راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز

در این پست چگونگی راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز را تشریح خواهیم کرد.

راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز

راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز

در اینجا می خواهیم اطلاعات مهمی را که در هنگام مواجهه با وضعیت اضطراری یا بحرانی بایستی مورد استفاده قرار دهید به اشتراک بگذاریم. اگر یک الکتروموتور سه فاز دارید و فقط یک منبع تغذیه تک فاز در دسترس شما قرار دارد، چه کاری انجام می دهید؟

چگونه یک موتور سه فاز را با استفاده از یک منبع تغذیه تکفاز راه اندازی کنیم؟ در واقع موتور سه فاز می تواند با کمک یک خازن دایم کار با یک منبع تغذیه تک فاز کار کند. این قطعه کوچک (خازن) برای راه اندازی و فعالیت یک موتور سه فاز در هنگام تغذیه با منبع تکفاز بسیار مفید است.

به طور معمول سیم پیچ یک موتور سه فاز به دو حالیت مختلف می تواند متصل گردد، که شامل اتصال ستاره و اتصال مثلث است. در این پست، چگونگی سیم کشی خازن در موتور سه فاز، چگونگی تغییر جهت گردش موتور، چگونگی تخمین مقدار خازن و انتخاب خازن مناسب را توضیح خواهیم داد.

برای یک موتور سه فاز با منبع تغذیه تکفاز، چگونه باید خازن را نصب و سیم کشی کرد؟

1) سیم کشی خازن برای اتصال مثلث

برای چرخش مستقیم و معکوس در اتصال مثلث ما باید خازن را مطابق شکل زیر به سیم پیچها متصل نماییم.

2) سیم کشی خازن برای اتصال ستاره

برای چرخش مستقیم و معکوس در اتصال ستاره ما باید خازن را مطابق شکل زیر به سیم پیچها متصل نماییم.

 

خروجی موتور

باید توجه کرد که در هنگام تبدیل منبع تغذیه موتور از سه فاز به تکفاز خروجی های موتور شامل توان خروجی و گشتاور کار و راه اندازی آن تغییر خواهد کرد. محاسبه این تغییرات با توجه به نامتقارن شدن مدار الکتروموتور بسیار مشکل می باشد.اما برخی روابط تجربی در این زمینه وجود دارد که می تواند به ما کمک کند. به دستورالعمل زیر توجه کنید.

مقادیرعملکردی موتور هنگامی که یک موتور سه فاز به شبکه تکفاز متصل شده است، می توان انتظار داشت مطابق مقادیر زیر باشد.

گشتاور راه اندازی : از 25 تا 30 درصد مقدار نامی

حداکثر ولتاژ : از 70 الی 80 درصد مقدار نامی

توجه: اگر گشتاور راه اندازی کافی نیست، می توان آن را با افزودن یک خازن راه انداز موتور که مقدار خازنی آن تقریبا دو برابر مقدار ذکر شده است بهبود بخشید. اندازه این خازن باید پس از انجام تست در حالت واقعی و با آزمون و خطا تعیین شود.

چگونه می توان خازن مناسب را انتخاب کرد؟

تصمیم گیری در این مورد بسیار مهم است که ما باید اندازه حدودی خازن در هنگام برنامه ریزی برای کارکرد موتور سه فاز در منبع تغذیه تک فاز را در نظر بگیریم. اگر انتخاب خازن بدرستی انجام نشده باشد ممکن است بر وضعیت و عملکرد موتور تاثیر بگذارد  و همچنین می تواند به سیم پیچ موتورآسیب وارد کند.

در جدول زیر مقدار تقریبی خازن مورد نیاز آورده شده است. ما باید ولتاژ حین کار VS  و ولتاژ شبکه را برای جلوگیری از هر گونه آسیب در سیم پیچ سه فاز و یا خود خازن را در نظر بگیریم.

به جدول زیر مراجعه نمایید:

 

منبع :  https://www.electricneutron.com/electric-motor

نظرات کاربران

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code