لیست قیمت گیربکس ایلماز (YILMAZ)

تاریخ بروزرسانی: 1396/08/24


 این صفحه در حال به روز رسانی می باشد.

 

درباره ایلماز

ایلماز بزرگترین تولید کننده گیربکس در ترکیه و یکی از مشهورترین تولیدکنندگان گیربکس در جهان می باشد ، ایلماز در سال 1958 توسط مسعود ایلماز تاسیس شد و در سال 1963 در تولید گیربکس بصورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد . با توجه به کیفیت دایمی محصول و استراتژی های صحیح ، این شرکت توانست در مدت کوتاهی تبدیل به یک تولیدکننده بزرگ گیربکس در ترکیه شود . این شرکت امروزه همچنان به تولید محصولات با کیفیت در مساحتی حدود 100،000 متر مربع و شرکت های تابعه مانند ELK در تولید موتورهای الکتریکی و MES DOKUM در زمینه ریخته گری در Cerkezkoy ( ناحیه ای در استانبول ) و مونتاژ در استانبول به فعالیت خود ادامه می دهد .

 

گیربکس سازی ایلماز

لیست قیمت

 

توان (kw) مدل دور جدید (rpm) وزن (kg) شافت (mm) قیمت (تومان)
0,37 MR273-80M/6A  6,7  30  35  1,640,000
MR173-71M/4C 21  18  25  1,180,000
MR103-71M/4C  32  17  25  1,100,000
MR003-71M/4C  45  14  20 990,000
MR003-71M/4C  51  14  20 990,000
MR003-71M/4C  59  14  20 990,000
MR003-71M/4C  79  14  20 990,000
MR003-71M/4C  105  14  20 990,000
MR002-71M/4C  129  13  20 980,000
MR002-71M/4C  165  13  20 980,000
MR002-71M/4C  208  13  20 980,000
MR002-71M/4C  258  13  20 980,000
MR002-71M/4C  315  13  20 980,000
 0,75  MR373-80M/4C  9,2  51  40 2,350,000
 MR273-80M/4C  20  32  35  1,700,000
MR173-80M/4C   34  20  25  1,320,000
MR173-80M/4C   40  20  25 1,320,000
MR173-80M/4C   48  20  25 1,320,000
 MR103-80M/4C  58  19  25 1,250,000
MR103-80M/4C   66  19  25 1,250,000
 MR003-80M/4C  86  16  20 1,140,000
 MR003-80M/4C  107  16  20 1,140,000
MR102-80M/4C   130  19  25  1,220,000
MR002-80M/4C   167  16  20 1,120,000
 MR002-80M/4C  210  16  20 1,120,000
MR102-80M/4C  265  19  25  1,220,000
MR102-80M/4C  317  19  25  1,220,000
         
1,1 MR373-90S/4B  10  53  40 2,450,000
MR273-90S/4B 24  35  35 1,800,000
MR273-90S/4B  29  35  35 1,800,000
MR203-90S/4B  40  34  30 1,670,000
MR203-90S/4B  51  34  30 1,670,000
MR202-90S/4B  63  34  30 1,640,000
MR172-90S/4B  85  25  25 1,380,000
MR102-90S/4B  103  24  25 1,320,000
MR102-90S/4B  130  24  25 1,320,000
MR102-90S/4B  156  24  25 1,320,000
MR102-90S/4B  209  24  25 1,320,000
 1,5 MR473-90L/4C 9,2 95  50 3,870,000
MR283-90L/4C 23 47 35 2,350,000
MR273-90L/4C  34 38 35 1,920,000
MR273-90L/4C 48 38 35 1,920,000
MR203-90L/4C 51 37 30 1,770,000
MR202-90L/4C 63 36 30 1,740,000
MR172-90L/4C 85 26 25 1,470,000
MR172-90L/4C 99 26 25 1,470,000
MR172-90L/4C 131 26 25 1,470,000
MR102-90L/4C 156 25 25 1,420,000
MR202-90L/4C 206 36 30 1,740,000
MR202-90L/4C 250 36 30 1,740,000
MR172-90L/4C 303 26 25 1,470,000
2,2 MR373-100L/4B  20  60  40 2,670,000
MR373-100L/4B  27  60  40 2,670,000
MR373-100L/4B  35  60  40 2,670,000
MR273-100L/4B  48  43  35 2,060,000
MR273-100L/4B  57  43  35 2,060,000
MR272-100L/4B  68  41  35 2,020,000
MR202-100L/4B  90  41  30 1,860,000
MR202-100L/4B  104  41  30 1,860,000
MR202-100L/4B  134  41  30 1,860,000
MR172-100L/4B  162  31  25 1,630,000
MR172-100L/4B  220  31  25 1,630,000
MR172-100L/4B  251  31  25 1,630,000
MR202-100L/4B  322  41  30  1,860,000
3 MR473-100L/4C  23  103  50 4,100,000
MR373-100L/4C  35  63  40 2,800,000
MR373-100L/4C  49  63  40 2,800,000
MR272-100L/4C  68  46  35 2,100,000
MR272-100L/4C  90  46  35 2,100,000
MR272-100L/4C  102  46  35 2,100,000
MR272-100L/4C  121  46  35 2,100,000
MR202-100L/4C  173  44  30 1,980,000
MR202-100L/4C  206  44  30 1,980,000
MR202-100L/4C  250  44  30 1,980,000
MR202-100L/4C  322  44  30 1,980,000
MR202-100L/4C  414  44  30 1,980,000
         
4 MR573-112M/4C  23  142  60  5,700,000
MR473-112M/4C  34  115  50  4,320,000
MR373-112M/4C  50  69  40 3,000,000
MR373-112M/4C  58  69  40 3,000,000
MR373-112M/4C  67  69  40 3,000,000
MR372-112M/4C  79  74  40  2,950,000
MR272-112M/4C  103  52  35 2,350,000
MR272-112M/4C  122  52  35 2,350,000
MR272-112M/4C  168  52  35 2,350,000
MR272-112M/4C  235  52  35 2,350,000
MR272-112M/4C  276  52  35 2,350,000
MR272-112M/4C  323  52  35 2,350,000
MR282-112M/4C  401  62  35  2,750,000
MR282-112M/4C  463 62  35  2,750,000
         
5,5  MR573-132S/4B  23  159  60  6,100,000
 MR473-132S/4B  34  126  50 4,720,000
 MR473-132S/4B  47  126  50 4,720,000
 MR472-132S/4B  66  121  50 4,600,000
 MR373-132S/4B  67  80  40 3,380,000
 MR372-132S/4B  90  79  40 3,320,000
 MR372-132S/4B  108  79  40 3,320,000
 MR372-132S/4B  135  79  40 3,320,000
MR372-132S/4B 213 79 40 3,320,000
MR372-132S/4B 340 79 40 3,320,000
         
7,5  MR673-132M/4C  24  233  70 8,050,000
 MR573-132M/4C  37  167  60 6,380,000
 MR573-132M/4C  41  167  60 6,380,000
 MR472-132M/4C  66  130  50 4,870,000
 MR472-132M/4C  85  130  50 4,870,000
 MR372-132M/4C  108  91  40 3,600,000
 MR372-132M/4C  136  91  40 3,600,000
 MR372-132M/4C  214  91  40 3,600,000
 MR372-132M/4C  280  91  40 3,600,000
11  MR573-160M/4B  37  213  60 7,550,000
 MR573-160M/4B  55  231  60 7,550,000
 MR572-160M/4B  64  210  60 7,300,000
 MR473-160M/4B  68  182  50 6,250,000
 MR572-160M/4B  86  210  60 7,300,000
 MR572-160M/4B  101  210  60 7,300,000
 MR472-160M/4B  108  180  50 6,100,000
 MR472-160M/4B  187  180  50 6,100,000
 MR472-160M/4B  301  180  50 6,100,000
15  MR773-160L/4C  33  406  90 12,300,000
 MR572-160L/4C  64  245  60 8,000,000
 MR572-160L/4C  101   245   60 8,000,000
18,5  MR773-180M/4B  33  423  90 13,000,000
MR672-180M/4B 64 311  70 10,250,000
MR672-180M/4B 109 311  70 10,250,000
22  MR773-180L/4C 33 462  90 13,550,000
MR772-180L/4C 69 430  90  13,200,000
MR672-180L/4C 109 318  70 10,800,000
30 MR773-200L/4 65 515  90  15,100,000
MR772-200L/4 101 483  90 14,750,000
         
37 MR773-225S/4 65 603  90  16,700,000
MR772-225S/4 114 594  90  16,300,000
         

 

توان (kw) مدل دور جدید (rpm)  وزن (kg) شافت (mm) قیمت (تومان)
0,37 NR273-80M/6A  6,7  200  130  1,820,000
NR103-71M/4C  32  160  110  1,220,000
NR003-71M/4C  59  140  95 1,080,000
NR002-71M/4C  129  140  95 1,080,000
NR002-71M/4C  315  140  95 1,080,000
0,75 NR173-80M/4C  34  160  110  1,460,000
 NR103-80M/4C   66  160  110  1,380,000
NR102-80M/4C  103  160  110  1,340,000
NR002-80M/4C  210  140  95  1,240,000
         
1,1  NR283-90S/4B  17  250  180  2,500,000
 NR273-90S/4B  24  200  130 2,000,000
 NR273-90S/4B  34  200  130 2,000,000
 NR203-90S/4B  40  200  130  1,850,000
 NR202-90S/4B  63  200  130  1,800,000
1,5  NR373-90L/4C  17  250  180  2,800,000
 NR283-90L/4C  23  250  180  2,600,000
 NR373-90L/4C  40  200  130 2,100,000
 NR202-90L/4C  63  200  130  1,920,000
 NR172-90L/4C  99  160  110  1,620,000
 NR172-90L/4C  220  160  110  1,620,000
         
2,2  NR373-100L/4B  20  250  180  2,950,000
 NR373-100L/4B  23  250  180  2,950,000
 NR273-100L/4B  48  200  130 2,250,000
 NR272-100L/4B  68  200  130 2,200,000
 NR202-100L/4B  104  200  130 2,050,000
 NR172-100L/4B  220  160  110  1,800,000
         
3  NR473-100L/4C  23  300  230 4,560,000
 NR373-100L/4C  35  250  180 3,080,000
 NR272-100L/4C  68  200  130 2,330,000
 NR272-100L/4C  90  200  130 2,330,000
 NR272-100L/4C  102  200  130 2,330,000
4 NR573-112M/4C  23  350  250 6,250,000
NR473-112M/4C  34  300  230 4,750,000
NR373-112M/4C  50  250  180 3,300,000
NR373-112M/4C  67  250  180 3,300,000
NR272-112M/4C  103  200  130 2,600,000
5,5 NR573-132S/4B  23  350  250 6,700,000
NR373-132S/4B  67  250  180 3,700,000
NR372-132S/4B  108  250  180 3,650,000
7,5 NR573-132M/4C  37  350  250 7,000,000
NR472-132M/4C  66  300  230 5,350,000
NR372-132M/4C  108  250  180 3,950,000
11 NR572-160M/4B 64  350  250 8,080,000
15 NR672-160L/4C 63  400  300 10,600,000
22 NR773-180L/4C 65  450  350 14,900,000
NRB772-180L/4C 69  550  450 19,400,000

لیست قیمت محصولات مرتبط