روغن یا گریس در روانکاری الکتروموتورها - قسمت اول

در این مقاله به تشریح عوامل موثر در انتخاب گریس یا روغن در روان کاری الکتروموتورها پرداخته شده است.

ادامه مطلب

روش اتصال اینورتر به موتور

در اتصال یک اینورتر اقدامات احتیاطی زیر لازم است...

ادامه مطلب

نحوه سیم کشی اینورتر (درایو فرکانس متغیر)

در این مقاله توضیحات کامل و مرحله به مرحله ای از نحوه سیم کشی اینورتر(درایو فرکانس متغیر) به یک موتور ارائه شده است.

ادامه مطلب

دلایل استفاده از مقاومت در خازن راه انداز موتور

در این مقاله دلایل استفاده از مقاومت خازن راه انداز و اهمیت استفاده از آن و نحوه محاسبه و نحوه نصب آن تشریح می شود.

ادامه مطلب

معایب انتخاب موتور بزرگتر از سایز

در خیلی از مواقع، عادت و مرسوم شده است که در یک کاربری خاص از موتور با سایز بزرگتر استفاده می کنند، در این مقاله اشکالات انجام این کار تشریح می شود.

ادامه مطلب

محاسبه مقاومت ترمز اینورتر (درایو فرکانس متغیر)

در این مقاله چگونگی محاسبه مقاومت ترمز اینورتر برای سیستم های درایو DC و اینورترها با جزئیات کامل تشریح شده است.

ادامه مطلب