کنترلر دما تمکولاین Temcoline

تاریخ بروزرسانی: 1400/09/30


تمکولاین Temcoline

TemcoLine یک شرکت فناوری حرفه ای است که متخصص سنسورها، ربات های صنعتی، وسایل نقلیه پرنده، RF و ابزار و کنترل است. TemcoLine توسط مهندسان و متخصصان برتر کره ای در این زمینه با هدف برداشتن یک گام بیشتر از ظرفیت‌های تکنولوژیکی نسبتا ضعیف کره در زمینه‌هایی مانند حسگرها، ابزار و کنترل، و وسایل نقلیه پرنده بدون سرنشین تأسیس شد و در نهایت به یکی از بهتری نشرکت های حوزه فناوری‌های جهان تبدیل شد.

کنترلر دما تمکولاین سری T

در اینجا به معرفی محصولات کنترلر دما تمکولاین سری T و انواع مدل های آن می پردازیم. همچنین لیست قیمت محصولات در پایان همین بخش قرار داده شده است.با ما همراه باشید.

 

T32-S00

کنترلر دما سرمایش یا گرمایش،

ابعاد 48*96 (عمودی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای یک عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp،

دارای Autotuning

 

T33-S00


کنترلر دما سرمایش یا گرمایش،

ابعاد 48*96 (افقی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای یک عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp،

دارای Autotuning

T34-S10


کنترلر دما سرمایش یا گرمایش،

ابعاد 48*48 ،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp،

دارای Autotuning

 

T37-S30


کنترلر دما سرمایش یا گرمایش،

ابعاد 72*72 ،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای یک عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp،

دارای Autotuning

 

T39-S00


کنترلر دما سرمایش یا گرمایش،

ابعاد 96*96 ،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای یک عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp،

دارای Autotuning

 

T52-C10


کنترلر دما سرمایش و گرمایش همزمان،

ابعاد 48*96 (عمودی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp و Autotuning

دارای درگاه ارتباطی RS485

قابلیت نمایش جریان عبوری از المنت

قابلیت فعالسازی آلارم ها به صورت مستقل یا به صورت تجمیعی تنها توسط 2 رشته سیم 

قابلیت اتصال ترانس جریان

 

T53-C10

کنترلر دما سرمایش و گرمایش همزمان،

ابعاد 48*96 (افقی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp و Autotuning

دارای درگاه ارتباطی RS485

قابلیت نمایش جریان عبوری از المنت

قابلیت فعالسازی آلارم ها به صورت مستقل یا به صورت تجمیعی تنها توسط 2 رشته سیم 

قابلیت اتصال ترانس جریان

 

T54-C60

کنترلر دما سرمایش و گرمایش همزمان،

ابعاد 48*48،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp و Autotuning

دارای درگاه ارتباطی RS485

قابلیت نمایش جریان عبوری از المنت

قابلیت فعالسازی آلارم ها به صورت مستقل یا به صورت تجمیعی تنها توسط 2 رشته سیم 

قابلیت اتصال ترانس جریان

 

 

T57-C10

کنترلر دما سرمایش و گرمایش همزمان،

ابعاد 48*72 (عمودی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp و Autotuning

دارای درگاه ارتباطی RS485

قابلیت نمایش جریان عبوری از المنت

قابلیت فعالسازی آلارم ها به صورت مستقل یا به صورت تجمیعی تنها توسط 2 رشته سیم 

قابلیت اتصال ترانس جریان

 

T59-C10

کنترلر دما سرمایش و گرمایش همزمان،

ابعاد 96*96 (عمودی)،

ورودی مولتی (25 نوع)،

خروجی مولتی (رله، SSR، جریان 4 تا 20 میلی آمپر و رله PID)،

دارای خروجی Reteransmitt،

دارای دو عدد ورودی دیجیتال،

دارای دو آلارم تیپ A (نرمال باز)،

قابلیت فعالسازی 6 نوع تایمر بر روی آلارم 2،

دارای تابع Ramp و Autotuning

دارای درگاه ارتباطی RS485

قابلیت نمایش جریان عبوری از المنت

قابلیت فعالسازی آلارم ها به صورت مستقل یا به صورت تجمیعی تنها توسط 2 رشته سیم 

قابلیت اتصال ترانس جریان

 

 

 

لیست قیمت


لیست قیمت محصولات مرتبط