طراحی موتور القایی - قسمت اول

در این مقاله قصد داریم جزئیات طراحی موتور القایی را تشریح کنیم

طراحی موتور القایی - قسمت اول

موتورهای القایی قفس سنجابی به دلیل ذات ستبر و مناسب خود به طور فزآینده ای در صنایع مختلف در حال استفاده هستند. عدم نیاز به تعمیر و نگهداری قابل توجه و قیمت مناسب آنها روز به روز بر محبوبیت و گستردگی استفاده از آنها افزوده است. بدلیل پدیده ناشی از القای مغناطیسی موتور القایی یک مدار مغناطیسی تک تحریک است (به روتور ولتاژی اعمال نمی گردد). در این قسمت قصد داریم طراحی الکتروموتور القایی را به صورت عملی دنبال کنیم.

 ملاحظات مهم و ارزیابی های لازم

باید توجه داشت که جهت استاندارد بودن الکتروموتور مورد نظر بایستی مطابق استاندارد IEC یا NEMA و مطابق اندازه های درج شده در آنها طراحی و ساخته شود. مثلا الکتروموتور 1.5 کیلووات چهار قطب سه فاز است، بایستی بر روی فریم سایز نرم 80 طراحی شود. در حالت کلی ابعاد الکتروموتور به موارد زیر بستگی دارد.

 • نوع خنک کار
 • نوع محفظه

 • مدار الکتریکی با چه چگالی جریانی کار می کند؟

 • مدار مغناطیسی با چه شاری مواجه است؟

 • گشتاور در یک سرعت خاص

 • چرخه کاردهی به بار
 • فرکانس شروع و توقف

به روابط زیر دقت کنید. این روابط تقریب مناسبی از ابعاد مورد نیاز الکتروموتور به ما می دهد.

 

 

 همچنین می توان گفت   D2Ln = (حجم) x (سرعت) = S/(11Kw Bg*ac)

عدد S را می توانید از توان خروجی شفت (kW یا Hp) و راندمان و ضریب توان بدست بیاورید.

Bg = چگالی شار یا بارگزاری مغناطیسی تعیین شده

ac = چگالی جریان یا بارگزاری الکتریکی تعیین شده

 • انتخاب Bg به صورت تجربی (با توجه به محدودیت تلفات در دندانه های و جریان مغناطیس کننده) تعیین می کند که چقدر مواد هسته مغناطیسی استفاده می شود.Bg بالا به معنای مواد مغناطیسی کمتر، اما تلفات مغناطیسی بیشتر است. فرکانس و نحوه خنک کاری نیز بر انتخاب مقدار Bg تاثیر گذار هستند.

 • انتخاب مقدار بارگذاری الکتریکی تخصیص یافته ac (آمپر عبوری از هر متر از محیط فاصله هوایی) از طریق جدول بدست آمده انجام می شود. با این عدد تعیین می کند که چه مقدار مواد الکتریکی (سیم مسی) استفاده می شود. ضریب ac بالا به معنای مواد الکتریکی کمتر اما تلفات الکتریکی بیشتر است. انتخاب مقدار سیم مسی مصرفی بر خنک کاری موتور نیز تاثیر داشته و ممکن است انتخاب چگالی جریان زیاد، بدلیل داغ شدن بیش از اندازه موتور باعث عدم کارکرد مناسب آن شود.

 • مقدار سبک و سنگین کردن این ضرایب به اهداف طراحی بستگی دارد. حجم و وزن کم، تلفات زیاد و راندمان کم، در مقایسه با حجم و وزن زیاد، تلفات کم و راندمان بالا.
 • مقادیر Bg و ac به چرخه کار و دمای محیط نیز بستگی دارند.

شکل شماره 1: جدول مقادیر Bg و ac بر اساس منبع شماره [3]

 

راندمان و ضریب توان

راندمان و ضریب قدرت (بر اساس تجربه) را به منظور تبدیل توان خروجی (شفت) به توان ورودی در نظر بگیرید، سپس حجم روتور را محاسبه کنید 2(قطر روتور D)*(طول روتور L).

جدول 2: مقادیر ضریب توان و راندمان برای یک موتور 60 هرتز NEMA کلاس B از مرجع [2]

راندمان و ضریب توان در طراحی الکتروموتور القایی

 نسبت ابعاد

 نسبتD/L شکل قطب، مربع یا مستطیل بودن آن را تعیین می کند. شکل را از جداول (و از روی تجربه) انتخاب کنید و D و L را محاسبه کنید.

طول فاصله هوایی

طول فاصله هوایی از فرمول تجربی به چندین عامل بستگی دارد.

 • عوامل الکترومغناطیسی: جریان مغناطیسی، تلفات نوسانات

 • عوامل مکانیکی: تلرانسهای مکانیکی، یاتاقانها، انحنای شفت، عدم تعادل مغناطیسی

در این مورد در کتابها و مراجع مختلف روابط متفاوتی معرفی شده اند که عمدتا تجربی می باشند برخی از این روابط در ادامه آورده شده است.

 

 

محاسبه تعداد استاتور در هر فاز وابسته به B و L و D قبلی، ولتاژ تغذیه (عددی) و شکل چگالی شکل شار مفروض (αi) می باشد.

در روابط زیر

Bg شار در هر قطب

KE ضریب یا فاکتور Back EMF

Tph تعداد دور در هر فاز

 

Kf ضریب یا فاکتور فرم نوعا برابر 1 فرض می شود.

Kw1 ضریب یا فاکتور سیم پیچی برای مولفه اصلی نوعا 0.955

f فرکانس مولفه اصلی

 

چگونه تعداد شیارهای استاتور را انتخاب کنیم

تعداد شیارها و طرح مناسب برای سیم پیچی سه فاز را (با استفاده از تجربه) انتخاب کنید. تعداد شیار بیشتر و کمتر دارای مزایایی می باشد که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

 • شیارهای کمتر: 1) کم هزینه 2) فضای بدون استفاده کمتر بدلیل نیاز به عایق در شیار و دهانه شیارها

 • شیارهای بیشتر: 1) نشت القایی کمتر و گشتاور شکست بزرگتر 2) کوچک بودن مقدار mmf هامونیکها 3) خنک سازی بهتر

 نوعا نسبت عرض شیار به طول پان بین 1 تا 4 است.

تعداد شیارهای استاتور الکتروموتور

هندسه شیار استاتور

در موتورهای کوچک: با قطر کم مخروطی بودن دندانه ها و شیارها قابل توجه است و شیارها (دندانه های موازی) مخروطی شکل استفاده می شوند. این امر بیشترین فضای ممکن شیار را برای چگالی شار داده شده فراهم می کند. از آنجایی که سیم های گرد کوچک برای سیم پیچی کردن راحت تر هستند و شکل مخروطی شیار ها مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند، از آنها استفاده می شود.

در موتور های بزرگتر: با قطر بیشتر دندانه های مخروطی کمتر هستند و اغلب از هادی های نواری استفاده می شوند که نیازمند شیار های جانبی موازی به جای دندانه های مخروطی هستند.

انتخاب اندازه شیار استاتور

چگالی جریان استاتور را انتخاب کنید ( به صورت تجربی اما این مقدار به دمای محیط، شرایط خنک کردن، و چرخه کار بستگی دارد)، و پس از آن، اندازه هادی استاتور را پیدا کنید. اندازه چگالی جریان برای موتورهای کوچک و تکفاز بین 6 تا 8 آمپر و برای موتورهای بزرگ کوچکتر انتخاب می شود با زیاد شدن تعداد قطبها معمولا چگالی جریان را کمتر در نظر می گیرند.

7. سپس مقدار اولیه انتخاب شده برای ac را بررسی کنید تقریبا درست است. اگر نه، به مرحله انتخاب ضریب ac بازگردید، یک مقدار متفاوت برای ac انتخاب و مراحل 2 تا 5 را تکرار کنید.

8. اندازه دندانه استاتور را با توجه به استحکام مکانیکی بدون اینکه چگالی شار خیلی بالا برود انتخاب کنید.

9. ضریب پر شدگی معقول و ممکن را با توجه به تجربه برای شیارهای استاتور انتخاب کنید و با توجه به مقدار سیمها قطر بیرونی شیارها را محاسبه کنید.

انتخاب چگالی شار

10- مقادیر مناسب چگالی شار را در یوغ بیرونی استاتور انتخاب و قطر خارجی استاتور را محاسبه کنید.

چگالی شار در قسمتهای مختلف استاتور و روتور

 

مقاومت سیم پیچهای استاتور را محاسبه کنید.

11. مقاومت سیم پیچ استاتور را محاسبه کنید

 مقاومت سیم پیچ ها را با جمع جبری بازوها و طول سرکلافهای الکتروموتور محاسبه کنید.

محاسبه مقاومت سیم پیچها

 

تعداد شیارهای روتور را انتخاب کنید.

تعداد شیارهای روتور را با توجه به تعداد شیارهای استاتور و تعداد قطبهای موتور به گونه ای انتخاب کنید که از ایجاد گشتاور cogging جلوگیری شود. (این کار به صورت تجربی و با توجه به هارمونیکهای فضایی انجام می شود.)

 با توجه به روابط زیر از این ترکیبهای شیار اجتناب کنید (Ref.[2] Lipo)

ترکیب شیارهای نامناسب استاتور و روتور

و ترکیب شیارهای توصیه شده مطابق جدول زیر است.(Ref.[2] Lipo)

 ترکیب شیارهای توصیه شده استاتور و روتور

 میله های روتور

14. چگالی جریان را در میله های روتور و حلقه های انتهایی انتخاب کنید (به دمای محیط، شرایط خنک کننده و چرخه کار بستگی دارد)، و با توجه به میله های روتور و جریان های حلقه انتهایی، مساحت سطح مقطع را حساب کنید.(Ref.[4] Fu)

 سطح مقطع میله های روتور موتور القایی

15. هندسه میله روتور (نسبت عرض به عمق) حال بستگی به مشخصه سرعت- گشتاور و گشتاور راه اندازی دارد. و با استفاده از آزمون و خطا و تجربه بدست می آید.

هندسه شیار روتور

اثر پوستی

مقاومت میله های روتور و حلقه انتهایی، و از روی آن تلفات هادی را محاسبه کنید. (با استفاده ریاضی و تقریب، ضرایب اثر پوستی)

اثر پوستی باعث توزیع غیر یکنواخت جریان در هادی می شود. چگالی جریان در نوار روتور بالاتر از فاصله هوایی است.

در طرح های مرسوم ماشین های القایی با تغذیه خط 60Hz اثر پوستی با ضریب اصلاح KR و KX برای مقاومت میله های روتور و اندوکتانس نشتی شیارها نشان داده می شود.(Ref.[1] Boldea)

KR و KX به شکل و اندازه شیار روتور، جنس هادی و فرکانس جریان روتور بستگی دارد. معمولا KR در محدوده 1 تا 5 و KX درمحدوده 0.2 تا 1 قرار دارند.(Ref.[1] Boldea)

ضرایب محاسباتی

هنگام ارزیابی گشتاور راه اندازی یا گشتاور شکست در موتورهای که مستقیما با ولتاژ خط راه اندازی می شوند (DOL)، اثر پوستی ممکن است نادیده گرفته شود. هرچه قدرت موتور بیشتر باشد این پدیده هم شدیدتر است.

 

 

نظرات کاربران

Responsive image
رضا
1399/01/04

سلام.برای محاسبه ی تعداد دور سیم پیچ استاتور،ضریب بک ای ام اف برای همه ی الکتروموتور ها یکسان است و یا باتوجه به توان الکتروموتور و تعداد قطب ها تغییر می کند؟

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

سوال شما را خیلی خوب متوجه نشدم در صورت امکان با بنده تماس بگیرید تا پاسخگو باشم.

Responsive image
رضا
1398/11/14

سلام.تعداد دور و قطر سیم یک الکتروموتور سه فاز چهار قطب 2.2 کیلووات با 36 شیار استاتور و قطر داخلی 8 cm و طول شیار 13 cm را می خواهم. با تشکر

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

باید محاسبه شود. اما می توان از نقشه موتورهای مشابه استفاده کرد که معمولا سیم پیچها یک دفتر از کارهای قبلی خود دارند. برای الکتروموتور 4 قطب 2.2 کیلووات الکتروژن به شرح زیر است.

1-8 و 10-1 و 12-1 هر کدام 42 دور سیم سه لایه 0.55

سیم پیچی یک طبقه و قطبها متوالی هستند.

Responsive image
رضا
1398/11/14

سلام.آیا با تغییر سیم پیچی یک الکتروموتور تکفاز دو اسب از تکفاز به سه فاز می توان قدرت الکتروموتور را به سه اسب ارتقا داد؟

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

احتمالا نمی شود اما احتمال کوچکی هم وجود دارد که بتوان این کار را انجام داد اما راندمان تحت تاثیر قرار می گیرد. باید در نرم افزار طراحی بررسی شود.

Responsive image
رضا
1398/11/07

سلام. در طراحی سیم پیچ الکتروموتورها مقدار Bm چگالی شار برای محاسبه ی تعداد دور و چگالی جریان مجاز برای محاسبه ی سطح مقطع سیم را چه قدر باید در نظر گرفت؟

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

معمولا چگالی شار در دندانه های شیارها را بیشتر (نزدیک به 1.5 تا 1.7 تسلا) و در یوغ و جاهای دیگر کمتر در نظر می گیرند. در مورد چگالی جریان هم معمولا در موتورهای کوچکتر زیادتر (تا 10 آمپر هم ممکن است) و در موتورهای بزرگ کمتر (از 4.5 تا 3 آمپر بر میلی متر مربع) در نظر می گیرند. این موضوع خیلی تجربی است.

Responsive image
رضا
1398/07/19

سلام میخواستم راهنمای بفرمایید اگر پلاک الکتروموتوری از بین رفته باشه از چه روشی میشه‌ فهمید توان موتور چقدر است و یا وسیله ای هست که این توان و تشخیص بده .ممنون

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

در صورتیکه پلاک الکتروموتور موجود نباشد یک روش استفاده از فرمول هایی است که در کتابهای طراحی الکتروموتور وجود دارد و در این مقاله و کتاب سیم لاکی فارس نیز نمونه هایی از آن آورده شده است. ام روش دوم که خود من خیلی از آن استفاده می کنم. ما مقاله ای تحت عنوان:

"استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

داریم. با استفاده از این استاندارد فریم سایز الکتروموتور را تعیین می کنیم و سپس با مراجعه به کاتالوگ سازنده می توانیم توان موتور را تعیین کنیم. توجه کنید که این روش مورد موتورهای قدیمی که از این استاندارد تبعیت نمی کرده اند و موتورهای خاص قابل استفاده نیست.

Responsive image
محمدرضا
1398/04/27

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم که این میله های روتور قفسی رو چطوری سطح مقطع شو محاسبه می کنن ؟ ایا فرمول خاصی داره ، اگه فرمول داره ممنون میشم در اختیارم بذارین

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام محمدرضای عزیز

سطح مقطع میله های روتور همان مساحت شیارهای سوراخهای ورقه هسته روتور است. اگر آن را در نرم افزار ترسیم کنید می توانید با دستور Area سطح مقطع را بیابید. اگر منظور شما این است که سطح مقطع چقدر باید باشد بسته به نوع کارکرد مورد نظر و تعداد شیارها دارد مقدار تجربی است می توان با نرم افزارهای طراحی الکتروموتور و مقداری آزمون و خطا اندازه مطلوب را بدست آورد.

Responsive image
امید قدیمی
1398/01/02

با سلام خدمت دوستان. بنده قصد تولید یک محصول رو دارم و در اون زمینه نیاز به طراحی یک الکترو موتور دارم. اگه کسی این توانایی رو داره حتما با بنده تماس بگیره. 

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام امید جان

ما در موسسه موتور درایو کار طذاحی و ساخت الکتروموتورهای مختلف را انجام می دهیم. لطفا با شماره های موجود در وبسایت تماس بگیرید.

Responsive image
مجتبی
1397/12/02

سلام دز چه نرم افزاری برای بررسی تنشهای وارد بر استاتور ناشی از افزایش ولتاژ باید استفاده کرد .ممنون

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام مجتبی جان

ما از نرم افزار SPEED برای کلیه مراحل طراحی استفاده می کردیم.

Responsive image
رضا
1397/11/24

سلام.میشه بگید چرا در موتور القایی نباید تعداد شیارهای رتور و استاتور با هم برابر باشند (مسئله ی کاگینگ)؟شهودی توضیح بدهید

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

من این را به طور تجربی دریافتم و از کتابها مطالعه کردم. ساده و واضح نمی توانم توضیح دهم. یعنی توضیح ساده تری نسبت به کتابها نمی توانم ارائه کنم.

Responsive image
رضا
1397/10/09

سلام.با تشکر از سایت خودتون.لطفا بیشتر اطلاعاتی راجع به محاسبه ی تعداد دور و قطر سیم برای سیم پیچی انواع الکتروموتورهای تکفاز که فقط استاتور خالی از سیم و بدون پلاک آنها در دسترس است قرار بدهید .برای سیم پیچی یک طبقه و دو طبقه ی الکتروموتورهای تکفاز

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

برای اینکار به مقداری تجربه نیاز است. و بعد از آن مطابق با روابط پایه ای ماشینهای الکتریکی چگالی شار در نظر گرفته می شود و مطابق ابعاد الکتروموتور و توان مورد نیاز سیم بندی و تعداد دور و قطر سیم محاسبه می گردد. در کتاب سیم لاکی فارس مثالهای خوبی وجود دارد من تعدادی از آنها را با شبیه سازی و نمونه سازی آزموده ام دقت نسبتا خوبی دارند. روش بهتر و دقیق تر استفاده از نرم افزارهای تحلیلی نظیر SPEED و rmxprt مکسول است. خیلی حرف برای گفتن داریم متاسفانه وقت کافی نداریم. امیدوارم مشغله ما مقداری کاهش بیابد تا در این موارد بیشتر بنویسیم.

Responsive image
رضا
1397/10/09

با سلام.در مورد طراحی سیم پیچ های اصلی و کمکی انواع موتور های القایی تکفاز توضیح بدهید.کتاب های سیم لاکی فارس را خواندم اما با توجه به تنوع انواع سیم پیچی های موجود بر روی موتورهای موجود در بازار به نظر کارایی زیادی ندارند .مثلا در بعضی موتورها تعداد دور های کلاف ها با هم برابر اند یا بعضی شیارها بین سیم پیچ اصلی و کمکی مشترک هستند و کتاب در مورد این ها صحبتی نکرده.در مورد طراحی سیم پیچ برای یک موتور القایی که هسته ی استاتور آن موجود است هم صحبت کنید.با تشکر

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام رضا جان

به نظر من کتابهای سیم لاکی فارس کتابهای نسبتا خوبی هستند. در صورتیکه با تجربه همراه شود می تواند بسیار کارگشا باشد. خیلی از کارهای مربوط به این حوزه تجربی هستند. نرم افزارهای تحلیلی همانند SPEED هم به طراحی بهتر سیم پیچی کمک می کنند. متاسفانه مشغله ما زیاد شده است. خیلی دوست داریم که در مورد طراحی سیم پیچی و تکنیکهای مربوط به این حوزه مطلب بنویسیم. امیدوارم بتوانیم به زودی مطالبی در این زمینه ارائه کنیم.

Responsive image
Mohammad Amin
1397/05/09

سلام ببخشید در بخش موتورهای القایی لبه بالایی میله روتور و لبه پایینی میله روتور کجاست ؟ در مبحث اورلود در بخش روتور گفته می شود لبه پایینی میله روتور نسبت به بالایی آن از نظر پروفیل حرارتی کمتر می باشد. در مدرک زیر صفحه 252 Numerical Protection Relays Protection Systems Catalog SIP · 2004 SIPROTEC

Responsive image
محمدرسول کریمی(مدیر سایت)

سلام محمد امین عزیز

احتمال دارد منظور از لبه بالایی بخشی باشد که به سطح روتور نزدیک تر است و در برخی از موتورها شما آن را می بینید.

 

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code