استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

استاندارد ابعاد الکتروموتور و خروجی های متناسب با آن برای اندازه فریم 56 تا 400 به شماره IEC60071-1 یکی از استانداردهای اصلی جهت طراحی و استفاده از الکتروموتورها است.

استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

این بخش از استاندارد IEC60072 بخش مهمی از ماشینهای الکتریکی دوار برای استفاده در صنایع با ابعاد زیر را پوشش می دهد.

- موتورهای با نصب پایه: ارتفاع مرکز شفت تا کف زمین 56 تا 400 میلیمتر

- موتورهای با نصب فلنج: اندازه قطر فلنج در محدوده 56 تا 1080 میلیمتر

فریم سایز

شاید شنیده باشید که یک الکتروموتور دارای فریم سایز 80 است یا این موتور نرم 80 است یا این یکی 71 است. فاصله مرکز شفت تا کف زمین در موتورهای پایه دار صنعتی را اندازه فریم یا فریم سایز یا نرم آن موتور می گویند.

توان خروجی الکتروموتور

موتور الکتریکی 250 وات چهار قطب استاندارد بر روی فریم سایز نرم 71 قرار دارد و موتور 1.1 کیلووات دو قطب بر روی فریم سایز نرم 80 قرار دارد. همه اینها استاندارد هستند که سازندگان الکتروموتور این موارد را رعایت می کنند.

استاندارد IEC60072-1

در این استاندارد به ترتیب فواصل مختلف در الکتروموتور، پایه، سوراخهای فلنج، ارتفاع مرکز شفت ، نحوه قرار گرفتن تخته ترمینال موتور و مقدار تلرانس برای هر کدام از ماشینها مورد بحث قرار گرفته است. و در ادامه مساله تعامد صفحه فلنج با شفت مورد توجه قرار گرفته است و برای انواع مختلف فلنج ها میزان پذیرش این تعامد بررسی شده است. نحوه اندازه گیری شفت و در مرکز بودن آن و همچنین اندازه گیری هم مرکزی شفت و توپی فلنج با درپوش نیز بحث شده است. در ادامه تعامد شفت و صفحه فلنج موتور نیز توضیح داده شده است. تلرانسها برای ماشینهایی که با فلنج نصب نمی شوند و سپس نقشه های مربوط به اندازه گذاری ماشینهای الکتریکی آمده است.

 

دانلود استاندارد ابعاد الکتروموتور و توان خروجی آنها IEC60072-1

در یک ویدئوی چند دقیقه های که توسط موسسه موتور درایو تولید شده است قسمتهای مهمی از این استاندارد در مورد فریم سایز موتور و توان خروجی متناسب با آن تشریح شده است

.
 

 

نظرات کاربران

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code