دلایل افزایش تلفات در موتورهای بازپیچی

سه دلیل عمده باعث افزایش تلفات موتورهای بازپیچی است. 1-افزایش در تلفات آهنی 2-تلفات مسی 3-ملاحظات مکانیکی که در این مقاله تشریح شده اند.

ادامه مطلب

سنسور اثر هال در کنترل موتور

سنسور اثر هال جریانهای DC و AC را حس کرده و گزارش می کند. در این مقاله ساختمان و نحوه عملکرد آن در کنترل موتور تشریح شده است.

ادامه مطلب

مقایسه انکودر و رزولور

انکودر و رزولور هر دو در فیدبک موقعیت و سرعت استفاده می شوند در این مقاله شباهتها، تفاوتها و موارد استفاده از آنها تشریح شده است.

ادامه مطلب

سنجش سرعت و موقعیت با استفاده از انکودر

خروجی انکودر دوار پالسهای متعامد است در این مقاله روشهای سنجش سرعت، موقعیت و جهت گردش موتور با استفاده از این پالسها تشریح شده است.

ادامه مطلب

انکودر دوار چیست؟

در سیستمهای کنترل حلقه بسته الکتروموتور انکودر موقعیت روتور را حس کرده و به کنترلر اعلام می کند. انکودر در دو نوع کلی افزایشی و مطلق است.

ادامه مطلب

صرفه جویی انرژی برق در منزل

صرفه جویی انرژی برق در مصرف کننده های خانگی از مسائل روز صنعت برق است. در این مقاله راهکارهای ساده ای جهت انجام این کار ارائه شده است.

ادامه مطلب