سنسور دمای مقاومتی RTD

سنسور دمای مقاومتی یا همان RTD برای سنجش دما در کاربری های مختلف استفاده می شود. معروف ترین آن ها سنسور Pt100 می باشد.

ادامه مطلب

کلاس دقت سنسور Pt100

معروفترین سنسور دمای مقاومتی Pt100 می باشد که در کلاس های دقت مختلفی ساخته می شوند.

ادامه مطلب

ترموسوئیچ thermal switch چیست؟

ترموسوئیچ یک کلید حرارتی است که با رسیدن دمای آن به مقدار تعیین شده تغییر وضعیت می دهد و یک کلید باز را بسته و یا بسته را باز می کند.

ادامه مطلب

فیوز حرارتی thermal fuse چیست؟

فیوز حرارتی thermal fuse یک قطع کننده حرارتی است که با رسیدن به دمای کاری خود مدار را قطع کرده و قابل استفاده مجدد نمی باشد.

ادامه مطلب

تفاوت بین سنسور RTD دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه

سنسور RTD در انواع دوسیمه، سه سیمه و چهار سیمه برای اندازه گیری دما موجود می باشند. مدل سه سیمه و چهار سیمه با حذف مقاومت سیم ها مقدار دقیق دما را اندازه می گیرند

ادامه مطلب