استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز 7874

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1382 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز 7874

استاندارد گرید انرژی الکتروموتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1382 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط معاونت امور انرژی وزارت نیرو و تایید کمیسیونهای مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی وزارت نیرو مورخ 90/7/24 مطابق مواد قانونی بند (الف) ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات یکصد و دومین شورای عالی استاندارد مورخ 81/3/5 به تصویب رسیده است. و به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مصوب بهمن 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

دانلود استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز 7874

 

نظرات کاربران

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code