راه اندازی موتور القایی با ولتاژ مستقیم خط

در این مقاله روش راه اندازی مستقیم موتورهای القایی و مدارات مرتبط تشریح شده و مزایا، معایب و محدودیتهای آن بررسی شده است.

ادامه مطلب

دلایل افزایش تلفات در موتورهای بازپیچی

سه دلیل عمده باعث افزایش تلفات موتورهای بازپیچی است. 1-افزایش در تلفات آهنی 2-تلفات مسی 3-ملاحظات مکانیکی که در این مقاله تشریح شده اند.

ادامه مطلب

سنسور اثر هال در کنترل موتور

سنسور اثر هال جریانهای DC و AC را حس کرده و گزارش می کند. در این مقاله ساختمان و نحوه عملکرد آن در کنترل موتور تشریح شده است.

ادامه مطلب

مقایسه انکودر و رزولور

انکودر و رزولور هر دو در فیدبک موقعیت و سرعت استفاده می شوند در این مقاله شباهتها، تفاوتها و موارد استفاده از آنها تشریح شده است.

ادامه مطلب

سنجش سرعت و موقعیت با استفاده از انکودر

خروجی انکودر دوار پالسهای متعامد است در این مقاله روشهای سنجش سرعت، موقعیت و جهت گردش موتور با استفاده از این پالسها تشریح شده است.

ادامه مطلب

انکودر دوار چیست؟

در سیستمهای کنترل حلقه بسته الکتروموتور انکودر موقعیت روتور را حس کرده و به کنترلر اعلام می کند. انکودر در دو نوع کلی افزایشی و مطلق است.

ادامه مطلب