سیم بندی ترانسمیتر

نحوه قرار گرفتن ترانسمیتر ها در سیستم و سیم بندی ترانسمیتر ها...سیم بندی دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه ترانسمیتر 4-20 میلی آمپر

ادامه مطلب

اصول کار ترموستات

ترموستات تجهیزی است که به منظور نگهداشتن دمای مطلوب در سیستمهایی نظیر: یخچال، تهویه مطبوع، اتوی برقی و ... استفاده می شود. اصول کار ترموستات به این صورت است که ...

ادامه مطلب

نحوه کار ترانسمیتر 4-20 میلی آمپر

ترانسمیتر 4-20 میلی آمپر تجهیزی است که مقدار کمیت را حس کرده و مطابق آن یک سیگنال جریانی تولید می کند در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ترمومتر ایندومارت INDUMART

گیجهای فشار برای پایش فشار استفاده می شوند. ساختار و عملکرد ترمومتر به ویژه ترمومتر ایندومارت INDUMART موضوع این نوشتار است.

ادامه مطلب

گیج فشار ایندومارت INDUMART

گیجهای فشار برای پایش فشار استفاده می شوند. ساختار و عملکرد گیج های فشار به ویژه گیج فشار ایندومارت INDUMART موضوع این نوشتار است.

ادامه مطلب