استاندارد ایمنی وسایل برقی خانگی 1-1562

استاندارد ایمنی وسایل برقی خانگی 1-1562 یکی از استانداردهای مهم در زمینه تولید لوازم خانگی می باشد.

ادامه مطلب

استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

استاندارد ابعاد الکتروموتور و خروجی های متناسب با آن برای اندازه فریم 56 تا 400 به شماره IEC60071-1 یکی از استانداردهای اصلی جهت طراحی و استفاده از الکتروموتورها است.

ادامه مطلب

استاندارد ساختمان و نحوه نصب ماشینهای الکتریکی دوار 7-3772

استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار - قسمت هفتم: طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال (کد IM)

ادامه مطلب

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار: 1-3772

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار نخستین بار در سال 1375 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیسیون های مربوط تایید شد.

ادامه مطلب

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز 7874

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1382 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب

استاندارد گرید انرژی موتورهای سه فاز 7966

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1383 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب