موتور اسلیپ رینگ چگونه کار می کند؟

موتور اسلیپ را به عنوان موتور روتور سیم پیچی هم می شناسند. مشخصه این موتورها گشتاور راه اندازی خوب، جریان راه اندازی کم و کنترل سرعت آنها است در مقابل هزینه نگهداری بالا و راندمان کمتری دارند.

ادامه مطلب

راه اندازی و کنترل موتورهای القایی اسلیپ رینگ

یکی از انواع الکتروموتورهای القایی، الکتروموتور اسلیپ رینگ می باشد که از طریق مقاومتهایی که در مدار روتور آن قرار می گیرد امکان کنترل گشتاور و سرعت را ایجاد می کند. در این مقاله ، به این نوع الکتروموتور و اینکه چطور مقدار مقاومت خارجی را محاسبه کنیم، می پردازیم.

ادامه مطلب

اصول سایز کردن الکتروموتور

سایز کردن الکتروموتور به فرآیند انتخاب یک موتور الکتریکی، متناسب با بار مورد نظر اطلاق می شود واز این جهت حائز اهمیت است که اگر موتور مناسبی انتخاب نشود، ممکن است نتواند گشتاور مورد نیاز برای راه اندازی بار و رسیدن به سرعت مورد نیاز را تامین کند. در این مقاله سعی کرده ایم که نکات مهم را در سایز کردن الکتروموتور بیان کنیم.

ادامه مطلب

علل خرابی یاتاقان (Bearing) و اقدام متقابل

یاتاقان (Bearing) قطعه ای است که ضمن کاهش اصطکاک، حرکت نسبی بین دو یا چند قطعه دیگر را ممکن می سازد و در انواع مختلفی وجود دارند. در این مقاله سعی کرده ایم علل خرابی یاتاقانها را بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از خرابی و رفع عیوب احتمالی را بیان کنیم.

ادامه مطلب

سایز کردن کابل و سیم

یکی از مراحل مهم طراحی تاسیسات الکتریکی انتخاب صحیح سایز کابل می باشد به گونه ای که کلیه شرایط محیطی از جمله دما و نوع کابل کشی و ... رانیز مدنظر قرار داد. در این مقاله سعی شده است به روشی ساده و کامل آموزش دهیم که چطور برای کاربری مورد نظر، یک کابل با سایز مناسب را انتخاب کنیم.

ادامه مطلب

نکات تعمیر موتور روتور سیم پیچی شده ( تست، عملکرد، تجزیه و تحلیل علت خرابی)

یکی از انواع موتورهای القایی، موتور روتور سیم پیچی می باشد که می توان با تغییر مقاومت مدار روتور به سرعت و گشتاور مورد نیاز رسید. کاربرد رایج اینگونه از موتورها جاییست که به گشتاور راه اندازی بالایی نیاز داریم.در این مقاله ضمن بررسی ساختار این نوع موتور، نکاتی پیرامون تعمیر و انواع تست هایی که می توان بر روی آن انجام داد می پردازیم.

ادامه مطلب