ترانسمیتر فشار ترافاگ trafag

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/20


ترانسمیتر فشار ترافاگ trafag

 

مدل 2000.40.100

سنسور فشار 0 تا 1 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

مدل 2000.40.119

سنسور فشار -1 تا 3 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

 

مدل 2000.40.104

سنسور فشار 0 تا 10 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

 

مدل 2000.40.105

سنسور فشار 0 تا 16 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

 

مدل 2000.40.107

سنسور فشار 0 تا 40 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

 

مدل 2000.40.110

سنسور فشار 0 تا 250 بار، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، سایز 1/4 اینچ ، ولتاژ تغذیه 8 تا 32 ولت مستقیم

 

 

لیست قیمت


لیست قیمت محصولات مرتبط