استاندارد ساختمان و نحوه نصب ماشینهای الکتریکی دوار 7-3772

استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار - قسمت هفتم: طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال (کد IM)

ادامه مطلب

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار: 1-3772

استاندارد ماشین های الکتریکی دوار نخستین بار در سال 1375 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت.

ادامه مطلب

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز 7874

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1382 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب

استاندارد گرید انرژی موتورهای سه فاز 7966

استاندارد گرید انرژی موتورهای تکفاز نخستین بار در سال 1383 وزارت نیرو، معاونت امور انرژی - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب