تعمیر موتور DC - قسمت دوم

بدلیل وجود کموتاتور در موتورهای DC این موتورها به تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز دارند. که در این مقاله به طور کامل این مسایل مطابق با استانداردهای موجود بررسی و تشریح شده است.

ادامه مطلب

تعمیر موتور DC - قسمت اول

بدلیل وجود کموتاتور در موتورهای DC این موتورها به تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز دارند. که در این مقاله به طور کامل این مسایل مطابق با استانداردهای موجود بررسی و تشریح شده است.

ادامه مطلب

چگونه یک موتور DC را تست کنیم

در این مقاله به راحتی یاد می گیرید که چگونه یک موتور DC را تست کنید.

ادامه مطلب

کنترل دور موتور DC با روش وارد-لئونارد

در این مقاله به روش قدیمی و گران قیمت اما کارآمد وارد-لئونارد توجه شده است. بدلیل استفاده از روابط پایه ای ماشین در کنترل مطالعه این روش به درک آن کمک می کند

ادامه مطلب

ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC

در این مقاله ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC که یک موتور DC بدون جاروبک می باشدتشریح شده و توضیح مختصری در مورد موتور BLDC نیز ارائه شده است.

ادامه مطلب

چگونه یک موتور بدون جاروبک (BRUSHLESS) انتخاب کنیم

انواع موتور بدون جاروبک شامل موتورهای القایی، مغناطیس دائم، سنکرون رلوکتانسی و سوئیچ رلوکتانس در این مقاله تشریح و مقایسه شده اند.

ادامه مطلب