تست موتور DC

چگونه یک موتور DC را تست کنیم

موتور DC از سه قسمت کلی تشکیل شده است این قسمت ها شامل:

1- استاتور (میدان تحریک)
2- آرمیچر (روتور)
3-  مکانیزمهای جاروبک و نگهدارنده جاروبک

اجزای موتور DC

گهگاه ما این سوال را از مشتری هایمان می پرسیم: چگونه ما می توانیم با یک وارسی سریع آرمیچر ببینیم آرمیچر سالم است یا خیر؟

پرسش سوال از متخصص موتور درایو

اگر شما اهم متر در اختیار داشته باشید، یک سری وارسی ها شامل سه مرحله وجود دارد که به شما می گوید که آرمیچر موتور به درستی کار می کند یا خیر. در ابتدا ما بایستی موارد پایه ای مربوط به طراحی آرمیچر را بفهمیم.

اجزای آرمیچر

یک آرمیچر (شکل بالایی) دارای تعدادی سیم پیچی است که از طریق تیغه های کموتاتور به صورت سری به یکدیگر متصل هستند، سیم پیچی به دور دندانه های استک هسته پیچیده شده و به تیغه کموتاتور بعدی متصل شده است. سیم پیچی به همین صورت ادامه می یابد و به طور مشابهی در تمام محیط آرمیچر پیچیده می شود.

حلقه ها به صورت هادی های موازی یا تک هادی (سیم) هستند و می توانند چندین بار بر دور دندانه استک پیچیده شوند (اصطلاحا تعداد دور بوبین نامیده می شوند). قطر سیم مورد استفاده بسته به توان موتور و نوع طراحی می تواند متغیر باشد. هر سیم با استفاده از لعاب لاک پوشش داده و عایق شده اند، بدین ترتیب هر حلقه سیم نسبت به حلقه سیمهای دیگر در بوبین عایق هستند. و این حلقه سیم فقط به تیغه های کموتاتور ختم می شوند. در هر بوبین چند دور سیم بر روی هسته آهنی برای ایجاد الکترومغناطیس پیچیده شده اند. هنگامی که به برق متصل شود، یک میدان الکترومغناطیسی در آرمیچر موتور ایجاد می شود.

این میدان الکترومغناطیسی با میدان مغناطیسی سیم پیچی میدان ایجاد شده در استاتور(در موتورهای اونیورسال و موتورهای DC دارای سیم پیچی میدان) یا آهنربای دائم موجود در استاتور (در حالتی که میدان استاتور آهنربای مغناطیس دائم باشد) واکنش متقابل دارد، که باعث ایجاد نیروی مغناطیسی شده که باعث جذب کردن یکدیگر می شوند، و یک گشتاور را در شفت آرمیچر ایجاد می کند که باعث چرخش آن می شود.

اگر یک الکتروموتور در محیطهای خیلی سخت، از نظر شرایط محیطی و دمای آن به کار گرفته شده و بچرخد احتمالا باعث خواهد شد که دمای آن از محدوده دمای مجاز برای عایق بیشتر شود، همین مساله ممکن است باعث شکست عایقی سیم پیچهای موتور و اتصال کوتاه آنها به یکدیگر یا اتصال به هسته آرمیچر گردد. اگر سیم پیچ ها به همدیگر اتصال کوتاه شده باشند، میدان الکترومغناطیسی نمی تواند در آن سیم پیچی ایجاد شود، که باعث می شود که موتور به درستی کار نکرده یا کلا از کار بیفتد.

تست 1

برای بررسی کردن وضعیت سیم پیچ های آرمیچر، احتمالا بایستی آرمیچر از موتور جدا شود. با این وجود، اگر طراحی موتور دارای نگهدارنده های جاروبک بیرونی باشد، شما می توانید پیچ های کلاهک نگهدارنده جاروبک را باز کنید و جاروبک ها را خارج کنید. با توجه به اندازه جاروبک، امکان دارد که اجازه پیدا کنید بدون باز کردن و جدا کردن آرمیچر از موتور، به کموتاتور دسترسی پیدا کنید.

اجزای آرمیچر

اولین مرحله وارسی این است که تست مقاومت اتصال 180 درجه را انجام دهیم. از یک مولتی متر می توان به منظور اندازه گیری مقاومت در این تست استفاده کرد. مقاومت دو تیغه های کموتاتور که در روبروی همدیگر قرار دارند و 180 درجه با هم اختلاف مکانی دارند را اندازه گیری کنید. سپس آرمیچر را بچرخانید و مقاومت هر جفت تیغه که در روی کموتاتور روبروی هم هستند را اندازه گیری کنید. شکل 3 تعداد 32 تیغه کموتاتور را نمایش داده است شما باید آزمون تشریح شده را برای 16 جفت تیغه های کموتاتور انجام دهید.

مقاومتی که شما اندازه گیری خواهید کرد، به تعداد حلقه ای بوبین سیم پیچ و اندازه سیم مورد استفاده بستگی دارد. همچنین به ولتاژ کاری که موتور برای آن طراحی شده نیز بستگی دارد. برای مثال، یک موتور 90 Vdc هادی های کوچکتر و تعداد دور بیشتری در بوبین خود دارد که مقاومت آن را افزایش می دهد در حالیکه یک موتور با توان مشابه و ولتاژ 12 Vdc هادی های بزرگتری داشته و تعداد دور بوبین سیم پیچ آن و در نتیجه مقاومت آن کمتر است. اگر چه احتمالا شما از اینکه مقدار مقاومتی که سیم پیچ آرمیچر باید داشته باشد، اطلاعی ندارید اما در هر بار اندازه گیری مقدار عددی که شما قرائت می کنید باید یکسان باشد. اگر مقدار مقاومت به میزان زیادی متغیر است، می تواند نشان دهنده این باشد که یک مشکلی در سیم پیچی وجود دارد. یک افت در مقاومت می تواند نشان دهنده اتصال کوتاه سیمهای بوبین باشد. یک خیز بزرگ در مقدار مقاومت می تواند نشانگر این باشد که یک سیم در مسیر خود سوخته یا منقطع شده است که باعش قطع شدن مدار گشته است.

مقاومت 180 درجه

تست 2

دومین تست برای وارسی، چک کردن مقاومت تیغه به تیغه است (مطابق شکل بالا). بدین طریق هر بوبین در آرمیچر موتور تست خواهد شد. مجددا، یک مقدار مشخص بر اساس طراحی موتور (سیمهای هر حلقه، تعداد دور هر سیم پیچ و قطر سیم است). مانند تست اول، مساله مهم این است که در هر اندازه گیری مقادیر قرائت شده بایستی یکسان باشد( توجه: مقدار مقاومتی که در این مرحله اندازه گیری خواهید کرد کمتر از تست قبلی است، چونکه شما فقط مقاومت یک بوبین را اندازه می گیرید. در تست نخست، اندازه گیری انجام شده شامل مقاومت کل بوبین های سری بین دو تیغه بود) مشابه با تست1، یک افت در مقدار مقاومت قرائت شده نشان دهنده وجود اتصال کوتاه بین حلقه های سیم در هر بوبین است و یک خیز بزرگ در اندازه مقاومت، نشانگر سیم سوخته یا شکسته در بوبین است.

تست 3

سومین و آخرین تست اندازه گیری مقاومت هر تیغه کموتاتور نسبت به هسته آهنی آرمیچر است. اگر هسته آرمیچر موتور مستقیما به شفت آرمیچر پرس شده باشد، شما می توایند جهت اندازه گیری از شفت آرمیچر نیز استفاده کنید. با این وجود، در برخی موارد شفت آرمیچر از هسته آن عایق شده است. در این حالت، شما بایستی اندازه گیری را از هر تیغه مستقیما نسبت به هسته آرمیچر انجام بدهید. در هر دو حالت، تیغه ها نباید به هیچ وجه به هسته آرمیچر و شفت آن پیوستگی (اتصال) الکتریکی داشته باشند.

چگونه سیم پیچی میدان را تست کنیم؟

سیم پیچی میدان در موتورهای DC در استاتور قرار گرفته است و معمولا به صورت مستقل در موتورهای تحریک مستقل یا به صورت موازی با سیم پیچ آرمیچر در موتورهای شنت به برق DC متصل می گردد. تعمیر سیم پیچی میدان در یک موتور DC نسبت به سیم پیچی آرمیچر کم هزینه تر و راحت تر می باشد.

جهت صحت سنجی سیم پیچی میدان سه تست مختلف را همانند آرمیچر انجام داده و در پایان نتیجه گیری می کنیم. تمامی تستهای مذکور با استفاده از یک مولتی متر و در سه مرحله انجام می شود.

multimeter

مرحله اول

در صورتی که موتور شما دو قطب باشد و شما دو عدد جاروبک داشته باشید دو سیم پیچ متمرکز در میدان خواهید داشت که به دور کفشک قطب پیچیده شده اند. پس از جدا کردن آرمیچر و جاروبک ها شما چهار سر مربوط به دو سیم پیچی (دو قطب) خواهید داشت. سر و ته سیم پیچی قطب 1 را با اهم متر اندازه گیری کرده و مقدار آن را یادداشت کنید. همین کار را برای قطب دوم نیز انجام دهید.

تست آرمیچر با مولتی متر

در صورتی که مقاومت دو سیم پیچی اختلاف معناداری با هم داشته باشد احتمالا یکی از سیم پیچها آسیب دیده است مقاومت خیلی بزرگ نشان دهنده قطع سیم پیچی میدان می باشد.

فروش تجهیزات حفاظت الکتروموتور

مرحله دوم

در این مرحله همه سیمهای خروجی از سیم پیچی میدان را به همدیگر متصل کرده و پروب مولتی متر را در حالی که در حالت تست مقاومت اهمی است به سیم ها متصل کرده و پروب دیگر مولتی متر را به بدنه متصل کرده است. دقت کنید که اتصال به بدنه در جایی که لایه لاک یا وارنیش وجود دارد انجام نشود قسمتی از بدنه را بخراشید تا از اتصال درست مطمئن شوید در صورتی که مقاومت خیلی بزرگی را نشان دهد )بیش از چند ده مگا اهم) اتصال بدنه وجود نداشته و شکست عایقی در سیم پیچی رخ نداده است. مقاومت کوچک نشان دهنده وجود نشتی در سیستم عایقی و تخریب سیم پیچی است.

تست نشتی عایق

تست های مربوط به موتورهای DC محدود به آزمون های فوق نیست. برخی از موتورهای بزرگتر ممکن است سیم پیچی قطب کمکی و سیم پیچی جبرانگر نیز داشته باشند که بایستی جداگانه تست شوند. شناخت ساختمان موتور، نحوه عملکرد آن و روابط حاکم بر آن کمک می کند بتوان بهتر و دقیق تر کار تست و عیب یابی آن را انجام داد.

 منبع؛   groschopp.com

64 دیدگاه

 • باسلام خسته نباشيد دينام DC رو مشه با برق ايران استفاده كنيم چون تابلو برق دستگاه رو نداريم

  • سلام جناب کریم پور

   نیاز به یک درایو AC یا در حاقلی ترین حالت به یک رکتیفایر و کنترل کننده ولتاژ دارید. که بتوانید ولتاژ برق شهر را از AC به DC تبدیل کنید و سپس به موتور اعمال نمایید. البته روش های راه اندازی تدریجی باید استفاده شود یعنی ولتاژ را به تدریج افزایش دهید.

 • سلام وقت بخیر خدمت اساتید محترم من یه موتور تردمیل دارم که سوخته است میخواستم اون رو سیم پیچی مجدد بکنم ولی متوجه شدم که این موتور یک یار سیم‌پیچ شده و حدس می‌زنم که نقشه سیمبندی اشتباه باشه آیا می‌توانیم بده رو راهنمای کنید موتور LEESON 220V DC 8.00A تعداد شیار 16 کلکتر32 میخواستم نقشه رو از روی خودش وردارم ولی ترسیدم اشتباه باشه ممنون میشم راهنمای کنید

  • سلام مهدی عزیز

   متاسفانه نقشه سیم پیچی این موتور را ندارم که براتون بفرستم. باید از نزدیک بررسی کنم تا بتوانم نقشه آن را در بیاورم.

 • سلام مهندس ، یک موتور dcبا قدرت ۱۵۰کیلو داریم یک دفعه ای میزان جریانش هفتاد درصد زیاد شده که موجب گرم شدن بر دنه موتور شده در ضمن موتور به گیربکس متصل هست

  • سلام حمید جان

   اول اینکه چون موتور گیربکس است احتمال دارد گیربکس آسیب دیده باشد و اضافه بار روی موتور وارد کند. موتور را از گیربکس جدا کنید و تست کنید اگر عملکرد نرمال داشت ایراد را در گیربکس جستجو کنید. اگر به موتور شک داشتید تست میدان و سپس آرمیچر را انجام دهید.

 • با سلام و عرض ادب.قبل از طرح پرسشم از کلیه زحماتی که بی دریغ و خاضعانه متقبل میشید تشکر میکنم.اگر ممکنه بفرمایید علت جرقه زدن زیاد و گاهی دود و آتش هنگام کارکردن موتور AC چیه؟ طبق راهنماییها تست ارمیچر و تیغه ها و …با مولتی متر انجام دادم و مشکلی ندیدم،البته من بسیار مبتدی هستم و برحسب علاقه شخصی خودم مدتیه که دریوتیوب و سایت های داخلی و بیشتر سایت خوب شما رو دنبال میکنم.ضمنا با فرض ایراد داشتن آرمیچر آیا سیم پیچی مجدد اون از هرنظر معقول تر هستش یا خرید نو .موتور مربوط به آبمیوه گیری و جاروبرقی هستش.با سپاس

  • سلام همایون عزیز

   در مورد موتورهایی که فرمودید در برخی موارد این موتورها از نوع اونیورسال هستند و در برخی موارد دیگر نوع DC می باشند. مشکلات مربوط به ذغال و تیغه های کلکتور می تواند باعث ایجاد جرقه شود اما به تجربه دریافته ام که در مورد موتورهای اورنیورسال معمولا جرقه نشانه ای از سوختن سیم پیچ آرمیچر است.

 • سلام آقای مهندس خسته نباشید میشه با نمایش شکل به صورت خیلی ساده نشون بدید که سر سیمهای استاتور در موتور دی سی( هم به صورت سری و هم به صورت موازی) چگونه به روتور وصل میشه؟ چند تا شکل تو اینترنت دیدم ولی متوجه نشدم با سپاس

  • سلام امید عزیز

   بنده در دفتر خود موتور DC ندارم که برای شما عکس بفرستم. در مورد شماتیک هم که در خود وبسایت و مقاله شماتیک موتورهای سری کمپوند و شنت را گذاشته ایم. اگر موتور DC دارید تشریف بیارید دفتر بنده در خدمت شما باشیم و توضیحات لازم را به شما بدهم. متشکرم

 • سلام من یک استارت پراید خریدم که فروشنده گفت استارت نیم سوزه و من استارت رو بازش کردم کلکتورهاش سنباده نرم زدم و استارت رو تست کردم که جند بار کار کرد و دوباره از کار افتاد میخواستم بدونم مشکل از کجاست خیلی ممنون از شما

 • سلام یک دوره آموزشی برای موتورهای dc توان بالا و درایو های مربوط به آن نیاز دارم میتونین کمکم کنین

  • سلام داوود عزیز

   موسسه ما دوره های آموزشی برگزار نمی کند فقط بنده در این زمینه مشاوره می دهم آن هم عمدتا در مورد موتورهای DC یا تعمیر موتورهای DC . امکان برگزاری کلاس خصوصی هم وجود دارد ولی هزینه قابل توجهی دارد و شاید برای شما مقرون به صرفه نباشد. اگر در حد یکی دو تا سوال است تماس بگیرید و بپرسید.

  • سلام محمد عزیز

   شما اگر یک بار متصل به موتور داشته باشید بار یا گشتاور ثابت است یا مثل فن و پمپ گشتاور متغیر است در هر صورت برای افزایش سرعت نیاز به توان بیشتری دارید و توان هم از منبع کشیده می شود و طبیعتا بصورت افزایش جریان آرمیچر خودش را نشان می دهد. در هر صورت جریان افزایش خواهد یافت. در خودرو هم هر چقدر گاز بدهی مصرف سوخت افزایش خواهد یافت. پس نمی شود. جریان آرمیچر افزایش می یابد. اینجا در مورد جریان تحریک بحث نکردیم.

  • سلام محمد جان

   این موردی که سوال فرمودید در حوزه طراحی الکتروموتور قرار می گیرد. اما در حالت کلی رابطه آنها خطی نیست یعنی عوامل مختلفی در سرعت موتور نقش دارند و موتور DC خودش دو سیم پیچ مختلف دارد که اگر شما در یک موتور مشخص اگر تعداد دور تحریک را افزایش دهید شار بیشتری خواهید داشت و به تبع آن سرعت موتور کاهش می یابد سرعت با تعداد قطب هم رابطه دارد. ویرایشگر این بخش اجازه نمی دهد فرمول تایپ کنم تا این روابط را برای شما تایپ کنم. در صورت نیاز با شما دفتر ما تماس بگیرید.

 • سلام 1- سیم پیچی یک موتور ای سی و دی سی چه تفاوتی با هم می کنه که اگه موتور دی سی رو به برق 220 ولت متصل کنیم می سوزه آیا تفاوتشون تو طول سیم و سطح مقطع سیمه یا علت دیگه ای داره؟ 2- اگه یه موتور داشته باشم و هیچ اطلاعاتی ازش نداشته باشم از کجا بدونم ای سی هست یا دی سی و اینکه توان و ولتاژ و آمپرش چنده؟ 3- کوچکترین موتوری که با برق ای سی میشه ساخت( بدون آهن ربا) اندازش چقدره و نحوه سیم پیچی و اتصال سر کلافهای اون به برق به چه شکل هست ؟ سپاس

  • سلام امید عزیز
   1- سیم پیچی موتور AC و DC تفاوتهای خیلی واضحی دارند برای DC معمولا متمرکز و یرای موتور AC در شیارهای متعدد پراکنده شده است. و در موتور DC روتور هم سیم پیچی شده است اما در AC قفس سنجابی نیست البته در نوع اسلیپ رینگ روتور هم سیم پیچ سه فاز دارد اما کلکتور ندارد و سه حلقه لغزان دارد.

   2- سوال دوم شما خیلی تجربی است. البته در کتابهای مختلف طراحی ماشین فرمولهایی برای ارزیابی توان موتور بر حسب اندازه هسته آن ارائه شده است.

   3- موتور AC القایی می توانند خیلی کوچک باشند اما بنده موتورهای AC خیلی کوچک ندیده ام و در موتورهای خیلی کوچک بیشتر ساختار موتورهای DC و BLDC را مشاهده کرده ام.

  • سلام امید عزیز
   تنظیم نبودن ذغالها، خرابی کلکتور و آسیب سیم پیچی آرمیچر از جمله این عوامل هستند.

 • با سلام در اثر سوختن ماسفت تردمیل و ورود حداکُثر ولتاژ به موتور درچند ثانیه بوی موتور بلند شد ، حالا که برد تعمیر شده همه چیز درست کار میکند ولی بعد از یک ربع کار موتور داغ شده و بوی سوختگی می آید اگر موتور نیم سوز شده چه باید کرد ، موتور آن ۱/۵ اسب است ، با تشکر از پاسخ شما .

  • سلام جناب رضایی

   ما در بحث تعمیرات اصولی چیزی به نام نیم سوز شدن موتور نداریم. احتمالا موتور شما اتصال بدنه یا اتصال حلقه پیدا کرده است. موتور را به یک تعمیرکار ماهر نشان بدهید.

 • سلام خسته نباشید اقا من یه گازوییل کش ۱۲ولت دارم که روشن نمیشد باز کردم زغالش تموم شده بود جایگزین کردم الان به برق وصل میکنم باید هلش بدم تا روشن شه روشنم که میشه زود کافی نداره که گازوییل وبکشه بده بالا درضمن تو سیم پیچاشم سیاه شدگی دیده میشه ممنون میشم جواب بدین

  • سلام مصطفای عزیز

   احتمال دارد نگهدارنده ذغال ایراد داشته باشد و ذغال بدرستی در جای خود نمی نشیند. و مساله دیگر هم اینکه احتمال دارد سیم پیچ آسب دیده باشد.

 • سلام‌مهندس عزیز . من‌ برای بار اول یک موتور دی سی ۳۰ اسب پیچیدم‌.. میشه بگید چطور میتونم راه اندازیش کنم ؟؟

  • سلام جناب خسروی

   روش درست استفاده از منبع تغذیه DC است. خودتان هم می توانید با یک اتو ترانس یک منبع تغذیه DC بسازید. خروجی اتوترانس را به پل دیودی 20 آمپر متصل کنید و خروجی پل دیود را به موتور وصل کنید توسط یک ترانس دیگر ولتاژ مورد نیاز تحریک را هم تامین کنید.

 • با درود. ضمن تقدیر تشکر از مطالب آموزنده ای که قرارداد سوالی داشتم موتور dc که برای دستگاه ماساژور استفاده شده زغال تمام کرده بود با جایگذاری زغال ها جدید موتور بعضی اوقات حتما نیازمند ضربه ای جهت راه اندازی می باشد به طوری که با اتصال کلید شروع به کار نمی کند لطفاً راهنمایی بفرمایید مشکل از کجاست با سپاس

  • سلام جمشید عزیز
   مساله خیلی کلی است. احتمال دارد زغال که شما جایگزین کردید در جازغالی خیلی روان نباشد و اتصال مناسب در زمان راه اندازی برقرار نباشد. و احتمال دیگر آسیب سیم پیچی می باشد. نیاز است که توسط یک کاربلد بررسی شود.

 • سلام مهندس. وقت بخیر دارم خودرو الکتریکی برای خودم میسازم. دستگاهی ساختم که میتونه برق مورد نیازم رو مادام و بدون افت جریان تولید کنه و متوقف نمیشه و نیازی به شارژ و راه اندازی مجدد نداره و همیشه در حال کاره. میخوام از موتور لباسشویی های دایرکت درایو به جای موتور های الکتریکی موجود استفاده کنم. پشت دو تا از چرخ ها هر کدام یک موتور نصب میشه. حالا مشکل اینجاست که نمیدونم چطور ولتاژ مورد نیازم رو بین دو موتور تقسیم کنم. از طرفی هم نمیخوام دو تا اینورتر نصب کنم. به نظر شما چکار میتونم بکنم؟

  • سلام رضا جان
   شما دارید قاونین بقای انرنرژی و ترمودینامیک را نقض می کنید مراقب باشید. من فکر می کنم این ایده شما نشدنی است. از توضیحات متوجه سوال شما نشدم در صورت نیاز با بنده تماس بگیرید.

 • سلام موتور dc با ولتاژ ۱۸۰ ولت دارم که هنگام فرمان از درایو بدنه اش برق دار می شود و برق فرد رو می گیره مشکل از کجاست ممنون می شم

  • سلام پیمان عزیز

   احتمالا اتصال بدنه دارید. با مگر 500 ولت مقاومت عایقی سیم پیچ ها نسبت به بدنه را اندازه گیری کنید. عدد نباید زیر 10 مگا اهم باشد. در صورتیکه بیشتر بود با سیم پیچ مورد بررسی قرار گیرد.

 • سلام خدا قوت من یه موتور 220 dc دارم، که وقتی بهش دستور میدم حرکت نمیکنه،ولی تا یه کوچولو با دست میچرخونمش با توان کافی راه میوفته. بازش هم کردم، زغال و فنر ها سالم بود. یه شست و شو هم با تینر کردمش و مجددا گریس کاریش کردم، ولی باز همون حالت هست. علتش چی میتونه باشه؟

  • سلام اگر موتور PMDC است احتمال دارد مگنت ها مقداری ضعیف شده باشند و برای راه اندازی اولیه زور کافی نداشته باشند.

 • درود بر شما. یک آرمیچر DC داریم که نمیدونیم ولتاژ کارش چند هست. چطور میشه فهمید ولتاژ کاریش چقدر هست؟ ولتاژ رو تا کجا بالا ببریم که بفهمیم این بهینه و مناسب هست برای دستگاه یا راه دیگری داره؟ ممنون

  • اگر جریان را دارید یک فیوز با جریان الکتروموتور در سر راه آرمیچر قرار دهید و ولتاژ را بالا ببرید همزمان جریان را هم با آمپر متر اندازه گیری و قرائت کنید. ولتاژ بهینه را می توان با چند آزمون و خطا بدست آورد. اگر مدل ماشین را هم داشته باشید در اینترنت سرچ کنید و اطلاعات آن را بیابید.

 • سلام. وقت بخیر. میخوام یه دریل و مینی فرز و عمود بر درست کنم. چه ارمیچری پیشنهاد میکنید؟ ممنون

  • سلام علی جان

   مقدار گشتاور و سرعت مورد نیاز را باید حساب کنید خیلی ساده نیست. روش بهتر هم این است که ببینید موارد مشابه از چه موتوری استفاده کرده اند. و شما هم در همان حدود موتور را انتخاب کنید.

 • سلام،یه موتور dc24ولت ،۱۴۰۰دور دارم،فرمان بهش میدی،کار نمیکنه،با دست تحریکش میکنی با دور خیلی کم کار می‌کنه و با کوچکترین فشار متوقف میشه،علت چیه؟ممنون

  • سلام جناب طبسی
   احتمال دارد که ذغال لق باشد و یا فشار فنر تنظیم نباشد و یا ذغال تمام شده باشد. موارد دیگر هم امکان دارد که باید موتور بررسی شود و سپس نظر داد.

 • چهار، اگر یک دکمه پدال مانند برای کارکرد موتور با پا تعبیه بشه این قطع و وصل مکرر به خازن یا خود موتور آسیب نمیزنه؟ پنج، قفل شفت رو چطور باید با بلبرینگ استفاده کرد که هم خوب فیکس و ثابت بشه و هم دورهای خیلی بالا (مثلا چهل یا پنجاه هزار) دچار عدم تعادل و یا سرخوردن شفت داخل بلبرینگ نشه؟ با سپاس

 • من چندتا سوال دارم امیدوارم باندازه کافی وقت و حوصله داشته باشید برای پاسخ چون هیچ کجا به جوابهای مناسبی پیدا نکردم. اول، موتور ای سی. اگر بخشهایی از کلافهای کوچک سیم پیچ سیاه شده باشه یعنی سوخته؟ با تراشیدن اونها و ریختن لاک مخصوص درست میشه؟ دو، موتور دیسی. آهنرباهای داخل استاتور موتور دی سی (زیر ۲۴ ولت) دقیقا چه تاثیری روی قدرت (گشتاور) و دور موتور داره؟ اگر بخوایم قاب موتور رو باز و اون رو جای دیگه نصب کنیم برای مصرف، قویتر کردن آهنربا و یا کم و زیاد کردن فاصله آهنرباها با استاتور چه تاثیری روی گشتاور، دور موتور، دائم کاری و عمر مفید موتور داره؟ سه، برای راه اندازی موتور ۱۲ ولت ۱۰ آمپر چطور میشه ولتاژ و ظرفیت خازن الکترولیت رو تعیین کرد؟ و اگر ظرفیت خیلی بالا باشه دائم کاری و عمر مفید موتور رو کاهش میده؟ چهار، اگر یک دکمه پدال مانند برای کارکرد موتور با پا تعبیه بشه این قطع و وصل مکرر به خازن یا خود موتور آسیب نمیزنه؟

  • سلام
   جواب سوال اول: بله سوخته است با لاک درست نمی شود. سوالات دو، سه و چهار هر کدام به توضیحات زیادی نیاز دارند و جای پاسخ آن در کامنتها نیست لطفا با شماره بنده موجود در فوتر سایت تماس بگیرید.

 • سلام مهندس.برای اندازه گیری جریان لوازم برقی مانندجاروبرقی چگونه باهم متربایدتست کنیم.جارو بابا به برق وصل باشه بعد اهم مترو کجاو چطور درمدارقراربدیم.

  • سلام ج.اد جان

   همان طور که می دانید آمپر متر بایستی بصورت سری در مدار قرار گیرد. اکثر مولتی مترها یک رنج اندازه گیری 10 آمپر دارند. سلکتور مولتی متر را بر روی آن تنظیم کنید و پروبهای مولتی متر را در سوکت مربوط به اندازه گیری 10 آمپر متصل کنید و آن را با وسیله تحت آزمون بصورت سری قرار دهید در صورتیکه تجهیز جریانی بیش از 10 آمپر بکشد فیوز حفاظت اندازه گیری می سوزد و باید تعویض شود.

 • سلام مهندس عزیز-یه دریل دست دوم خریدم که پلاک مشخصاتش کنده شده -فروشنده میگفت که با برق 110ولت کار میکنه-ولی مطمئن نبود چطوری میش مطمئن شد که ولتاژ کارش چنده؟110ولته یا 220ولت-

  • سلام حمیدرضای عزیز
   می توان با استفاده از یک ااتوترانس برق را ابتدا 110 ولت به دریل داد و تست کرد اگر توان مورد نظر را داشت که درست است و اگر توان آن کم بود ولتاژ را به 220 ولت برسانید و تست کنید.
   شوخی: یک روش دیگر هم اینکه بزنید به برق 220 ولت اگر سوخت نتیجه می گیریم که 110 ولت بوده است.

 • سلام ،خدا قوت ، جناب مهندس ارمیچر موتور جاروبرقی(universal) را چطور و طبق کدام روش باید پیچید ، کموتاتور24تیغه و ارمیچر 12شیار دارد، ممنون میشم راهنماییم کنید .

  • سلام وحید جان

   برای سیم پیچی این نوع آرمیچر البته نمی توانید از چند خطی که من اینجا می توانم توضیح بدهم استفاده کنید. اما این را بدانید که چند برابر بودن تعداد تیغه های کلکتور نسبت به شیارهای آرمیچر باعث بهبود کموتاسیون و کم شدن جرقه های زیر جاروبک می شود. از یک تیغه کلکتور شروع می کنند و یک کلاف را مثلا در شیار 1 به 6 می پیچند و پس از اتمام آن در تیغه دوم وصل می کنند و کلاف بعدی را هم در همان شیارهای 1 به 6 می پیچند. از کلاف سوم داخل شیارهای 2 و 7 پیچیده می شود و هر دو کلاف داخل یک شیار قرار می گیرد. یک مقدار پیچیده است.

 • سلام آقای مهندس .یک تردمیل دارم بردش سوخته .آیا می شه موتورش که dc180 ولت هست رو ولومی کنم یا حتما نیاز به برد داره

  • سلام محمدعلی

   با ولوم نمی شود ولتاژ موتور DC را کنترل کرد. اما با اتوترانس و یک عدد یکسو کننده می توان این کار را انجام داد.

 • باسلام – قبل از هرچیز، از اینکه برای رفع اشکال وقت میگذارید بسیار ممنون و متشکرم– مهندس جان ؟ آیا روش پیچیدن روتر و آرمیچر بادست ، احتیاج به مهارت و اصول خاصی دارد یا اینکه مهم فقط پیچیدن سیمها کنارهم و روی هم است؟ یا به عبارتی چیدمان سیمها و موازی بودن و درکنارهم بودن هم، مهم است یا پیچیدن به صورت نامنظم و تداخلی اشکالی دارد؟؟

  • سلام محمد جان

   معمولا در کارگاههای تعمیراتی هم سیمها را با دست می پیچند. و پس از پیچیدن به پیچیدن ماشین خیلی نزدیک می شود. برای استحکام سیم پیچی باید سفت و محکم پیچیده شود. و بصورت متقارن یک بوبین پیچیده شود و سپس بوبین متقارن آن پیچیده شود. باید نشان دهم اما قابل انجام است.

 • سلام مهندس من اهم کلکتور ارمیچرو میگیرم همه ی تیغه ها اتصال کوتاه نشون میده ولی به بدنه هسته اتصالی نداره به نظر شما نیاز به سیم پیچی داره یا قابل اصلاحه.

  • سلام مسعود جان

   اگر اهم 180 درجه آرمیچر را می گیرد. در صورتیکه ولتاژ موتور کم باشد قطر سیمها زیاد بوده و تعداد دور سیم پیچی آرمیچر کم می باشد و در نتیجه مقاومت اهمی آن نیز کوچک است. از روی ظاهر سیم پیچی هم می توان به خراب بودن سیم پیچ پی برد. رنج اهم متر را در رنج پایین قرار دهید.

 • سلام و من دو تا واتر پمپ آکواریوم dc دارم . یکیشون خراب شده . وقتی با دست میچرخونمش چند دور میزنه و دوباره میایسته . درایورش سالمه چون با اون یکی امتحانش کردم . واتر پمپ گرون قیمتیه . آیا راه چاره ای داره . ( واتر پمپ زتلایت 12000 لیتر بر ساعت )

  • سلام محمد جان

   یاتاقانهای موتور را روغن کاری کنید و سعی کنید در صورتیکه گیر مکانیکی دارد آن را برطرف کنید. مقاومت سیم پیچهای مختلف را اندازه گرفته و با سیم پیچی مشابه در موتور سالم مقایسه کنید. در صورتیکه نتیجه نگرفتید به یک تعمیرکار نشان دهید.

 • سلام وقتتون بخیر من یک موتور DC پنج کیلو وات دارم که موقع خاموش روشن فیوز هارو میپرونه البته گاهی اوقات.دلیلش چیه؟

  • سلام علیرضای عزیز

   حتما می دونی که موتورهای DC متوسط هم به مدار راه اندازی نیاز دارند چونکه نیروی محرکه الکتریکی EA در زمان راه اندازی صفر است جریان زیادی می کشند. موتور را تست کنید در صورتیکه سالم بود بایستی در زمان راه اندازی برابر با ولتاژ ترمینال تقسیم بر مقاومت آرمویچر جریان بکشد در صورت نیاز از یکی از روش های راه اندازی موتورهای DC بهره بگیرید.

 • با سلام و خسته نباشید من یک پمپ باد فندکی دارم، که با برق 12 ولت فندک خودرو کار میکنه و کاربردش برای بادکردن چرخ های خودرو هستش. الان مدتیه که وقتی به فندک خودرو وصلش میکنم و روشنش می‌کنم، سریعا فیش فندکی رو آب میکنه و موتور هم هیچ صدا و چرخشی نداره، سیم پیچ روتور ظاهرا سالمه و فقط چند جا لاک پریدگی مشاهده میشه. استاتور هم از نوع آهنربای دائم هست. دلیلش چیه و اگر از سیم پیچ روتور هست، آیا میشه میتونم خودم سیم پیچیش کنم؟ ضمنا استاتورش (میدان بیرونی) دو تا آهنربای دائم هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  • سلام امیر جان

   اینکه فیش فندکی رو آب میکنه دلیل بر این است که جریان زیادی می کشد یا در طول سیم اتصال به پمپ اتصال مثبت به منفی وجود دارد یا آرمیچر موتور آسیب دیده است. که باید ارزیابی شوند. موتورهای کوچک برای تعمیرات به صرفه نیستند و تعمیرات آنها نیز بسیار سخت است. چون سیمهای خیلی نازکی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *