گرم شدن بیش از حد الکتروموتور بدلیل استارتهای متوالی

استارت های متوالی باعث گرم شدن بیش از حد الکتروموتور می شود، که به آن short cyclingمی گویند. در این مقاله به تشریح جزئیات آن می پردازیم.

ادامه مطلب

تشخیص جریانهای گذرنده از یاتاقان موتورها

در این مبحث شما با چگونگی تشخیص جریان های گذرنده از یاتاقان موتورها، عوامل، روش های تست و استانداردهای آن آشنا می شوید.

ادامه مطلب

موتور القایی چگونه کار می کند؟

موتور القایی پرکاربردترین موتور بین ماشین های الکتریکی است. در این مقاله در مورد این که موتور القایی چگونه کار می کند، به تفصیل صحبت می شود.

ادامه مطلب

تامین برق پمپ ها

در این مقاله تصمیم گرفتیم که چگونگی محاسبه برق مورد نیاز و همچنین مقدار برق مورد نیاز پمپ را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب

استاندارد ابعاد و توان خروجی موتورهای الکتریکی IEC60072-1

استاندارد ابعاد الکتروموتور و خروجی های متناسب با آن برای اندازه فریم 56 تا 400 به شماره IEC60071-1 یکی از استانداردهای اصلی جهت طراحی و استفاده از الکتروموتورها است.

ادامه مطلب

الکتروموتور چیست

در این مقاله ساختمان و نحوه کار الکتروموتور و قانون دست چپ فلمینگ تشریح شده و برخی از انواع الکتروموتور بررسی شده است.

ادامه مطلب