عیب یابی و تعمیر اینورتر

افزایش استفاده از اینورتر یا VFDها، تعمیر و نگهداری این تجهیزات را به یک چالش مهم تبدیل کرده است.در این مقاله روش های عیب یابی و تعمیر، تشریح شده است.

ادامه مطلب

محاسبه توان راکتیو و بانک خازنی

استفاده از بانک خازنی به منظور تامین توان راکتیو موتورها امری متداول است. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

ادامه مطلب

تنظیم پارامترهای اصلی سافت استارتر

این مقاله شامل پارامترهای مشترک موجود در اغلب سافت استارترها است. بقیه تنظیمات بسته به نوع سافت استارتر و تولید کننده آن می توانند در دسترس کاربر قرار بگیرند.

ادامه مطلب

قواعد تعمیر و نگهداری الکتروموتورها

تعمیر و نگهداری درست از توقفهای ناخواسته جلوگیری می کند. و شامل 1- نگهداری پیشگیرانه 2- نگهداری پیشگویانه 3-تعمیر و نگهداری واکنشی می باشد.

ادامه مطلب

داستان کنتاکتور

داستان کنتاکتور شرح حال اولین روزهای پرتنش کاری یک مهندس برق است. ماندن در وضعیت موجود یا گذشتن از غرور. این داستان تقدیم می شود به تمامی مهندسین جوان.

ادامه مطلب

راهکارهای صرفه جویی انرژی در سیستمهای هوای فشرده

در این مقاله راهکارهای صرفه جویی انرژی در سیستمهای هوای فشرده مورد توجه قرار گرفته است. عمل به این راهکارها می تواند به میزان زیادی مصرف انرژی را کاهش دهد.

ادامه مطلب