تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر

عیبهای یک موتور، مکانیکی یا الکتریکی است با تست کردن سیم پیچهای موتور میتوان صحت الکتریکی آن را چک کرد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

ادامه مطلب

راه اندازی موتور القایی با ولتاژ مستقیم خط

در این مقاله روش راه اندازی مستقیم موتورهای القایی و مدارات مرتبط تشریح شده و مزایا، معایب و محدودیتهای آن بررسی شده است.

ادامه مطلب

دلایل افزایش تلفات در موتورهای بازپیچی

سه دلیل عمده باعث افزایش تلفات موتورهای بازپیچی است. 1-افزایش در تلفات آهنی 2-تلفات مسی 3-ملاحظات مکانیکی که در این مقاله تشریح شده اند.

ادامه مطلب

سنسور اثر هال در کنترل موتور

سنسور اثر هال جریانهای DC و AC را حس کرده و گزارش می کند. در این مقاله ساختمان و نحوه عملکرد آن در کنترل موتور تشریح شده است.

ادامه مطلب

مقایسه انکودر و رزولور

انکودر و رزولور هر دو در فیدبک موقعیت و سرعت استفاده می شوند در این مقاله شباهتها، تفاوتها و موارد استفاده از آنها تشریح شده است.

ادامه مطلب

سنجش سرعت و موقعیت با استفاده از انکودر

خروجی انکودر دوار پالسهای متعامد است در این مقاله روشهای سنجش سرعت، موقعیت و جهت گردش موتور با استفاده از این پالسها تشریح شده است.

ادامه مطلب