استاندارد گرید انرژی موتورهای سه فاز 7966

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1383 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب

انتخاب تجهیزات فیدبک مناسب برای موتور

این مقاله درباره استفاده مناسب از تجهیزات فیدبک مانند انکودر، رزولور و سنسور اثر هال و محاسبه و مقایسه خطا در هر کدام بحث کرده است.

ادامه مطلب

در هنگام راه اندازی درایو (VSD) چه چیزهایی را باید بررسی کرد؟

در این مقاله مواردی را که باید قبل از راه اندازی درایو بررسی گردد تا از بروز مشکلات اجتناب شود به همراه راهکارها ارائه شده است.

ادامه مطلب

تعویض خازن راه انداز و دائمی الکتروموتور القایی تکفاز

تعویض خازن راه انداز و دائمی الکتروموتور القایی تکفاز مساله بسیار مهمی می باشد. . زمان تعویض خازن و انواع آن در این مقاله بررسی شده است.

ادامه مطلب

نحوه تست کردن خازنهای الکتروموتور تکفاز

در این مقاله نحوه تست کردن خازنهای الکتروموتور تکفاز تشریح شده است. با انجام این دستورالعمل می توان خازن را به درستی و با ایمنی کامل تست کرد.

ادامه مطلب

ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC

در این مقاله ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC تشریح شده است.فن کامپیوتر PC یک موتور DC بدون جاروبک می باشد. توضیح مختصری در مورد موتور BLDC نیز ارائه شده

ادامه مطلب