری دارد.لازم بذار میباشد که در دوسر موتور با بااستفاده از چرخدنده حرکت را به دو شفت منتقل کرده که با یاتاقانهای خاص تبدیل به حرکت بادبزنی میگردد.لطفا از راهنمایی خویش محرومم نفرمایید. با سپاس فراوان – مرادی

  • سلام جناب آقای مرادی

   سوال: آیا موتور DC سوخته است.

   تا ندیده ام نمی توانم نظری بدهم. ما یک مقاله در وبسایت به نام “چگونه یک موتور DC را تست کنیم” که در آن به سادگی نشان داده که چگونه می توان از سالم بودن موتور اطمینان یافت.

   در صورت نیاز به شماره های موجود در وبسایت تماس بگیرید.

 • سلام سوال من در مورد موتور DC بالابر شیشه خودرو پراید هست .این موتور را از گیربگس در آوردم بعد سرویس چندین بار کار میکنه اما بعد توقف میکنم با یک هول کار میکنه ممنون میشم راهنماییم گنید

  • سلام علی جان

   احتمال دارد ریل بالابر کثیف یا خراب باشد و موتورهای مغناطیس دائم بعد از مدتی کار کردن و قفل شدن مغناطیس آنها ضعیف شده و عملکرد اولیه خود را از دست می دهند.

 • با عرض سلام مجدد خدمت استاد جریانی که از هر فاز میگذرد 185 آمپر میباشد که اشتباها 40 آمپر نوشته بودم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. در صورت امکان منتظر پاسخ جنابعالی میباشم. با تشکر

 • با عرض سلام و احترام ممنون از سایت مفیدتان جناب آقای مهندس کریمی دو دستگاه الکترو موتور 110 کیلو واتی داریم که در شرایط یکسان از هر فازی تقریبا 185 آمپر میگذرد و فاز به فاز هم تقریبا 390 ولت میباشد. ولی از سیم ارت یکی از الکترو موتورهاکه با آمپرمتر کلمپی میگیریم تقریبا 39 آمپر و از دیگری 5 آمپر میگذرد.یک جای کارمان بنظر ایراد دارد. لطفا در صورت امکان بفرمائید که این تخلیه جریان مجاز میباشد یا نه و همچنین راه کار پیشنهادی را برایمان بفرمائید. پیشاپیش از زحمات جنابعالی تشکر و قدر دانی بعمل می آید.

  • سلام جناب رضوی، ممنونم از لطفی که به ما دارید. جریان گذرنده از سیستم ارت زیاد بوده و می تواند خطراناک باشد. احتمال دارد در الکتروموتور اتصال بدنه ایجاد شده باشد. با مگر سیم پیچی را چک کنید سیستم حفاظتی هم قطعا ایراد دارد یک سیستم ارتینگ درست مقاومت زمین نزدیک به 2 اهم دارد اگر 2 اهم در نظر بگیریم بدنه شما 39*2 =78 ولت پتانسیل دارد و می تواند به افراد و اموال صدمه بزند. در صورت نیاز با شماره موجود در سایت تماس بگیرید تا بتوانم پاسخگو باشم.

 • با سلام.یه الکتروموتور سه فاز برای همین یخ سازی داریم که نسبت به موتور مشابه خود دو تا سه آمپر بیشتر جریان می کشد درضمن این اختلاف آمپر همیشه در حال کم زیادشدن هست.یعنی آمپر ثابتی ندارد ،دو تا سه آمپر به صورت سریع بالا پایین میشه که باعث قطع شدن کنترل فاز شیوای نصب در تابلو میشه خواهش راهنمایی کنید

  • سلام مهدی جان

   اطلاعات شما کامل نست. موتور چه توانی دارد 2 آمپر برای یک موتور کوچک خیلی زیاد و برای یک موتور بزرگ بی اهمیت است. و دیگر اینکه آیا این موتور به صورت مستقیم به برق متصل می شود یا این کار با درایو انجام می شود؟ در صورت نیاز با شماره تلفن موجود در بخش ارتباط با ما یا فوتر سایت تماس بگیرید.

 • سلام مهندس خستنه باشد مهندس من يه الكترو موتور شناور در چاه ابي عميق دارم به قدرت ٥٠اسب حدو چهار سال است كه راه اندازي كردم و هميشه جريان كاري پمپ شناور حدود ٧٦تا ٧٩امپر بود با اختلاف دو سه امپر چند روز قبل متوجه شدم كه دو تا از امپر مترها مقدار ٨٨ را نشون ميده و يكي ديگر مقدار ٧٠امپر و خازن هم قطع كردم باز هم جريان كني افزايش يافت حدود ٥امپر ولي باز هم يه امپر متر حدود ١٨امپر كمتر نشون ميده با امپر متر دستي هم اندازه گيري كردم كه يقين پيدا کنم كه دستگاه اندازه گيري مشكل نداشته باشه دليل نا متعادل بودن جريان چيه ميتونه از كابل باشه يا از خود سيم پيچ لازم بذكر است كه با اتصال ستاره مثلث متور راه اندازي ميشه با تشكر و سپاس فراران

  • سلام سعید جان

   طبق استاندارد مقدار عدم تعادل جریان 10%± متوسط جریان الکتروموتورها است. یعنی در الکتروموتور شما 88+88+70 می شود 246 تقسیم بر 3 می کنیم می شود 82 آمپر تا جریان 74 آمپر در بازه 10 درصد قرار دارد. و الان برای شما بیرون از این بازه قرار گرفته است. برای سازنده الکتروموتور این مورد خطا محسوب می شود. اما به نظر من شما موتور را به یک سرویسکار نشان دهید و در صورتیکه اتصال بدنه ندارد اجازه بدهید به کارش ادامه دهد.

 • باسلام، در یک مجموعه آبرسانی تعداد 20 عدد الکتروموتور وجود دارد که بیش از 15 تا آن سیم پیچی مجدد شده است که ولتاژ نامی موتورها 440 مثلث می باشد در حال حاضر در یک دور جریان گیری سه فاز هر موتور که توانی بین 75 تا 90 kw. عدم تعادل جریان در بین فازهای موتور که اختلاف آن از 6 تا19 آمپر شاهد بودیم6 آمپر مربوط به موتورهای سیم پیچی نشده است ولی ولتاژ سه فاز سیستم اختلاف آنچنانی ندارندآیا دلیل عدم تعادل جریان موتورها ناشی از امپدانس سیم پیچها می باشد موتورها در حال حاضر با ولتاژی کمتر از ولتاژ نامی و جریانی کمتر از جریان نامی موتور کار میکنند که الان در فصل تابستان بسیار گرم هستند آیا حرارت زیاد میتواند ناشی از عدم تعادل جریانی موتورها باشد؟

  • سلام شهرام جان

   عدم تقارن 10 درصد مطابق با استاندارد تولید کنندگان الکتروموتور مورد تایید می باشد. روش اندازه گیری بدین صورت است که جریان سه فاز مختلف را با هم جمع کرده و تقسیم بر سه می کنیم حالا متوسط جریان را داریم. انحراف از این متوسط در هر فاز نباید از 10 درصد جریان متوسط بیشتر باشد. در مورد داغ شدن موتورها مساله زیاد است که باید با دقت بررسی و سپس تصمیم گیری شود در صورت تمایل با شماره موجود در بالای سایت یا فوتر پان تماس بگیرید.

 • با سلام.بهترین روش روانکاری برای یک الکتروموتور 1900 کیلو وات است؟ برنامه روانکاری این موتور بدین گونه است که پس از هر 2500 ساعت کارکرد 106 گرم گریس تزریق شود. با توجه به اینکه با تزریق گریس افزایش دمای قابل توجهی را شاهد خواهیم بود، این مقدار به صورت 10 گرم در روز تزریق می شود.(افزایش دمای بالا باعث تریپ خوردن موتور خواهد شد.)

 • آیا می شود از سنسور استفاده نکنم. چون خود ابزار یک کنترلر دارد و من میخوام فیدبک ها رو به یک پردازنده DSP بدم و آن ها رو پردازش کنم . بدون سنسور اینم لینک آدرس ابزار مورد استفاده https://www.desouttertools.com خیلی ممنون.

  • سلام. شما توجه داشته باش که DSP سیگنال ورودی را به صورت دیجیتال می گیرد و برخی از بوردها خودشان ADC (تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال دارند) اما دقت و پهنای باند فرکانس به سنسور مورد استفاده بستگی دارد البته به ورودی های و اینکه DSP تا چند بیت ورودی می گیرد نیز بستگی خواهند داشت. دفعه پیش هم عرض کردم شما باید روش تعین خرابی را پیدا کنید و سپس ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم کنید اگر کنترل کننده خودش دارای سنسور جریان مناسب باشد شاید بتوان از همان استفاده کرد. در صورتی که قصد داشتید پیام بگذارید در بخش کامنتهای مقالات ادامه ندهید. لطفا به شماره 09124309386 در تلگرام پیام بدهید. متشکرم.

 • با سلام ممنونم به خاطر توضیح کاملی که دادید. فقط موضوعی که من میخوام روی آن کار کنم در مورد ابزار های پیشرفته ای است که در صنایع خودرو سازی برای بستن پیچ و … استفاده می شود. ابزاری که من در مورد آن صحبت می کنم یک موتور dc 2فاز دارد که من میخوام با تحلیل سیگنال های موتور زمان خرابی گیربکس بلبرینگ و موتور را زودتر متوجه بشم ممنونم به خاطر وقتی که میذارید.

  • سلام دوست عزیز

   اول اینکه شما باید در ابتدا نوع موتور را مشخص کنید موتور DC دو فاز من تا بحال ندیدم و نشنیدم موتور DC داریم و موتور BLDC هم داریم که چند فاز است. پس اول دقیقا نوع موتور خود را مشخص کنید. بعد از آن می توانید بر روی مقاله های مربوط به مبحث تشخیص خرابی آن الکتروموتور کار کنید. تشخیص خرابی الکتروموتور به سنسورهای اندازه گیری با پهنای باند قابل توجه نیاز دارد تا بتواند طیف هارمونیک را استخراج کرده و سپس از طریق یک واسط جهت تحلیل این هارمونیک ها بایستی به کامپیوتر متصل گردد. مساله پیچیده ای است.

 • با سلام ممنونم به خاطر مطالب مفیدی که قرار میدید. میخواستم بدونم آیا می شود فقط با تجربه و تحلیل سیگنالی که از موتور دریافت میکنیم مثل مقدار جریان کشی یا تغییر هارمونیک ها و ….. عیب های مکانیکی و الکتریکی را تشخیص داد. منظورم این است که از سنسور و یا عامل خارجی استفاده نکنم.فقط با تجزیه و تحلیل سیگنال ممنون

  • سلام دوست عزیز

   به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. در موتورهای بزرگ مساله باز و بسته کردن آنها خیلی پرهزینه و زمان بر خواهد بود. یکی از روشهای پی بردن به خطاهای موجود در الکتروموتور از طریق جریان وروی به الکتروموتور القایی است. که کاری بسیار پیچیده بوده به سنسورهای خیلی دقیق و تحلیل خیلی حرفه ای و علمی نیاز دارد. از جمله کارهایی است که معمولا جزئ پروژه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی قرار دارد. در مورد عدم استفاده از سنسور عرض کنم خود خواندن جریان به منظور تعیین و تشخیص هارمونیکها به سنسورهای جریان خیلی دقیق و پیشرفته و واسطهای متعدد نیاز دارد.

  • سلام آقای صالحی

   این ایرادی که مطرح کردید در الکتروموتورها بندرت رخ می دهد. در صورتی که رولهای یاتاقان آسیب ببیند یا بدون روانکاری مناسب کار کند احتمال دارد که قفل کنند و امکان چرخیدن نداشته باشند در این حالت امکان دارد شفت موتور داخل کنس داخلی رول برینگ بچرخد که در صورت رخ دادن باعث خوردگی شفت در قسمت زیر کنس رول برینگ می شود.

 • با عرض سلام و تبریک سال نو جناب اقای مهندس کریمی در یک مجموعه صنعتی یک نوار نقاله داریم با ۴ درایو (موتور و گیر بکس) در نزدیکی هم که یکی از موتور ها گشتاور ثابت و بقیه لود شیرینگ دارند.یکی از موتورها دوبار شفت بریده است. ممنون میشم راهنمایی فرمایید برای عیب یابی و مشاوره سپاس

  • جناب آقای شفیعی

   سلام، سال نو شما هم مبارک باشه. در حالت کلی وقتی شما بار را بین چند موتور تقسیم می کنید باید موتورها از لحاظ اندازه نزدیک به هم باشند. و جهت حل موضوع باید شما پارامترهای تنظیم شده در هر کدام از درایوها را به همراه سرعت آنها در هنگام گرداندن بار داشته باشید. موتوری که شفت آن می برد احتمالا در مقابل گشتاور پیچشی قابل توجهی قرار گرفته و این موضوع امتداد داشته و در نتیجه دچار پیری شده و شفت آن بریده است. اطلاعاتی که ارسال کردید برای حل مساله کم است. در صورتی که نیاز می بینید با شماره پشتیبانی بالای صفحه اصلی تماس بگیرید.

 • با سلام و تشکر از اطلاعات مفیدتان یک سوال ؟؟ یک موتور سه فاز داریم 315kw یک بار سوخته و پس از سیم پیچی مجدد هنگام راه اندازی و کار مداوم مشکلات زیر مشخص گردید افت ولتاژ دو سر سافت استارت ( ورودی سافت استارت و خروجی از آن ) جریان یکی از فازها حدود 20 امپر کمتر از دو فاز دیگر گرمای موتور خارج ازحد مجاز ممنون خواهم شد چنانچه در خصوص موارد فوق راهنمایی فرمائید در صورتیکه نیاز به اطلاعات کامل تری بود جهت بررسی اعلام فرمائید تا اطلاعات بیشتر در اختیارتان قرار گیرد با سپاس رئیس زاده

  • سرکار خانم رئیس زاده

   با عرض سلام و احترام، اختلاف جریان 20 آمپر برای یک موتور 315 کیلووات که جریان نامی آن نزدیک به 600 آمپر است عدد قابل توجهی نیست و این میزان عدم تقارن ئر محدوده پذیرش قرار دارد. اما در مورد داغ شدن الکتروموتور با توجه به اینکه سیم پیچی مجدد شده است دو احتمال مفروض است جریان نشتی یا اتصال به بدنه یا اتصال حلقه دارد و یا اینکه سافت استارتر آسیب دیده است. اتصال بدنه و جریان نشتی را می توان با استفاده از یک مگر چک کرد اما در مورد اتصال حلقه بدلیل مقاومت خیلی کوچک سیم پیچها با استفاده از یک سلف سنج L متر می توان اندوکتانس سیم پیچهای مختلف را با هم مقایسه کرد و در صورت اختلاف زیاد احتمال قوی سیم پیچ مشکل دارد.

   اما در مورد سافت استارتر اگر امکان دارد موتور را مستقیما به ولتاژ شبکه وصل کنید 6 تا 7 برابر جریان نامی یعنی بیش از 3000 آمپر در زمان راه اندازی جریان خواهد کشید. پس سنجیده این کار را انجام دهید.

 • موضوع پایان نامه من عیب یابی موتورهای القایی در صنعت هستش لطفا مرجع فارسی معرفی کنید که خطاهای را که در این مقاله آورده اید را به طور کامل شرح دهد با تشکر

  • سعید جان سلام، در زبان فارسی من مرجع خوبی را نمی شناسم که به شما کمک کند مطالب معمولا کپی و کم محتوا هستند اما اگر به زبان انگلیسی در اینترنت سرچ کنید مطالب خوبی پیدا می کنید. موفق باشید.

 • با سلام و تشكر ممنون از مطالب ارزنده شما اگر امكان داره يك ايميل خصوصي براي من بفرستيد چند سوال مهم دارم ممنونم از محبت شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *