استاندارد ماشین های الکتریکی دوار: 1-3772

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار نخستین بار در سال 1375 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیسیون های مربوط تایید شد.

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار: 1-3772

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار نخستین بار در سال 1375 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  و تایید کمیسیون های مربوط برای سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

دانلود استاندارد

 

 

 

نظرات کاربران

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code