تنظیم پارامترهای اصلی سافت استارتر

این مقاله شامل پارامترهای مشترک موجود در اغلب سافت استارترها است. بقیه تنظیمات بسته به نوع سافت استارتر و تولید کننده آن می توانند در دسترس کاربر قرار بگیرند.

ادامه مطلب

چرا به درایوهای سرعت متغیر (VSD) نیاز داریم؟

در این مقاله درباره نیاز به استفاده از درایوهای سرعت متغیر با چند مثال تشریح شده است. درایوها هزینه را کاهش داده و ایمن می کنند.

ادامه مطلب

انتخاب سافت استارتر یا درایو سرعت متغیر (VSD) ؟

در این مقاله مساله انتخاب بین سافت استارتر یا درایو سرعت متغیر همراه با مزایا و معایب هر کدام بررسی و مقایسه شده است.

ادامه مطلب

سافت استارتر (Soft Starter) چیست؟

این مقاله در مورد سافت استارتر ،نحوه کار، ساختمان مزایا و معایب آن بوده و آن را با دیگر روشهای راه اندازی مقایسه کرده است.

ادامه مطلب

رینگ زمین کننده شفت موتور – متعلقات ضروری VFD

در این مقاله به مساله جریانهای گذرنده از شفت موتور و استفاده از رینگ زمین کننده شفت موتور برای حل این مشکل پرداخته شده است.

ادامه مطلب

چرا شما باید در درایو خود از راکتور خط استفاده کنید؟

در این مقاله دلایل مختلف استفاده از راکتور خط تشریح شده است. کاهش هارمونیک افزایش قابلیت اطمینان و موارد دیگر از جمله این دلایل است

ادامه مطلب