موتور القایی چگونه کار می کند؟

موتور القایی پرکاربردترین موتور بین ماشین های الکتریکی است. در این مقاله در مورد این که موتور القایی چگونه کار می کند، به تفصیل صحبت می شود.

ادامه مطلب

تامین برق پمپ ها

در این مقاله تصمیم گرفتیم که چگونگی محاسبه برق مورد نیاز و همچنین مقدار برق مورد نیاز پمپ را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب

استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

استاندارد ابعاد الکتروموتور و خروجی های متناسب با آن برای اندازه فریم 56 تا 400 به شماره IEC60071-1 یکی از استانداردهای اصلی جهت طراحی و استفاده از الکتروموتورها است.

ادامه مطلب

الکتروموتور چیست

در این مقاله ساختمان و نحوه کار الکتروموتور و قانون دست چپ فلمینگ تشریح شده و برخی از انواع الکتروموتور بررسی شده است.

ادامه مطلب

موتورهای خطی

یک موتور الکتریکی است که استاتور و روتور آن بصورت خطی تعبیه شده به طوری که نیروی خطی به صورت طولی تولیدمی‌کند. در این مقاله به جزییاتی در این مورد می پردازیم

ادامه مطلب

توصیه هایی برای خنک کاری در موتورهای داغ

در این مبحث عوامل افزایش دما، کلاس های عایق بندی موتورها، و توصیه هایی برای خنک کاری در موتورهای داغ و افزایش طول عمر موتور را بررسی می کنیم.

ادامه مطلب