روش های کنترل موتور القایی

در این مقاله اصول کنترل موتور القایی مورد توجه قرار گرفته است. و روشهای سنتی و مدرن کنترل سرعت بر مبنای کنترل فرکانس موتورهای القایی تشریح شده است.

ادامه مطلب

تست های مهم برای تایید تابلو برق

تابلو برق یکی از اجزای اصلی هر سیستم الکتریکی است در این مقاله تست های مهم برای تایید تابلو برق تشریح شده است.

ادامه مطلب

تجهیزات اصلی تابلو برق

معرفی تجهیزات اصلی تابلو برق های ولتاژ متوسط (فشار متوسط) و ولتاژ پایین (فشار ضعیف)، مدار شکن (بریکر)، انواع سوئیچ ها و کنتاکتور ها، باس بار ( شینه ) و ...

ادامه مطلب

عوامل مهم در خرابی عایق الکتروموتور

عوامل اصلی خرابی عایق الکتروموتور شامل مواد مخرب عایق و حرارت زیاد است که در این مقاله بدان پرداخته ایم.

ادامه مطلب