1402/12/20

سلام خوبید . ما میخواییم دو الکتروموتر تک فاز بالابر زنجیری رو به یک تابلو فرمان آسانسور نصب کنیم اینورتر در کدام قسمت باید وصل شود و اینکه موتورها هم فرکانس کار میکننند و باید همزمان چپ گرد و راستگرد هم کار کننند شما چه سیستمی پیشنهاد میکنیید . با چه توانی با تشکر از شما

احمد